Świadomość prawna a wizerunek wymiaru sprawiedliwości w Polsce i Wielkiej Brytanii. Refleksje na bazie badań empirycznych

master
dc.abstract.enIn my thesis I analyze the results of new research on legal consciousness, looking for differences and similarities in Poles and Britons, basing mainly on M.Kurkchiyan's research and numerous other empirical studies on trust in the judiciary, opinions about courts and the use of legal assistance and access to free legal assistance in both countries.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy analizuję wyniki nowych badań nad świadomością prawną, szukając różnic i podobieństw u Polaków i Brytyjczyków, opierając się w głównej mierze nad badaniami M.Kurkchiyan oraz licznymi innymi badaniami empirycznymi nad zaufaniem do wymiaru sprawiedliwości, opiniami na temat sądów oraz korzystaniu z pomocy prawnej i dostępie do bezpłatnej pomocy prawnej w obu krajach.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStępień, Mateusz - 132100 pl
dc.contributor.authorBzdyl, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStępień, Mateusz - 132100 pl
dc.contributor.reviewerSzafrańska, Michalinapl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:42:24Z
dc.date.available2020-07-27T19:42:24Z
dc.date.submitted2018-10-04pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-127265-164761pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231162
dc.languagepolpl
dc.subject.enlegal consciousness; empirical research, image of Justice; M.Kurkchiyan research; Poland; the United Kingdompl
dc.subject.plświadomość prawna; badania empiryczne; wizerunek wymiaru sprawiedliwości; badania M.Kurkchiyan; Polska; Wielka Brytaniapl
dc.titleŚwiadomość prawna a wizerunek wymiaru sprawiedliwości w Polsce i Wielkiej Brytanii. Refleksje na bazie badań empirycznychpl
dc.title.alternativeLegal consciousness and the image of Justice in Poland and the UK. Reflections based on empirical researchpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In my thesis I analyze the results of new research on legal consciousness, looking for differences and similarities in Poles and Britons, basing mainly on M.Kurkchiyan's research and numerous other empirical studies on trust in the judiciary, opinions about courts and the use of legal assistance and access to free legal assistance in both countries.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy analizuję wyniki nowych badań nad świadomością prawną, szukając różnic i podobieństw u Polaków i Brytyjczyków, opierając się w głównej mierze nad badaniami M.Kurkchiyan oraz licznymi innymi badaniami empirycznymi nad zaufaniem do wymiaru sprawiedliwości, opiniami na temat sądów oraz korzystaniu z pomocy prawnej i dostępie do bezpłatnej pomocy prawnej w obu krajach.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stępień, Mateusz - 132100
dc.contributor.authorpl
Bzdyl, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stępień, Mateusz - 132100
dc.contributor.reviewerpl
Szafrańska, Michalina
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:42:24Z
dc.date.available
2020-07-27T19:42:24Z
dc.date.submittedpl
2018-10-04
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-127265-164761
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231162
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
legal consciousness; empirical research, image of Justice; M.Kurkchiyan research; Poland; the United Kingdom
dc.subject.plpl
świadomość prawna; badania empiryczne; wizerunek wymiaru sprawiedliwości; badania M.Kurkchiyan; Polska; Wielka Brytania
dc.titlepl
Świadomość prawna a wizerunek wymiaru sprawiedliwości w Polsce i Wielkiej Brytanii. Refleksje na bazie badań empirycznych
dc.title.alternativepl
Legal consciousness and the image of Justice in Poland and the UK. Reflections based on empirical research
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available