Zachowania żywieniowe a stan zdrowia jamy ustnej osób dorosłych z powiatu brzeskiego.

master
dc.abstract.enIntroduction: Bad state of oral cavity health is still a serious problem for the global population. Improper diet and lacks in hygiene are named as the main determinants of problems with oral cavity health.Aim: The aim of the following thesis was to assess the influence of the chosen nutritional customs and coexisting diseases on the oral health status among adults.Material & methods: The research was carried out in July 2015 in the county of Brzesko in eight private dentist’s surgeries. 126 people, 73 women and 53 men aged 18 – 83, were tested. The results were collected by means of diagnostic survey method with the usage of a questionnaire form. The questions allowed to assess chosen nutritional customs. The form was also supplemented with questions concerning not only oral health status and hygiene but also health and socio–economic situation of the patients. The results of examination of the dentition state and oral cavity hygiene were taken into account; they allowed to estimate the decayed–missing–filled teeth index (DMFT) and simplified oral hygiene index (OHI–S).Results: The factor having great impact on oral health status was the patients socio–economic situation. The age also greatly influenced both dentition and oral health state. Positive correlation was connected with BMI and cavities and with lowering of the DMFT and OHI–S levels. Negative correlation of BMI in relation to oral cavity hygiene was observed among women. The connection between cardiovascular diseases and oral health status was confirmed. People suffering from cardiovascular diseases had more cavities and higher DMFT and OHI–S levels. The average DMFT level among the examined patients was 18,6±7 and OHI–S 1,22±0,87 (it ranged from 0,16 to 5,0). The average number of remaining teeth in specific age groups presents as following: 18 – 35 (30,55±1,73), 36 – 55 (22,35±9,61), 56 and more (13±10,73).Conclusions: Dentists should draw their patients’ attention to proper diet as it supports cavity prevention. Influence of systemic diseases on oral health status a is also significant and inverse.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Zły stan zdrowia jamy ustnej jest nadal poważnym obciążeniem dla społeczeństwa na całym świecie. Jako główne determinanty problemów w jamie ustnej wyróżnia się nieprawidłową dietę oraz braki w higienie uzębienia.Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu wybranych zachowań żywieniowych i chorób współistniejących na stan zdrowia jamy ustnej wśród osób dorosłych.Materiał i metody: Badanie przeprowadzone zostało w lipcu 2015 roku na terenie powiatu brzeskiego w ośmiu prywatnych gabinetach stomatologicznych. Uczestniczyło w nim 126 osób, w tym 73 kobiety i 53 mężczyzn w wieku 18–83 lata. Uzyskane informacje zostały zgromadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety, której pytania pozwalały na ocenę wybranych zachowań żywieniowych. Została ona uzupełniona pytaniami o higienę i stan jamy ustnej oraz dotyczących sytuacji socjo–ekonomicznej i zdrowotnej badanych pacjentów. Zebrano też wyniki badań stanu uzębienia i higieny jamy ustnej przeprowadzone przez lekarzy dentystów, na podstawie których został obliczony wskaźnik próchnicowy (PUW) i higieny jamy ustnej (OHI–S).Wyniki: Czynnikiem mającym istotny wpływ na stan zdrowia jamy ustnej była sytuacja socjo–ekonomiczna badanych. Wiek również wpływał istotne na higienę uzębienia i stan jamy ustnej. Dodatnia korelacja dotyczyła BMI i ubytków w uzębieniu oraz pogorszeniu wskaźnika PUW i wskaźnika OHI–S wśród osób badanych. U kobiet zaobserwowano ujemną korelację BMI w stosunku do higieny jamy ustnej. Potwierdzono związek chorób sercowo–naczyniowych ze stanem zdrowia jamy ustnej. Osoby chorujące miały więcej ubytków w uzębieniu oraz wyższy wskaźnik PUW i OHI–S. Średnia wskaźnika PUW w badanej grupie wynosiła 18,6 ± 7, a OHI–S 1,22±0,87 ( wahała się od 0,16 do 5,0 ). Średnia ilość pozostałych zębów w poszczególnych grupach wiekowych różniła się następująco : 18 – 35 lat (30,55±1,73), 36 – 55 lat (22,35±9,61), 56 i więcej lat (13±10,73).Wnioski: Stomatolodzy powinni zwracać uwagę pacjentom na odpowiednie żywienie, które wspomaga profilaktykę próchnicową. Ważny jest również wypływ chorób ogólnoustrojowych na stan zdrowia jamy ustnej i odwrotnie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.authorRoszkowny, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.reviewerŚliwa, Leopold - 133628 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:47:35Z
dc.date.available2020-07-26T17:47:35Z
dc.date.submitted2015-10-09pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-100670-186208pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207747
dc.languagepolpl
dc.subject.ennutritional habits, oral health status, DMFT, OHI–S, adults.pl
dc.subject.plzachowania żywieniowe, stan zdrowia jamy ustnej, PUW, OHI–S, osoby dorosłe.pl
dc.titleZachowania żywieniowe a stan zdrowia jamy ustnej osób dorosłych z powiatu brzeskiego.pl
dc.title.alternativeNutritional habits and state of oral cavity health among adults in the county of Brzesko.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Bad state of oral cavity health is still a serious problem for the global population. Improper diet and lacks in hygiene are named as the main determinants of problems with oral cavity health.Aim: The aim of the following thesis was to assess the influence of the chosen nutritional customs and coexisting diseases on the oral health status among adults.Material & methods: The research was carried out in July 2015 in the county of Brzesko in eight private dentist’s surgeries. 126 people, 73 women and 53 men aged 18 – 83, were tested. The results were collected by means of diagnostic survey method with the usage of a questionnaire form. The questions allowed to assess chosen nutritional customs. The form was also supplemented with questions concerning not only oral health status and hygiene but also health and socio–economic situation of the patients. The results of examination of the dentition state and oral cavity hygiene were taken into account; they allowed to estimate the decayed–missing–filled teeth index (DMFT) and simplified oral hygiene index (OHI–S).Results: The factor having great impact on oral health status was the patients socio–economic situation. The age also greatly influenced both dentition and oral health state. Positive correlation was connected with BMI and cavities and with lowering of the DMFT and OHI–S levels. Negative correlation of BMI in relation to oral cavity hygiene was observed among women. The connection between cardiovascular diseases and oral health status was confirmed. People suffering from cardiovascular diseases had more cavities and higher DMFT and OHI–S levels. The average DMFT level among the examined patients was 18,6±7 and OHI–S 1,22±0,87 (it ranged from 0,16 to 5,0). The average number of remaining teeth in specific age groups presents as following: 18 – 35 (30,55±1,73), 36 – 55 (22,35±9,61), 56 and more (13±10,73).Conclusions: Dentists should draw their patients’ attention to proper diet as it supports cavity prevention. Influence of systemic diseases on oral health status a is also significant and inverse.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Zły stan zdrowia jamy ustnej jest nadal poważnym obciążeniem dla społeczeństwa na całym świecie. Jako główne determinanty problemów w jamie ustnej wyróżnia się nieprawidłową dietę oraz braki w higienie uzębienia.Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu wybranych zachowań żywieniowych i chorób współistniejących na stan zdrowia jamy ustnej wśród osób dorosłych.Materiał i metody: Badanie przeprowadzone zostało w lipcu 2015 roku na terenie powiatu brzeskiego w ośmiu prywatnych gabinetach stomatologicznych. Uczestniczyło w nim 126 osób, w tym 73 kobiety i 53 mężczyzn w wieku 18–83 lata. Uzyskane informacje zostały zgromadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety, której pytania pozwalały na ocenę wybranych zachowań żywieniowych. Została ona uzupełniona pytaniami o higienę i stan jamy ustnej oraz dotyczących sytuacji socjo–ekonomicznej i zdrowotnej badanych pacjentów. Zebrano też wyniki badań stanu uzębienia i higieny jamy ustnej przeprowadzone przez lekarzy dentystów, na podstawie których został obliczony wskaźnik próchnicowy (PUW) i higieny jamy ustnej (OHI–S).Wyniki: Czynnikiem mającym istotny wpływ na stan zdrowia jamy ustnej była sytuacja socjo–ekonomiczna badanych. Wiek również wpływał istotne na higienę uzębienia i stan jamy ustnej. Dodatnia korelacja dotyczyła BMI i ubytków w uzębieniu oraz pogorszeniu wskaźnika PUW i wskaźnika OHI–S wśród osób badanych. U kobiet zaobserwowano ujemną korelację BMI w stosunku do higieny jamy ustnej. Potwierdzono związek chorób sercowo–naczyniowych ze stanem zdrowia jamy ustnej. Osoby chorujące miały więcej ubytków w uzębieniu oraz wyższy wskaźnik PUW i OHI–S. Średnia wskaźnika PUW w badanej grupie wynosiła 18,6 ± 7, a OHI–S 1,22±0,87 ( wahała się od 0,16 do 5,0 ). Średnia ilość pozostałych zębów w poszczególnych grupach wiekowych różniła się następująco : 18 – 35 lat (30,55±1,73), 36 – 55 lat (22,35±9,61), 56 i więcej lat (13±10,73).Wnioski: Stomatolodzy powinni zwracać uwagę pacjentom na odpowiednie żywienie, które wspomaga profilaktykę próchnicową. Ważny jest również wypływ chorób ogólnoustrojowych na stan zdrowia jamy ustnej i odwrotnie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.authorpl
Roszkowny, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.reviewerpl
Śliwa, Leopold - 133628
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:47:35Z
dc.date.available
2020-07-26T17:47:35Z
dc.date.submittedpl
2015-10-09
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-100670-186208
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207747
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nutritional habits, oral health status, DMFT, OHI–S, adults.
dc.subject.plpl
zachowania żywieniowe, stan zdrowia jamy ustnej, PUW, OHI–S, osoby dorosłe.
dc.titlepl
Zachowania żywieniowe a stan zdrowia jamy ustnej osób dorosłych z powiatu brzeskiego.
dc.title.alternativepl
Nutritional habits and state of oral cavity health among adults in the county of Brzesko.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Zabrze
2
Chandler
1
Chicago
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available