Społeczne, gospodarcze i przyrodnicze skutki wydobycia rud tantalu w Demokratycznej Republice Konga

licenciate
dc.abstract.enThis paper discusses the economic, social and environmental aspects of tantalum mining in the DRC. This metal is used in the production of electronic devices. The constantly developing high-tech industry causes, increasing demand for tantalum. Since 2015, the DRC ranks first in terms of tantalum production. Tantalum mining in the DRC shows a close link to the ongoing informal conflict in the eastern part of the country. The war effort is financed by revenue received from the exploitation of this raw material. The mining zone is characterised by very poor working conditions that do not meet basic standards. There is serious neglect of health and safety. In addition, pregnant women and children work in the mine. Tantalum mining represents a potential factor for economic growth. This development is hampered by corruption, prevailing conflict and inadequate international agreements. Tantalum mining has a negative impact on nature, due to the exploitation of the raw material in the place where endangered animal species are found, often becoming victims of hunting, and the deforestation of rainforests valuable to the world's biodiversity.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy omówione zostały społeczne, gospodarcze i przyrodnicze aspekty wydobycia tantalu w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Metal ten jest wykorzystywany przy produkcji urządzeń elektronicznych. Stale rozwijający się przemysł zaawansowanych technologii powoduje, ciągle rosnące zapotrzebowanie na tantal. Od 2015 roku DRK zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem produkcji tantalu. Wydobycie tantalu w DRK wykazuje ścisły związek z trwającym nieformalnie konfliktem we wschodniej części kraju. Działania wojenne są finansowane z dochodów otrzymanych z eksploatacji tego surowca. Strefa wydobycia odznacza się bardzo niskimi warunkami pracy, niespełniającymi podstawowych standardów. Występują poważne zaniedbania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto w kopalni pracują kobiety w ciąży i dzieci. Wydobycie tantalu stanowi potencjalny czynnik wzrostu gospodarczego. Rozwój ten jest hamowany przez korupcję, panujące konflikty oraz nieodpowiednie umowy międzynarodowe. Wydobycie tantalu ma niekorzystny wpływ na przyrodę, ze względu na eksploatację surowca w miejscu występowania zagrożonych gatunków zwierząt, nierzadko stających się ofiarą polowań oraz deforestację cennych dla światowej bioróżnorodności lasów deszczowych.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorMicek, Grzegorz - 130491 pl
dc.contributor.authorWitkowska, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerMicek, Grzegorz - 130491 pl
dc.contributor.reviewerKubal-Czerwińska, Magdalenapl
dc.date.accessioned2023-08-30T21:30:57Z
dc.date.available2023-08-30T21:30:57Z
dc.date.submitted2021-09-13pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-152954-244810pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318120
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: tantalum, coltan, mining, conflict, health, environment, economy, developmentpl
dc.subject.plSłowa klucze: tantal, koltan, wydobycie, konflikt, zdrowie, przyroda, gospodarka, rozwójpl
dc.titleSpołeczne, gospodarcze i przyrodnicze skutki wydobycia rud tantalu w Demokratycznej Republice Kongapl
dc.title.alternativeSocial, economic and environmental impacts of tantalum ore mining in the Democratic Republic of Congopl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper discusses the economic, social and environmental aspects of tantalum mining in the DRC. This metal is used in the production of electronic devices. The constantly developing high-tech industry causes, increasing demand for tantalum. Since 2015, the DRC ranks first in terms of tantalum production. Tantalum mining in the DRC shows a close link to the ongoing informal conflict in the eastern part of the country. The war effort is financed by revenue received from the exploitation of this raw material. The mining zone is characterised by very poor working conditions that do not meet basic standards. There is serious neglect of health and safety. In addition, pregnant women and children work in the mine. Tantalum mining represents a potential factor for economic growth. This development is hampered by corruption, prevailing conflict and inadequate international agreements. Tantalum mining has a negative impact on nature, due to the exploitation of the raw material in the place where endangered animal species are found, often becoming victims of hunting, and the deforestation of rainforests valuable to the world's biodiversity.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy omówione zostały społeczne, gospodarcze i przyrodnicze aspekty wydobycia tantalu w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Metal ten jest wykorzystywany przy produkcji urządzeń elektronicznych. Stale rozwijający się przemysł zaawansowanych technologii powoduje, ciągle rosnące zapotrzebowanie na tantal. Od 2015 roku DRK zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem produkcji tantalu. Wydobycie tantalu w DRK wykazuje ścisły związek z trwającym nieformalnie konfliktem we wschodniej części kraju. Działania wojenne są finansowane z dochodów otrzymanych z eksploatacji tego surowca. Strefa wydobycia odznacza się bardzo niskimi warunkami pracy, niespełniającymi podstawowych standardów. Występują poważne zaniedbania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto w kopalni pracują kobiety w ciąży i dzieci. Wydobycie tantalu stanowi potencjalny czynnik wzrostu gospodarczego. Rozwój ten jest hamowany przez korupcję, panujące konflikty oraz nieodpowiednie umowy międzynarodowe. Wydobycie tantalu ma niekorzystny wpływ na przyrodę, ze względu na eksploatację surowca w miejscu występowania zagrożonych gatunków zwierząt, nierzadko stających się ofiarą polowań oraz deforestację cennych dla światowej bioróżnorodności lasów deszczowych.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Micek, Grzegorz - 130491
dc.contributor.authorpl
Witkowska, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Micek, Grzegorz - 130491
dc.contributor.reviewerpl
Kubal-Czerwińska, Magdalena
dc.date.accessioned
2023-08-30T21:30:57Z
dc.date.available
2023-08-30T21:30:57Z
dc.date.submittedpl
2021-09-13
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-152954-244810
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318120
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: tantalum, coltan, mining, conflict, health, environment, economy, development
dc.subject.plpl
Słowa klucze: tantal, koltan, wydobycie, konflikt, zdrowie, przyroda, gospodarka, rozwój
dc.titlepl
Społeczne, gospodarcze i przyrodnicze skutki wydobycia rud tantalu w Demokratycznej Republice Konga
dc.title.alternativepl
Social, economic and environmental impacts of tantalum ore mining in the Democratic Republic of Congo
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Krakow
2
Bochnia
1
Lubartów
1
Poniatowa
1

No access

No Thumbnail Available