Wpływ zasolenia na parametry mikrobiologiczne gleb trawników miejskich.

licenciate
dc.abstract.enHuman activity is one of the most important causes of degradation. Salinity is the form of soil destruction, caused by using preparations for destroying ice cap in winter, such as sodium chloride. Overabundance of dissolved salts can cause less diversity of live forms, reduce microorganisms activity, which are caused by osmotic stress and toxic ions. The aim of the study was to evaluate the effect of salinity urban laws in Cracow on activity and biomass soil microorganisms. In this work, based on 10 chosen urban laws, there was no important influence between dissolved salts and its microbiological parameters. However, there was a positive impact between the total concentration of sodium and microbes activity. In studied soils, there may be a halophilous microorganisms, which, to live, require more NaCl, or archaea, which in the opposite to other microorganisms, they are the most resistant to salinity.pl
dc.abstract.plJedną z najważniejszych przyczyn degradacji gleby jest działalność człowieka. Zasolenie gleb jest formą ich niszczenia, a spowodowane może być m.in. stosowaniem środków do niszczenia pokrywy lodowej w zimie, takich jak chlorek sodu. Nadmiar rozpuszczonych soli w glebie skutkuje zmniejszeniem różnorodności form życia, zmniejszoną aktywnością mikroorganizmów, które powodowane są stresem osomotycznym i toksycznymi jonami. Celem pracy była ocena wpływu zasolenia trawników miejskich Krakowa na aktywność i biomasę mikroorganizmów glebowych. W niniejszej pracy, na podstawie 10 wybranych gleb trawników miejskich, nie wykazano istotnego wpływu rozpuszczonych soli na parametry mikrobiologiczne, jednakże wykazano pozytywny wpływ całkowitego stężenia sodu na aktywność mikrobów. W badanych glebach mogą znajdować się mikroorganizmy halofilne, które wymagają do życia większej ilości NaCl, lub archeony, które w porównaniu z innymi mikroorganizmami są najbardziej odporne na zasolenie.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorNiklińska, Maria - 130966 pl
dc.contributor.authorDrzymała, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWiąckowski, Krzysztof - 132605 pl
dc.contributor.reviewerNiklińska, Maria - 130966 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:10:55Z
dc.date.available2020-07-26T20:10:55Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-103450-178975pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209969
dc.languagepolpl
dc.subject.ensalinity, microbiological parameters of soil, urban lawnspl
dc.subject.plzasolenie, parametry mikrobiologiczne gleb, trawniki miejskiepl
dc.titleWpływ zasolenia na parametry mikrobiologiczne gleb trawników miejskich.pl
dc.title.alternativeThe impact of salinity on microbiological parameters of soil in urban lawns.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Human activity is one of the most important causes of degradation. Salinity is the form of soil destruction, caused by using preparations for destroying ice cap in winter, such as sodium chloride. Overabundance of dissolved salts can cause less diversity of live forms, reduce microorganisms activity, which are caused by osmotic stress and toxic ions. The aim of the study was to evaluate the effect of salinity urban laws in Cracow on activity and biomass soil microorganisms. In this work, based on 10 chosen urban laws, there was no important influence between dissolved salts and its microbiological parameters. However, there was a positive impact between the total concentration of sodium and microbes activity. In studied soils, there may be a halophilous microorganisms, which, to live, require more NaCl, or archaea, which in the opposite to other microorganisms, they are the most resistant to salinity.
dc.abstract.plpl
Jedną z najważniejszych przyczyn degradacji gleby jest działalność człowieka. Zasolenie gleb jest formą ich niszczenia, a spowodowane może być m.in. stosowaniem środków do niszczenia pokrywy lodowej w zimie, takich jak chlorek sodu. Nadmiar rozpuszczonych soli w glebie skutkuje zmniejszeniem różnorodności form życia, zmniejszoną aktywnością mikroorganizmów, które powodowane są stresem osomotycznym i toksycznymi jonami. Celem pracy była ocena wpływu zasolenia trawników miejskich Krakowa na aktywność i biomasę mikroorganizmów glebowych. W niniejszej pracy, na podstawie 10 wybranych gleb trawników miejskich, nie wykazano istotnego wpływu rozpuszczonych soli na parametry mikrobiologiczne, jednakże wykazano pozytywny wpływ całkowitego stężenia sodu na aktywność mikrobów. W badanych glebach mogą znajdować się mikroorganizmy halofilne, które wymagają do życia większej ilości NaCl, lub archeony, które w porównaniu z innymi mikroorganizmami są najbardziej odporne na zasolenie.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Niklińska, Maria - 130966
dc.contributor.authorpl
Drzymała, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Wiąckowski, Krzysztof - 132605
dc.contributor.reviewerpl
Niklińska, Maria - 130966
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:10:55Z
dc.date.available
2020-07-26T20:10:55Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-103450-178975
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209969
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
salinity, microbiological parameters of soil, urban lawns
dc.subject.plpl
zasolenie, parametry mikrobiologiczne gleb, trawniki miejskie
dc.titlepl
Wpływ zasolenia na parametry mikrobiologiczne gleb trawników miejskich.
dc.title.alternativepl
The impact of salinity on microbiological parameters of soil in urban lawns.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Krakow
3
Lublin
3
Rawa Mazowiecka
3
Warsaw
3
Wroclaw
2
Bialowoda
1
Bydgoszcz
1
Chandler
1
Dublin
1
Kielce
1

No access

No Thumbnail Available