Kształtowany w prasie wizerunek mężczyzny. Omówienie na przykładzie wyników badań sondażowych.

master
dc.abstract.enThe theme of work is shaped in the press image of a man and his impact on the perception of man in society. One of the goals of this work is to answer the question whether such a creation in the image of man's magazines can shape the image of men and masculinity. In the past it was easier to get the answer to the question what it means to be a real man, social roles are clearly defined. But now the differences between the sexes are increasingly blurred. We see this in the example of magazines aimed at men targeted for their advice on various topics, mostly on clothes and how to take care of your appearance. The first chapter addresses the issue of gender formation process, the distinction between biological and cultural and scientific theories of gender and increasingly more common blurring of differences between them. Then I move the issues discussed so often recently namely the issue the crisis of masculinity. A man who is always in the spotlight and cultural interests must now come to terms with the changes that have occurred. In the past, his position was unwavering mind has always been crucial, both as head of the family but also as a businessman, politician, etc. The landlord gave him a strong position of superiority over the woman who took care of the house, took care of children and doing shopping. Men wanting to be found in this new reality opened to other possibilities, began to pay more attention to their dress and appearance. Succumbed to the false belief that being beautiful is equal to being happy. The second chapter describes the broad concept of culture, which covers the importance of all of these values, which are guidelines for people to interact with the world community. Next, the mass media are shown and how they influence the formation of public opinion, because the media have great power transfer, may direct the people to the data needed, prompt behavior and cause various kinds of desires. In particular, the ad is designed so that, respectively, by the interaction of the human cause in him the desire to own the product typified by it. At the end of the second chapter I focus on the description of the press, or the history of its formation and development. He then describes the example of a woman's newspaper writings, JOY "and press on the example of men's magazine, LOGO". I chose this magazine because of their similarity in the way of promoting consumer lifestyle-oriented shopping, fun and fast and varied life.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest kształtowany w prasie wizerunek mężczyzny oraz jego wpływ na postrzeganie mężczyzn w społeczeństwie. Jednym z celów tej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie czy tak kreowany w czasopismach wizerunek mężczyzny może kształtować wyobrażenie dotyczące mężczyzn i męskości. W przeszłości łatwiej było uzyskać odpowiedź na pytanie co znaczy być ,,prawdziwym mężczyzną”, role społeczne były jasno określone. Natomiast obecnie różnice między płciami coraz częściej się zacierają. Widzimy to na przykładzie czasopism skierowanych do mężczyzn w których udziela się im rad na różne tematy, przeważnie dotyczące ubioru oraz sposobów dbania o swój wygląd. W pierwszym rozdziale poruszam kwestię procesu kształtowania się płci, jej rozróżnienie na biologiczną i kulturową oraz teorii naukowych dotyczących płci i coraz częściej spotykanego zacierania się różnic pomiędzy nimi. Następnie poruszam kwestie tak często ostatnio omawianą a mianowicie zagadnienie ,,kryzysu męskości”. Mężczyzna od zawsze będący w centrum uwagi i zainteresowań kulturowych obecnie musi pogodzić się ze zmianami jakie nastąpiły. W przeszłości jego pozycja była niezachwiana zawsze miał decydujące zdanie zarówno jako głowa rodziny ale również jako przedsiębiorca, polityk, właściciel ziemski itd. Tak silna pozycja dawała mu wyższość nad kobietą, która dbała o dom, zajmowała się dziećmi i robiła zakupy. Mężczyźni chcąc się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości otwarli się na inne możliwości, zaczęli przywiązywać większą uwagę do swojego ubioru i wyglądu. Ulegli fałszywemu przekonaniu, że bycie pięknym równa się byciu szczęśliwym. Rozdział drugi opisuje szerokie pojęcie kultury, która obejmuje swoim znaczeniem wszystkie te wartości, które są dla ludzi wskazówkami w interakcjach ze światem społecznym. Następnie ukazane są media masowe oraz sposoby ich wpływania na kształtowanie opinii publicznej, ponieważ media mają dużą moc przekazu, mogą ukierunkowywać ludzi na dane potrzeby, podpowiadać zachowania oraz wywoływać różnego rodzaju pragnienia. Szczególnie reklama jest tak skonstruowana by odpowiednio poprzez właściwe oddziaływanie na człowieka wywołać w nim chęć posiadania produktu przez nią ukazanego. Na końcu rozdziału drugiego skupiam się na opisie prasy, czyli historii jej powstania i rozwoju. Następnie opisuje prasę kobiecą na przykładzie pisma ,,JOY” oraz prasę męską na przykładzie magazynu ,,LOGO”. Wybrałam te czasopisma ze względu na ich podobieństwo w sposobie propagowania konsumpcyjnego stylu życia, nastawionego na zakupy, zabawę oraz szybkie i urozmaicone życie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorNóżka, Marcjanna - 131084 pl
dc.contributor.authorKorta, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMiś, Łucjan - 130656 pl
dc.contributor.reviewerNóżka, Marcjanna - 131084 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:29:32Z
dc.date.available2020-07-24T13:29:32Z
dc.date.submitted2012-10-31pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-72100-86325pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185127
dc.languagepolpl
dc.subject.enman, press,crisispl
dc.subject.plmężczyzna, prasa, kryzyspl
dc.titleKształtowany w prasie wizerunek mężczyzny. Omówienie na przykładzie wyników badań sondażowych.pl
dc.title.alternativeThe image of man in the press An overview based on survey research.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of work is shaped in the press image of a man and his impact on the perception of man in society. One of the goals of this work is to answer the question whether such a creation in the image of man's magazines can shape the image of men and masculinity. In the past it was easier to get the answer to the question what it means to be a real man, social roles are clearly defined. But now the differences between the sexes are increasingly blurred. We see this in the example of magazines aimed at men targeted for their advice on various topics, mostly on clothes and how to take care of your appearance. The first chapter addresses the issue of gender formation process, the distinction between biological and cultural and scientific theories of gender and increasingly more common blurring of differences between them. Then I move the issues discussed so often recently namely the issue the crisis of masculinity. A man who is always in the spotlight and cultural interests must now come to terms with the changes that have occurred. In the past, his position was unwavering mind has always been crucial, both as head of the family but also as a businessman, politician, etc. The landlord gave him a strong position of superiority over the woman who took care of the house, took care of children and doing shopping. Men wanting to be found in this new reality opened to other possibilities, began to pay more attention to their dress and appearance. Succumbed to the false belief that being beautiful is equal to being happy. The second chapter describes the broad concept of culture, which covers the importance of all of these values, which are guidelines for people to interact with the world community. Next, the mass media are shown and how they influence the formation of public opinion, because the media have great power transfer, may direct the people to the data needed, prompt behavior and cause various kinds of desires. In particular, the ad is designed so that, respectively, by the interaction of the human cause in him the desire to own the product typified by it. At the end of the second chapter I focus on the description of the press, or the history of its formation and development. He then describes the example of a woman's newspaper writings, JOY "and press on the example of men's magazine, LOGO". I chose this magazine because of their similarity in the way of promoting consumer lifestyle-oriented shopping, fun and fast and varied life.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest kształtowany w prasie wizerunek mężczyzny oraz jego wpływ na postrzeganie mężczyzn w społeczeństwie. Jednym z celów tej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie czy tak kreowany w czasopismach wizerunek mężczyzny może kształtować wyobrażenie dotyczące mężczyzn i męskości. W przeszłości łatwiej było uzyskać odpowiedź na pytanie co znaczy być ,,prawdziwym mężczyzną”, role społeczne były jasno określone. Natomiast obecnie różnice między płciami coraz częściej się zacierają. Widzimy to na przykładzie czasopism skierowanych do mężczyzn w których udziela się im rad na różne tematy, przeważnie dotyczące ubioru oraz sposobów dbania o swój wygląd. W pierwszym rozdziale poruszam kwestię procesu kształtowania się płci, jej rozróżnienie na biologiczną i kulturową oraz teorii naukowych dotyczących płci i coraz częściej spotykanego zacierania się różnic pomiędzy nimi. Następnie poruszam kwestie tak często ostatnio omawianą a mianowicie zagadnienie ,,kryzysu męskości”. Mężczyzna od zawsze będący w centrum uwagi i zainteresowań kulturowych obecnie musi pogodzić się ze zmianami jakie nastąpiły. W przeszłości jego pozycja była niezachwiana zawsze miał decydujące zdanie zarówno jako głowa rodziny ale również jako przedsiębiorca, polityk, właściciel ziemski itd. Tak silna pozycja dawała mu wyższość nad kobietą, która dbała o dom, zajmowała się dziećmi i robiła zakupy. Mężczyźni chcąc się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości otwarli się na inne możliwości, zaczęli przywiązywać większą uwagę do swojego ubioru i wyglądu. Ulegli fałszywemu przekonaniu, że bycie pięknym równa się byciu szczęśliwym. Rozdział drugi opisuje szerokie pojęcie kultury, która obejmuje swoim znaczeniem wszystkie te wartości, które są dla ludzi wskazówkami w interakcjach ze światem społecznym. Następnie ukazane są media masowe oraz sposoby ich wpływania na kształtowanie opinii publicznej, ponieważ media mają dużą moc przekazu, mogą ukierunkowywać ludzi na dane potrzeby, podpowiadać zachowania oraz wywoływać różnego rodzaju pragnienia. Szczególnie reklama jest tak skonstruowana by odpowiednio poprzez właściwe oddziaływanie na człowieka wywołać w nim chęć posiadania produktu przez nią ukazanego. Na końcu rozdziału drugiego skupiam się na opisie prasy, czyli historii jej powstania i rozwoju. Następnie opisuje prasę kobiecą na przykładzie pisma ,,JOY” oraz prasę męską na przykładzie magazynu ,,LOGO”. Wybrałam te czasopisma ze względu na ich podobieństwo w sposobie propagowania konsumpcyjnego stylu życia, nastawionego na zakupy, zabawę oraz szybkie i urozmaicone życie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Nóżka, Marcjanna - 131084
dc.contributor.authorpl
Korta, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Miś, Łucjan - 130656
dc.contributor.reviewerpl
Nóżka, Marcjanna - 131084
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:29:32Z
dc.date.available
2020-07-24T13:29:32Z
dc.date.submittedpl
2012-10-31
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-72100-86325
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185127
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
man, press,crisis
dc.subject.plpl
mężczyzna, prasa, kryzys
dc.titlepl
Kształtowany w prasie wizerunek mężczyzny. Omówienie na przykładzie wyników badań sondażowych.
dc.title.alternativepl
The image of man in the press An overview based on survey research.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Lodz
13
Warsaw
10
Legnica
9
Wroclaw
8
Krakow
3
Poznan
2
Bielsko-Biala
1
Debica
1
Dublin
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available