Status prawny kobiet w prawie magdeburskim w ujęciu dzieł Bartłomieja Groickiego.

licenciate
dc.abstract.enThe paper contains an analysis of the legal status of women in the Magdeburg law, based on the works of the eminent lawyer,Groicki Bartłomiej, author of the first book of law in Polish language. The first part of work includes general information on the Magdeburg law. These are the following: sources of law Magdeburg, Magdeburg law reception in the Polish lands, locations of cities; system and municipal authorities in the cities of Magdeburg law, constitution and judiciary bodies town. The second part of the work is a development topic of women's legal status in the Magdeburg Law, and includes the following topics: the legal status of women, according to the Magdeburg law, a woman and the capacity to act in the Magdeburg law, a woman and the provisions of the civil rights of Magdeburg, the woman and the penal provisions of law Magdeburg; comparison position of women in the Magdeburg Law, and position of women in the law for the nobility. The work is an analysis of the legal position of women in terms of Magdeburg law.pl
dc.abstract.otherPraca zawiera analizę statusu prawnego kobiet w prawie magdeburskim, na podstawie dzieł wybitnego prawnika, pisarza sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim Bartłomieja Groickiego, autora pierwszej książki prawniczej w języku polskim. Część pierwsza pracy obejmuje ogólne informacje na temat prawa magdeburskiego. Są to następujące zagadnienia: źródła prawa magdeburskiego; recepcja prawa magdeburskiego na ziemiach polskich; lokacje miast; ustrój i organy miejskie w miastach na prawie magdeburskim; ustrój i organy sądownictwa miejskiego. Część druga pracy jest rozwinięciem tematu statusu prawnego kobiet w prawie magdeburskim i zawiera następujące zagadnienia: status prawny kobiety wedle przepisów prawa magdeburskiego; kobieta a zdolność do czynności prawnych w prawie magdeburskim; kobieta a przepisy cywilne prawa magdeburskiego; kobieta a przepisy karne prawa magdeburskiego; porównanie pozycji kobiety w prawie magdeburskim i ziemskim. Praca jest analizą pozycji prawnej kobiet w aspekcie przepisów prawa magdeburskiego.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorStopka, Krzysztof - 132118 pl
dc.contributor.authorBiela, Marekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSzymborski, Wiktor - 135920 pl
dc.contributor.reviewerStopka, Krzysztof - 132118 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:59:31Z
dc.date.available2020-07-15T17:59:31Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-58699-100604pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172643
dc.subject.enMagdeburg law, Groicki, the status of womenpl
dc.subject.otherprawo magdeburskie, Groicki, status kobiet,pl
dc.titleStatus prawny kobiet w prawie magdeburskim w ujęciu dzieł Bartłomieja Groickiego.pl
dc.title.alternativeThe legal status of women in the Magdeburg law in terms of works of Bartłomiej Groickipl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper contains an analysis of the legal status of women in the Magdeburg law, based on the works of the eminent lawyer,Groicki Bartłomiej, author of the first book of law in Polish language. The first part of work includes general information on the Magdeburg law. These are the following: sources of law Magdeburg, Magdeburg law reception in the Polish lands, locations of cities; system and municipal authorities in the cities of Magdeburg law, constitution and judiciary bodies town. The second part of the work is a development topic of women's legal status in the Magdeburg Law, and includes the following topics: the legal status of women, according to the Magdeburg law, a woman and the capacity to act in the Magdeburg law, a woman and the provisions of the civil rights of Magdeburg, the woman and the penal provisions of law Magdeburg; comparison position of women in the Magdeburg Law, and position of women in the law for the nobility. The work is an analysis of the legal position of women in terms of Magdeburg law.
dc.abstract.otherpl
Praca zawiera analizę statusu prawnego kobiet w prawie magdeburskim, na podstawie dzieł wybitnego prawnika, pisarza sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim Bartłomieja Groickiego, autora pierwszej książki prawniczej w języku polskim. Część pierwsza pracy obejmuje ogólne informacje na temat prawa magdeburskiego. Są to następujące zagadnienia: źródła prawa magdeburskiego; recepcja prawa magdeburskiego na ziemiach polskich; lokacje miast; ustrój i organy miejskie w miastach na prawie magdeburskim; ustrój i organy sądownictwa miejskiego. Część druga pracy jest rozwinięciem tematu statusu prawnego kobiet w prawie magdeburskim i zawiera następujące zagadnienia: status prawny kobiety wedle przepisów prawa magdeburskiego; kobieta a zdolność do czynności prawnych w prawie magdeburskim; kobieta a przepisy cywilne prawa magdeburskiego; kobieta a przepisy karne prawa magdeburskiego; porównanie pozycji kobiety w prawie magdeburskim i ziemskim. Praca jest analizą pozycji prawnej kobiet w aspekcie przepisów prawa magdeburskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Stopka, Krzysztof - 132118
dc.contributor.authorpl
Biela, Marek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Szymborski, Wiktor - 135920
dc.contributor.reviewerpl
Stopka, Krzysztof - 132118
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:59:31Z
dc.date.available
2020-07-15T17:59:31Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-58699-100604
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172643
dc.subject.enpl
Magdeburg law, Groicki, the status of women
dc.subject.otherpl
prawo magdeburskie, Groicki, status kobiet,
dc.titlepl
Status prawny kobiet w prawie magdeburskim w ujęciu dzieł Bartłomieja Groickiego.
dc.title.alternativepl
The legal status of women in the Magdeburg law in terms of works of Bartłomiej Groicki
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Poznan
1
Torun
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available