Quo vadis, Turcjo? Perspektywy tureckiej akcesji do Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThis master’s thesis deals with issues related to Turkey’s membership prospects in the European Union. The purpose of the thesis is to try to determine the likelihood of Turkish accession taking into account the events of 2016 (signing of the Turkish-EU statement on the migration crisis; unsuccessful coup d’état attempt) and their impact on the ongoing negotiations. The thesis consists of three chapters. The first chapter presents Turkish-EU negotiations in a historical perspective – from the beginnings of Turkey’s “Europeanisation” in the mid-19th century to the start of official accession negotiations in 2005. The second chapter shows the course of Turkey’s accession negotiations with the European Union in the years 2005- 2016 and the degree of alignment of the Turkish acquis with the European Union acquis communautaire. The last part includes an attempt to analyse Turkey’s accession negotiations after 2016 and illustrates the contentious issues faced by Turkey and the European Union.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska porusza problematykę związaną z perspektywą członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest próba określenia prawdopodobieństwa tureckiej akcesji z uwzględnieniem wydarzeń z 2016 r. (podpisanie turecko-unijnej umowy w sprawie kryzysu migracyjnego; nieudana próba zamachu stanu) oraz ich wpływu na przebieg toczących się negocjacji. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia turecko-unijne relacje w perspektywie historycznej – od początków „europeizacji” Turcji w połowie XIX wieku do rozpoczęcia oficjalnych negocjacji akcesyjnych w 2005 r. Drugi rozdział ukazuje przebieg negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską w latach 2005-2016 oraz stopień dostosowania tureckiego dorobku prawnego do unijnego acquis communautaire. Ostatnia część obejmuje próbę analizy rokowań akcesyjnych Turcji po 2016 r., a także obrazuje kwestie sporne z jakimi mierzy się Turcja i Unia Europejska.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWęc, Janusz - 132584 pl
dc.contributor.authorWójtowicz, Aldonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.contributor.reviewerWęc, Janusz - 132584 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:48:35Z
dc.date.available2020-07-28T06:48:35Z
dc.date.submitted2020-07-11pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-141733-215481pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241315
dc.languagepolpl
dc.subject.enTurkey, European Union, European integration, accession negotiations, prospects for membership in the European Unionpl
dc.subject.plTurcja, Unia Europejska, integracja europejska, negocjacje akcesyjne, perspektywy członkostwa w Unii Europejskiejpl
dc.titleQuo vadis, Turcjo? Perspektywy tureckiej akcesji do Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeQuo vadis, Turkey? Prospects for Turkey's accession to the European Unionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis deals with issues related to Turkey’s membership prospects in the European Union. The purpose of the thesis is to try to determine the likelihood of Turkish accession taking into account the events of 2016 (signing of the Turkish-EU statement on the migration crisis; unsuccessful coup d’état attempt) and their impact on the ongoing negotiations. The thesis consists of three chapters. The first chapter presents Turkish-EU negotiations in a historical perspective – from the beginnings of Turkey’s “Europeanisation” in the mid-19th century to the start of official accession negotiations in 2005. The second chapter shows the course of Turkey’s accession negotiations with the European Union in the years 2005- 2016 and the degree of alignment of the Turkish acquis with the European Union acquis communautaire. The last part includes an attempt to analyse Turkey’s accession negotiations after 2016 and illustrates the contentious issues faced by Turkey and the European Union.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska porusza problematykę związaną z perspektywą członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest próba określenia prawdopodobieństwa tureckiej akcesji z uwzględnieniem wydarzeń z 2016 r. (podpisanie turecko-unijnej umowy w sprawie kryzysu migracyjnego; nieudana próba zamachu stanu) oraz ich wpływu na przebieg toczących się negocjacji. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia turecko-unijne relacje w perspektywie historycznej – od początków „europeizacji” Turcji w połowie XIX wieku do rozpoczęcia oficjalnych negocjacji akcesyjnych w 2005 r. Drugi rozdział ukazuje przebieg negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską w latach 2005-2016 oraz stopień dostosowania tureckiego dorobku prawnego do unijnego acquis communautaire. Ostatnia część obejmuje próbę analizy rokowań akcesyjnych Turcji po 2016 r., a także obrazuje kwestie sporne z jakimi mierzy się Turcja i Unia Europejska.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Węc, Janusz - 132584
dc.contributor.authorpl
Wójtowicz, Aldona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.contributor.reviewerpl
Węc, Janusz - 132584
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:48:35Z
dc.date.available
2020-07-28T06:48:35Z
dc.date.submittedpl
2020-07-11
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-141733-215481
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241315
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Turkey, European Union, European integration, accession negotiations, prospects for membership in the European Union
dc.subject.plpl
Turcja, Unia Europejska, integracja europejska, negocjacje akcesyjne, perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej
dc.titlepl
Quo vadis, Turcjo? Perspektywy tureckiej akcesji do Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Quo vadis, Turkey? Prospects for Turkey's accession to the European Union
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Lodz
7
Warsaw
5
Wroclaw
3
Des Moines
2
Dublin
2
Chandler
1
Istanbul
1
Nieborow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available