Zastosowanie templatów polimerowych o zróżnicowanej budowie chemicznej do formowania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych.

master
dc.abstract.enThe aim of thesis was the formation of intercalated inorganic-polymer nanocomposite having good sorption properties of iron ions from the aquatic environment in the interlamellar spaces of montmorillonite. The compositewhich after calcination will create a selective iron catalyst to specific technological applications. Intercalation polymerizations were carried out as a radical crosslinking polymerizations using NVF as a function monomer and NMBA as a crosslinker monomer. As a filler used unmodified montmorillonite. For derived preparations performed X-ray diffraction measurements to determine the structure of the material and the analysis of iron inos sorption from aqueous solution. Synthesis was performed at different conditions to determine the optimum parameters of NVF polymerization and montmorillonite intercalation.pl
dc.abstract.plCelem pracy było uformowanie interkalowanego nanokompozytu nieorganiczno-polimerowego posiadającego dobre właściwości sorpcji jonów żelaza ze środowiska wodnego w przestrzenie miedzypakietowe montmorylonitu. Kompozyt ten po kalcynacji ma utworzyć selektywny katalizator żelazowy do określonych zastosowań technologicznych. Polimeryzacje interkalacyjne prowadzono jako rodnikowe polimeryzacje sieciujące stosując NVF jako monomer funkcyjny oraz NMBA jako monomer sieciujący. Jako wypełniacza używano niemodyfikowanego montmorylonitu. Dla uzyskanych preparatów wykonano pomiary dyfrakcji rentgenowskiej celem określenia struktury materiału oraz badanie sorpcji jonów żelaza z wodnego roztworu. Syntezy prowadzono w różnych warunkach w celu określenia optymalnych parametrów polimeryzacji NVF oraz interkalacji montmorylonitu.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWitek, Ewa - 132662 pl
dc.contributor.authorPazdan, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKuśtrowski, Piotr - 129800 pl
dc.contributor.reviewerWitek, Ewa - 132662 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:01:26Z
dc.date.available2020-07-21T23:01:26Z
dc.date.submitted2011-10-13pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-62363-63639pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175958
dc.languagepolpl
dc.subject.enNVF, MMT, polymer, compositepl
dc.subject.plNVF, MMT, polimer, kompozytpl
dc.titleZastosowanie templatów polimerowych o zróżnicowanej budowie chemicznej do formowania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych.pl
dc.title.alternativeApplication of polymer templates with different chemical structure to form nanostructured oxide catalystspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of thesis was the formation of intercalated inorganic-polymer nanocomposite having good sorption properties of iron ions from the aquatic environment in the interlamellar spaces of montmorillonite. The compositewhich after calcination will create a selective iron catalyst to specific technological applications. Intercalation polymerizations were carried out as a radical crosslinking polymerizations using NVF as a function monomer and NMBA as a crosslinker monomer. As a filler used unmodified montmorillonite. For derived preparations performed X-ray diffraction measurements to determine the structure of the material and the analysis of iron inos sorption from aqueous solution. Synthesis was performed at different conditions to determine the optimum parameters of NVF polymerization and montmorillonite intercalation.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było uformowanie interkalowanego nanokompozytu nieorganiczno-polimerowego posiadającego dobre właściwości sorpcji jonów żelaza ze środowiska wodnego w przestrzenie miedzypakietowe montmorylonitu. Kompozyt ten po kalcynacji ma utworzyć selektywny katalizator żelazowy do określonych zastosowań technologicznych. Polimeryzacje interkalacyjne prowadzono jako rodnikowe polimeryzacje sieciujące stosując NVF jako monomer funkcyjny oraz NMBA jako monomer sieciujący. Jako wypełniacza używano niemodyfikowanego montmorylonitu. Dla uzyskanych preparatów wykonano pomiary dyfrakcji rentgenowskiej celem określenia struktury materiału oraz badanie sorpcji jonów żelaza z wodnego roztworu. Syntezy prowadzono w różnych warunkach w celu określenia optymalnych parametrów polimeryzacji NVF oraz interkalacji montmorylonitu.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Witek, Ewa - 132662
dc.contributor.authorpl
Pazdan, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kuśtrowski, Piotr - 129800
dc.contributor.reviewerpl
Witek, Ewa - 132662
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:01:26Z
dc.date.available
2020-07-21T23:01:26Z
dc.date.submittedpl
2011-10-13
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-62363-63639
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175958
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
NVF, MMT, polymer, composite
dc.subject.plpl
NVF, MMT, polimer, kompozyt
dc.titlepl
Zastosowanie templatów polimerowych o zróżnicowanej budowie chemicznej do formowania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych.
dc.title.alternativepl
Application of polymer templates with different chemical structure to form nanostructured oxide catalysts
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available