Wymiary wykluczenia cyfrowego wśród seniorów Chorzowa

master
dc.abstract.enThe aim of this work is to analyze the phenomenon of digital exclusion among the elderly residing in Chorzów (Silesian voivodeship) by showing that the elderly have knowledge, but they lack trainings in this field. The research has been conducted on the basis of qualitative research, interviews, observation and the analysis of source materials with the use of the ethnographic method. Knowledge of digital technology makes the elderly better life. To conduct research within the sub-disciplinary organization of the media and social organizations of media organizations. Shows the correlation between seniors and the image in the media. Studies have shown that older people are becoming more and more knowledgeable, phenomenon of digital exclusion programs are founded.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród seniorów zamieszkujących w Chorzowie (woj. Śląskie). Badania zostały przeprowadzone za pomocą badań jakościowych, poprzez przeprowadzone wywiady, obserwacje oraz analizę tekstów źródłowych, wykorzystując metodę etnograficzną. Znajomość nowych technologii podwyższa jakość życia seniorów. Przeprowadzone badania mieszczą się w subdyscyplinie zarządzania mediami i dotyczą społecznego otoczenia organizacji medialnych. Ukazują korelację pomiędzy seniorami a ich wizerunkiem w mediach. Badania pokazały, iż seniorzy posiadają coraz większą wiedzę dotyczącą użytkowania nowych technologii, a powstające programy działające przeciw wykluczeniu są zasadne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKreft, Janpl
dc.contributor.authorJędrzej, Simonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPopiołek, Malwinapl
dc.contributor.reviewerKreft, Janpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:05:34Z
dc.date.available2020-07-27T08:05:34Z
dc.date.submitted2017-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-115592-205753pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220934
dc.languagepolpl
dc.subject.enDIGITAL EXCLUSION, ELDERLY, MEDIA ORGANIZATIONpl
dc.subject.plSENIORZY, WYKLUCZENIE CYFROWE, ORGANIZACJA MEDIALNApl
dc.titleWymiary wykluczenia cyfrowego wśród seniorów Chorzowapl
dc.title.alternativeThe phenomenon of digital exclusion among the elderly residing in Chorzówpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to analyze the phenomenon of digital exclusion among the elderly residing in Chorzów (Silesian voivodeship) by showing that the elderly have knowledge, but they lack trainings in this field. The research has been conducted on the basis of qualitative research, interviews, observation and the analysis of source materials with the use of the ethnographic method. Knowledge of digital technology makes the elderly better life. To conduct research within the sub-disciplinary organization of the media and social organizations of media organizations. Shows the correlation between seniors and the image in the media. Studies have shown that older people are becoming more and more knowledgeable, phenomenon of digital exclusion programs are founded.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród seniorów zamieszkujących w Chorzowie (woj. Śląskie). Badania zostały przeprowadzone za pomocą badań jakościowych, poprzez przeprowadzone wywiady, obserwacje oraz analizę tekstów źródłowych, wykorzystując metodę etnograficzną. Znajomość nowych technologii podwyższa jakość życia seniorów. Przeprowadzone badania mieszczą się w subdyscyplinie zarządzania mediami i dotyczą społecznego otoczenia organizacji medialnych. Ukazują korelację pomiędzy seniorami a ich wizerunkiem w mediach. Badania pokazały, iż seniorzy posiadają coraz większą wiedzę dotyczącą użytkowania nowych technologii, a powstające programy działające przeciw wykluczeniu są zasadne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kreft, Jan
dc.contributor.authorpl
Jędrzej, Simona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Popiołek, Malwina
dc.contributor.reviewerpl
Kreft, Jan
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:05:34Z
dc.date.available
2020-07-27T08:05:34Z
dc.date.submittedpl
2017-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-115592-205753
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220934
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DIGITAL EXCLUSION, ELDERLY, MEDIA ORGANIZATION
dc.subject.plpl
SENIORZY, WYKLUCZENIE CYFROWE, ORGANIZACJA MEDIALNA
dc.titlepl
Wymiary wykluczenia cyfrowego wśród seniorów Chorzowa
dc.title.alternativepl
The phenomenon of digital exclusion among the elderly residing in Chorzów
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Poznan
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Opole
1
Rzeszów
1
Szczecin
1
Tarnobrzeg
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available