Animacja radziecka jako twórcza reinterpretacja rosyjskiej bajki ludowej – na przykładzie filmu Сказка сказок Jurija Norsztejna

licenciate
dc.abstract.enThe topic of this work is: "Soviet animation films: creative re-interpretation of Russian folktales - in "Tale of tales" movie by Yuri Norstein". In the first part were described parallels between traditional folktale and animation film, including culture functions of both of these arts, and roles of teller or film director. In this part was also described the history of Soviet animation, especially of Soyuzmultfilm studio.In the second part "Tale of tales" movie was analyzed in detail. There were reported probable ways for interpretation of movie and its title. Also tessellation construction of movie as parallel to stylistic devices in folktale was described.In part three was analyzed the main character - the Little Grey Wolf. This character is taken from folklore (from traditional character the Grey Wolf). In allegoric way the Little Grey Wolf is an incarnation of Yuri Norstein.In conclusion, "Tale of tales" movie for sure was inspired by folktale. But it is necessary to remember that animation films are examples of art works, whereas folktales are traditional piece of culture.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona została analizie radzieckiej animacji jako współczesnego wcielenia tradycyjnej bajki ludowej. Dla zobrazowania istoty problemu posłużono się przykładem filmu Jurija Norsztejna pt. "Bajka nad bajkami". Praca została podzielona na trzy rozdziały, wstęp oraz zakończenie. We wstępie umotywowano wybór badanego zagadnienia: w dobie rosnącego zainteresowania folklorem niezwykle interesującym i ważnym wyzwaniem jest znalezienie nowych, naukowych metod analizowania gatunku bajki. Pierwszy rozdział ("Radziecka animacja jak wcielenie rosyjskiej bajki ludowej") poświęcono opisaniu podobieństw między tradycyjną bajką ludową a filmem animowanym w różnych warstwach: m.in. zestawiono role obu gałęzi sztuki w kulturze czy osoby bajarza i reżysera. W tej części pracy opisano także pokrótce historię radzieckiego kina animowanego, w szczególności studia Sojuzmultfilm, a ramach którego powstał film "Bajka nad bajkami".W rozdziale drugim dokonano szczegółowej analizy filmu "Bajka nad bajkami", podano prawdopodobne ścieżki interpretacji treści utworu (autobiograficzną, historyczną, filozoficzną) i jego tytułu oraz dokonano próby uzasadnienia mozaikowej konstrukcji filmu, przypominającej chwyty leksykalne, charakterystyczne dla narracji bajki ludowej. Opisano także możliwe związki filmu z bajką ludową w warstwie znaczeniowej.W rozdziale trzecim poddano analizie głównego bohatera filmu, Szarego Wilczka. Scharakteryzowano go przede wszystkim w kontekście związków z prototypem, tj. szarym wilkiem - postacią pochodzącą z bajki ludowej. Przybliżono także czytelnikowi alegoryczne znaczenia postaci Szarego Wilczka (w tym ze względu na kontekst wojenny i autobiograficzny filmu).W zakończeniu pracy podsumowano wnioski, otrzymane w rezultacie dokonanej analizy. Zwraca uwagę fakt, iż choć film animowany jest bogaty w cechy charakterystyczne dla tradycyjnej bajki, to jednak stanowi on autonomiczne dzieło sztuki. Można tu zatem mówić o umiejętnej grze konwencją bajki, dokonanej przez autora filmu, oraz nieulegających wątpliwości inspiracjach folklorem.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWawrzyńczak, Aleksander - 132563 pl
dc.contributor.authorMarczyk, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerWawrzyńczak, Aleksander - 132563 pl
dc.contributor.reviewerChrząszcz, Matylda - 174696 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:48:14Z
dc.date.available2020-07-26T14:48:14Z
dc.date.submitted2015-07-09pl
dc.fieldofstudykultura Rosji i narodów sąsiednichpl
dc.identifier.apddiploma-97815-164246pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205179
dc.languagepolpl
dc.subject.ensoviet animation, animation movie, Soyuzmultfilm, Yuri Norstein, Tale of tales, folktale, folklorepl
dc.subject.planimacja radziecka, film animowany, Sojuzmultfilm, Jurij Norsztejn, Bajka nad bajkami, bajka ludowa, folklorpl
dc.titleAnimacja radziecka jako twórcza reinterpretacja rosyjskiej bajki ludowej – na przykładzie filmu Сказка сказок Jurija Norsztejnapl
dc.title.alternativeSoviet animation films: creative re-interpretation of Russian folktales - in "Tale of tales" movie by Yuri Norsteinpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this work is: "Soviet animation films: creative re-interpretation of Russian folktales - in "Tale of tales" movie by Yuri Norstein". In the first part were described parallels between traditional folktale and animation film, including culture functions of both of these arts, and roles of teller or film director. In this part was also described the history of Soviet animation, especially of Soyuzmultfilm studio.In the second part "Tale of tales" movie was analyzed in detail. There were reported probable ways for interpretation of movie and its title. Also tessellation construction of movie as parallel to stylistic devices in folktale was described.In part three was analyzed the main character - the Little Grey Wolf. This character is taken from folklore (from traditional character the Grey Wolf). In allegoric way the Little Grey Wolf is an incarnation of Yuri Norstein.In conclusion, "Tale of tales" movie for sure was inspired by folktale. But it is necessary to remember that animation films are examples of art works, whereas folktales are traditional piece of culture.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona została analizie radzieckiej animacji jako współczesnego wcielenia tradycyjnej bajki ludowej. Dla zobrazowania istoty problemu posłużono się przykładem filmu Jurija Norsztejna pt. "Bajka nad bajkami". Praca została podzielona na trzy rozdziały, wstęp oraz zakończenie. We wstępie umotywowano wybór badanego zagadnienia: w dobie rosnącego zainteresowania folklorem niezwykle interesującym i ważnym wyzwaniem jest znalezienie nowych, naukowych metod analizowania gatunku bajki. Pierwszy rozdział ("Radziecka animacja jak wcielenie rosyjskiej bajki ludowej") poświęcono opisaniu podobieństw między tradycyjną bajką ludową a filmem animowanym w różnych warstwach: m.in. zestawiono role obu gałęzi sztuki w kulturze czy osoby bajarza i reżysera. W tej części pracy opisano także pokrótce historię radzieckiego kina animowanego, w szczególności studia Sojuzmultfilm, a ramach którego powstał film "Bajka nad bajkami".W rozdziale drugim dokonano szczegółowej analizy filmu "Bajka nad bajkami", podano prawdopodobne ścieżki interpretacji treści utworu (autobiograficzną, historyczną, filozoficzną) i jego tytułu oraz dokonano próby uzasadnienia mozaikowej konstrukcji filmu, przypominającej chwyty leksykalne, charakterystyczne dla narracji bajki ludowej. Opisano także możliwe związki filmu z bajką ludową w warstwie znaczeniowej.W rozdziale trzecim poddano analizie głównego bohatera filmu, Szarego Wilczka. Scharakteryzowano go przede wszystkim w kontekście związków z prototypem, tj. szarym wilkiem - postacią pochodzącą z bajki ludowej. Przybliżono także czytelnikowi alegoryczne znaczenia postaci Szarego Wilczka (w tym ze względu na kontekst wojenny i autobiograficzny filmu).W zakończeniu pracy podsumowano wnioski, otrzymane w rezultacie dokonanej analizy. Zwraca uwagę fakt, iż choć film animowany jest bogaty w cechy charakterystyczne dla tradycyjnej bajki, to jednak stanowi on autonomiczne dzieło sztuki. Można tu zatem mówić o umiejętnej grze konwencją bajki, dokonanej przez autora filmu, oraz nieulegających wątpliwości inspiracjach folklorem.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wawrzyńczak, Aleksander - 132563
dc.contributor.authorpl
Marczyk, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Wawrzyńczak, Aleksander - 132563
dc.contributor.reviewerpl
Chrząszcz, Matylda - 174696
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:48:14Z
dc.date.available
2020-07-26T14:48:14Z
dc.date.submittedpl
2015-07-09
dc.fieldofstudypl
kultura Rosji i narodów sąsiednich
dc.identifier.apdpl
diploma-97815-164246
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205179
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
soviet animation, animation movie, Soyuzmultfilm, Yuri Norstein, Tale of tales, folktale, folklore
dc.subject.plpl
animacja radziecka, film animowany, Sojuzmultfilm, Jurij Norsztejn, Bajka nad bajkami, bajka ludowa, folklor
dc.titlepl
Animacja radziecka jako twórcza reinterpretacja rosyjskiej bajki ludowej – na przykładzie filmu Сказка сказок Jurija Norsztejna
dc.title.alternativepl
Soviet animation films: creative re-interpretation of Russian folktales - in "Tale of tales" movie by Yuri Norstein
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Rawa Mazowiecka
1

No access

No Thumbnail Available