"Credit rating a współczesny rynek finansowy. Charakterystyka działalności agencji ratingowych."

licenciate
dc.abstract.enThis thesis main goal is to determine assumed impact of credit rating on financial markets. This thesis contains broad analysis of credit rating agencies work and their impact on business entities. Result of this thesis was conclusion that role of credit rating agencies is a strategic factor for business entities. Both national and international bibliography was used in acheiving this thesis in order to fully describe role of credit rating agencies. Credit rating agencies affect directly and indirectly financial situation of entities and contain some chracteristics of regulatory institutions.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu zobrazowanie istotności zjawiska credit ratingu na rynkach finansowych. Zawiera ona szeroką analizę działalności agencji ratingowych oraz ich wpływ na podmioty w sferze gospodarczej. Celem pracy było wykazanie istotnych zależności między oceną ratingową a realną sferą gospodarki. Wynikiem tej pracy była konkluzja, że w dzisiejszej gospodarce agencje ratingową świadczą usługi o strategicznym znaczeniu dla podmiotów gospodarczych. Wykorzystano materiały źródłowe zarówno polskich autorów oraz zagranicznych pracowników naukowych w celu pełnej charakterystyki roli agencji ratingowych w gospodarce. Agencje wpływają bezpośrednio oraz pośrednio na ich sytuacje finansową oraz zawierają w swojej działalności elementy nadzoru nad rynkiem finansowym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorKlisiewicz, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:24:37Z
dc.date.available2020-07-27T02:24:37Z
dc.date.submitted2016-09-23pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-109713-181113pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215762
dc.languagepolpl
dc.subject.enCredit Rating Agencies – Credit Rating – Credit Scoring – Risk Analysispl
dc.subject.plAgencje Ratingowe – Analiza kredytowa – Credit rating – Ocena kredytowa – Ocena ryzykapl
dc.title"Credit rating a współczesny rynek finansowy. Charakterystyka działalności agencji ratingowych."pl
dc.title.alternativeCredit rating in modern financial market. Characteristics of credit rating agencies rolepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis main goal is to determine assumed impact of credit rating on financial markets. This thesis contains broad analysis of credit rating agencies work and their impact on business entities. Result of this thesis was conclusion that role of credit rating agencies is a strategic factor for business entities. Both national and international bibliography was used in acheiving this thesis in order to fully describe role of credit rating agencies. Credit rating agencies affect directly and indirectly financial situation of entities and contain some chracteristics of regulatory institutions.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu zobrazowanie istotności zjawiska credit ratingu na rynkach finansowych. Zawiera ona szeroką analizę działalności agencji ratingowych oraz ich wpływ na podmioty w sferze gospodarczej. Celem pracy było wykazanie istotnych zależności między oceną ratingową a realną sferą gospodarki. Wynikiem tej pracy była konkluzja, że w dzisiejszej gospodarce agencje ratingową świadczą usługi o strategicznym znaczeniu dla podmiotów gospodarczych. Wykorzystano materiały źródłowe zarówno polskich autorów oraz zagranicznych pracowników naukowych w celu pełnej charakterystyki roli agencji ratingowych w gospodarce. Agencje wpływają bezpośrednio oraz pośrednio na ich sytuacje finansową oraz zawierają w swojej działalności elementy nadzoru nad rynkiem finansowym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Klisiewicz, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:24:37Z
dc.date.available
2020-07-27T02:24:37Z
dc.date.submittedpl
2016-09-23
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-109713-181113
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215762
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Credit Rating Agencies – Credit Rating – Credit Scoring – Risk Analysis
dc.subject.plpl
Agencje Ratingowe – Analiza kredytowa – Credit rating – Ocena kredytowa – Ocena ryzyka
dc.titlepl
"Credit rating a współczesny rynek finansowy. Charakterystyka działalności agencji ratingowych."
dc.title.alternativepl
Credit rating in modern financial market. Characteristics of credit rating agencies role
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Krakow
6
Gdansk
2
Murczyn
2
Torun
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Czekanow
1
Dublin
1
Elblag
1
Kazimierza Wielka
1

No access

No Thumbnail Available