Sposoby zarządzania bezpieczeństwem informacji w oświacie

licenciate
dc.abstract.enBachelor's thesis raises issues regarding the protection of information and data on the example of an educational institution which is the Primary School No. 29 im. Jan Matejko in Krakow. The main task is to analyze the current state of research on the observance of information security rules in educational institutions and to confront them with applicable legal and organizational regulations both at the national and international level. The work accurately interprets national and international legal and organizational regulations in order to make a reliable assessment of the actual state of affairs in the field of information protection. Then, the characteristics of the basic Personal Data Protection Act of May 25, 2018 and the method of storing information in educational institutions were discussed in detail, paying attention to their compliance with applicable regulations. The result of the work is a general description of the actual state of the School Security Policy, which is the basis for further activities aimed at strengthening the protection of information in the institution.The work is based on professional literature on information security, cybersecurity and the provisions of basic laws and standards applicable in the context of data protection in schools.pl
dc.abstract.plPraca porusza kwestie dotyczące ochrony informacji i danych na przykładzie placówki oświatowej jaką jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie. Głównym zadaniem jest analiza obecnego stanu badań dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji w placówkach oświatowych oraz skonfrontowanie ich z obowiązującymi przepisami prawno-organizacyjnymi zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Praca interpretuje ogólnopolskie i międzynarodowe przepisy prawne i organizacyjne w celu dokonania rzetelnej oceny stanu rzeczywistego w zakresie ochrony informacji. Następnie szczegółowo omówiono charakterystykę podstawowej Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz sposób przechowywania informacji w placówkach oświatowych, zwracając uwagę na ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Wynikiem pracy jest ogólny opis stanu faktycznego polityki bezpieczeństwa szkoły, który stanowi podstawę do dalszych działań mających na celu wzmocnienie ochrony informacji w placówce. Praca opiera się na literaturze fachowej dotyczącej bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz zapisów podstawowych ustaw i norm obowiązujących w kontekście ochrony danych w szkołach.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.contributor.authorKęsek, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPietruch-Reizes, Diana - 199871 pl
dc.contributor.reviewerLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.date.accessioned2023-06-30T21:33:09Z
dc.date.available2023-06-30T21:33:09Z
dc.date.submitted2023-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-166007-293319pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313350
dc.languagepolpl
dc.subject.enCybersecurity, Data security, Education, Information protection, Personal data protectionpl
dc.subject.plBezpieczeństwo danych, Cyberbezpieczeństwo, Ochrona danych osobowych, Ochrona informacji, Oświatapl
dc.titleSposoby zarządzania bezpieczeństwem informacji w oświaciepl
dc.title.alternativeWays of managing information security in education.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Bachelor's thesis raises issues regarding the protection of information and data on the example of an educational institution which is the Primary School No. 29 im. Jan Matejko in Krakow. The main task is to analyze the current state of research on the observance of information security rules in educational institutions and to confront them with applicable legal and organizational regulations both at the national and international level. The work accurately interprets national and international legal and organizational regulations in order to make a reliable assessment of the actual state of affairs in the field of information protection. Then, the characteristics of the basic Personal Data Protection Act of May 25, 2018 and the method of storing information in educational institutions were discussed in detail, paying attention to their compliance with applicable regulations. The result of the work is a general description of the actual state of the School Security Policy, which is the basis for further activities aimed at strengthening the protection of information in the institution.The work is based on professional literature on information security, cybersecurity and the provisions of basic laws and standards applicable in the context of data protection in schools.
dc.abstract.plpl
Praca porusza kwestie dotyczące ochrony informacji i danych na przykładzie placówki oświatowej jaką jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie. Głównym zadaniem jest analiza obecnego stanu badań dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji w placówkach oświatowych oraz skonfrontowanie ich z obowiązującymi przepisami prawno-organizacyjnymi zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Praca interpretuje ogólnopolskie i międzynarodowe przepisy prawne i organizacyjne w celu dokonania rzetelnej oceny stanu rzeczywistego w zakresie ochrony informacji. Następnie szczegółowo omówiono charakterystykę podstawowej Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz sposób przechowywania informacji w placówkach oświatowych, zwracając uwagę na ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Wynikiem pracy jest ogólny opis stanu faktycznego polityki bezpieczeństwa szkoły, który stanowi podstawę do dalszych działań mających na celu wzmocnienie ochrony informacji w placówce. Praca opiera się na literaturze fachowej dotyczącej bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz zapisów podstawowych ustaw i norm obowiązujących w kontekście ochrony danych w szkołach.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.contributor.authorpl
Kęsek, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pietruch-Reizes, Diana - 199871
dc.contributor.reviewerpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.date.accessioned
2023-06-30T21:33:09Z
dc.date.available
2023-06-30T21:33:09Z
dc.date.submittedpl
2023-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-166007-293319
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313350
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Cybersecurity, Data security, Education, Information protection, Personal data protection
dc.subject.plpl
Bezpieczeństwo danych, Cyberbezpieczeństwo, Ochrona danych osobowych, Ochrona informacji, Oświata
dc.titlepl
Sposoby zarządzania bezpieczeństwem informacji w oświacie
dc.title.alternativepl
Ways of managing information security in education.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Katowice
2
Gdynia
1
Skierniewice
1

No access

No Thumbnail Available