Polityka zagraniczna rządu Władysława Sikorskiego (1922-1923) oczami ówczesnej prasy

master
dc.abstract.enThe aim of the master's thesis entitled: "Foreign policy of the government of Władysław Sikorski (1922-1923) through the eyes of the press at that time" was to present the activities of this cabinet in the light of selected newspapers published at that time. The activity of the Sikorski government spanned a short period of time from 16 December 1922 to 26 May 1923. The main assumption of this work was to show how individual press titles related to the activities of this cabinet. The content of this work focuses mainly on the activities of Władysław Sikorski's government in the field of foreign policy. The first chapter describes the life and activities of the future Commander-in-Chief until he took power in December 1922, as well as the circumstances of his coming to power, and a description of the situation after the parliamentary and presidential elections in the Polish-Lithuanian Commonwealth. On the other hand, the second chapter characterizes the press titles used to write this master's thesis. The main content of this work is the last third chapter presenting the foreign policy pursued by this cabinet. The focus was on relations with Germany, Czechoslovakia, Lithuania, Latvia, the Soviet Union, France, Italy and England. In relations with Germany, this government managed, inter alia, to regulate border issues and to resolve many disputes regarding the Free City of Gdańsk, or the issue of the German minority living in the Republic of Poland. On the other hand, in relations with Czechoslovakia, negotiations on Jaworzyna Spiska were initiated and several bilateral agreements were signed. On the other hand, the situation of the Polish population in the Vilnius Region, the issue of the division of the neutral belt, was settled with Lithuania. Several agreements have been successfully concluded with the Latvian state. In relations with the Soviet Union, which were very difficult, the greatest success was the approval of Poland's eastern borders, the signing of a sanitary convention and the start of negotiations on economic cooperation between the two countries. Relations with France were deepened, as evidenced by the visit of General Ferdinand Foch to Poland, the granting of a loan to the Republic of Poland, or the visit of Polish traders at the Dijon fair. Diplomatic relations with Italy were of an economic nature, while relations with England improved, as evidenced by the visit of the English chief of the general staff to our country and support for the recognition of the eastern borders, negotiations were conducted on many agreements with this country. The method of source analysis was used in this work. The result of this work is the presentation of relations with the above-mentioned countries in the light of the press that appeared at that time.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej pt.: „Polityka zagraniczna rządu Władysława Sikorskiego (1922-1923) oczami ówczesnej prasy” było przedstawienie działalności tego gabinetu w świetle wybranych gazet ukazujących się w tamtym czasie. Działalność rządu Sikorskiego obejmowała krótki okres czasu od 16 grudnia 1922 roku do 26 maja 1923 roku. Głównym założeniem tej pracy było pokazanie jak poszczególne tytuły prasowe odnosiły się do działalności tego gabinetu.Treść tej pracy skupia się w głównej mierze na działalności rządu Władysława Sikorskiego w zakresie polityki zagranicznej. W pierwszym rozdziale opisane jest życie i działalność przyszłego Naczelnego Wodza do momentu objęcia władzy w grudniu 1922 roku oraz okoliczności dojścia do władzy i opis sytuacji po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Rzeczpospolitej. Natomiast w drugim rozdziale scharakteryzowane zostały tytuły prasowe użyte do napisania tej pracy magisterskiej. Główną treścią tej pracy jest trzeci ostatni rozdział przedstawiający politykę zagraniczną prowadzoną przez ten gabinet. Skupiono się na relacjach z Niemcami, Czechosłowacją, Litwą, Łotwą, Związkiem Radzieckim, Francją, Włochami oraz Anglią. W relacjach z Niemcami temu rządowi udało się między innymi uregulować kwestie graniczne oraz rozwiązać wiele kwestii spornych dotyczących Wolnego Miasta Gdańska, czy kwestię mniejszości niemieckiej zamieszkującej Rzeczpospolitą. Natomiast w stosunkach z Czechosłowacją rozpoczęto negocjacje na temat Jaworzyny Spiskiej oraz podpisano kilka umów bilateralnych. Z Litwą natomiast uregulowano sytuację ludności polskiej na Wileńszczyźnie, kwestię podziału pasa neutralnego. Z państwem łotewskim udało się zawrzeć kilka umów. W relacjach ze Związkiem Radzieckim, które były bardzo trudne największym sukcesem było zatwierdzenie wschodnich granic Polski, podpisanie konwencji sanitarnej oraz rozpoczęcie negocjacji w kwestii współpracy gospodarczej obu państw. Relacje z Francją były pogłębiane czego przejawem była wizyta generała Ferdinanda Focha w Polsce, udzielenie przez ten kraj Rzeczpospolitej pożyczki, czy wizyta polskich handlowców na targach w Dijon. Z Włochami stosunki dyplomatyczne miały charakter gospodarczy, natomiast z Anglią stosunki uległy polepszeniu czego przejawem była wizyta angielskiego szefa sztabu generalnego w naszym kraju oraz poparcie w kwestii uznania granic wschodnich, toczono negocjacje dotyczące wielu umów z tym krajem. W pracy tej zastosowano metodę analizy źródeł. Rezultatem tej pracy jest przedstawienie relacji z państwami wyżej wymienionymi w świetle prasy ukazującej się w tamtym czasie.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMierzwa, Janusz - 130563 pl
dc.contributor.authorPieczara, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Janusz - 130563 pl
dc.contributor.reviewerZblewski, Zdzisław - 132881 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:38:35Z
dc.date.available2021-10-14T04:38:35Z
dc.date.submitted2021-10-06pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-153709-278443pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279994
dc.languagepolpl
dc.subject.enGermany, Czechoslovakia, Lithuania, the Soviet Union, France, Italy, England, Wladyslaw Sikorski, Alexander Skrzynski, foreign policypl
dc.subject.plNiemcy, Czechosłowacja, Litwa, Związek Radziecki, Francja, Włochy, Anglia, Władysław Sikorski, Aleksander Skrzyński, polityka zagranicznapl
dc.titlePolityka zagraniczna rządu Władysława Sikorskiego (1922-1923) oczami ówczesnej prasypl
dc.title.alternativeThe foreign policy of the government of Władysław Sikorski (1922-1923) through the eyes of the press at that timepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the master's thesis entitled: "Foreign policy of the government of Władysław Sikorski (1922-1923) through the eyes of the press at that time" was to present the activities of this cabinet in the light of selected newspapers published at that time. The activity of the Sikorski government spanned a short period of time from 16 December 1922 to 26 May 1923. The main assumption of this work was to show how individual press titles related to the activities of this cabinet. The content of this work focuses mainly on the activities of Władysław Sikorski's government in the field of foreign policy. The first chapter describes the life and activities of the future Commander-in-Chief until he took power in December 1922, as well as the circumstances of his coming to power, and a description of the situation after the parliamentary and presidential elections in the Polish-Lithuanian Commonwealth. On the other hand, the second chapter characterizes the press titles used to write this master's thesis. The main content of this work is the last third chapter presenting the foreign policy pursued by this cabinet. The focus was on relations with Germany, Czechoslovakia, Lithuania, Latvia, the Soviet Union, France, Italy and England. In relations with Germany, this government managed, inter alia, to regulate border issues and to resolve many disputes regarding the Free City of Gdańsk, or the issue of the German minority living in the Republic of Poland. On the other hand, in relations with Czechoslovakia, negotiations on Jaworzyna Spiska were initiated and several bilateral agreements were signed. On the other hand, the situation of the Polish population in the Vilnius Region, the issue of the division of the neutral belt, was settled with Lithuania. Several agreements have been successfully concluded with the Latvian state. In relations with the Soviet Union, which were very difficult, the greatest success was the approval of Poland's eastern borders, the signing of a sanitary convention and the start of negotiations on economic cooperation between the two countries. Relations with France were deepened, as evidenced by the visit of General Ferdinand Foch to Poland, the granting of a loan to the Republic of Poland, or the visit of Polish traders at the Dijon fair. Diplomatic relations with Italy were of an economic nature, while relations with England improved, as evidenced by the visit of the English chief of the general staff to our country and support for the recognition of the eastern borders, negotiations were conducted on many agreements with this country. The method of source analysis was used in this work. The result of this work is the presentation of relations with the above-mentioned countries in the light of the press that appeared at that time.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej pt.: „Polityka zagraniczna rządu Władysława Sikorskiego (1922-1923) oczami ówczesnej prasy” było przedstawienie działalności tego gabinetu w świetle wybranych gazet ukazujących się w tamtym czasie. Działalność rządu Sikorskiego obejmowała krótki okres czasu od 16 grudnia 1922 roku do 26 maja 1923 roku. Głównym założeniem tej pracy było pokazanie jak poszczególne tytuły prasowe odnosiły się do działalności tego gabinetu.Treść tej pracy skupia się w głównej mierze na działalności rządu Władysława Sikorskiego w zakresie polityki zagranicznej. W pierwszym rozdziale opisane jest życie i działalność przyszłego Naczelnego Wodza do momentu objęcia władzy w grudniu 1922 roku oraz okoliczności dojścia do władzy i opis sytuacji po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Rzeczpospolitej. Natomiast w drugim rozdziale scharakteryzowane zostały tytuły prasowe użyte do napisania tej pracy magisterskiej. Główną treścią tej pracy jest trzeci ostatni rozdział przedstawiający politykę zagraniczną prowadzoną przez ten gabinet. Skupiono się na relacjach z Niemcami, Czechosłowacją, Litwą, Łotwą, Związkiem Radzieckim, Francją, Włochami oraz Anglią. W relacjach z Niemcami temu rządowi udało się między innymi uregulować kwestie graniczne oraz rozwiązać wiele kwestii spornych dotyczących Wolnego Miasta Gdańska, czy kwestię mniejszości niemieckiej zamieszkującej Rzeczpospolitą. Natomiast w stosunkach z Czechosłowacją rozpoczęto negocjacje na temat Jaworzyny Spiskiej oraz podpisano kilka umów bilateralnych. Z Litwą natomiast uregulowano sytuację ludności polskiej na Wileńszczyźnie, kwestię podziału pasa neutralnego. Z państwem łotewskim udało się zawrzeć kilka umów. W relacjach ze Związkiem Radzieckim, które były bardzo trudne największym sukcesem było zatwierdzenie wschodnich granic Polski, podpisanie konwencji sanitarnej oraz rozpoczęcie negocjacji w kwestii współpracy gospodarczej obu państw. Relacje z Francją były pogłębiane czego przejawem była wizyta generała Ferdinanda Focha w Polsce, udzielenie przez ten kraj Rzeczpospolitej pożyczki, czy wizyta polskich handlowców na targach w Dijon. Z Włochami stosunki dyplomatyczne miały charakter gospodarczy, natomiast z Anglią stosunki uległy polepszeniu czego przejawem była wizyta angielskiego szefa sztabu generalnego w naszym kraju oraz poparcie w kwestii uznania granic wschodnich, toczono negocjacje dotyczące wielu umów z tym krajem. W pracy tej zastosowano metodę analizy źródeł. Rezultatem tej pracy jest przedstawienie relacji z państwami wyżej wymienionymi w świetle prasy ukazującej się w tamtym czasie.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mierzwa, Janusz - 130563
dc.contributor.authorpl
Pieczara, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Janusz - 130563
dc.contributor.reviewerpl
Zblewski, Zdzisław - 132881
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:38:35Z
dc.date.available
2021-10-14T04:38:35Z
dc.date.submittedpl
2021-10-06
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-153709-278443
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279994
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Germany, Czechoslovakia, Lithuania, the Soviet Union, France, Italy, England, Wladyslaw Sikorski, Alexander Skrzynski, foreign policy
dc.subject.plpl
Niemcy, Czechosłowacja, Litwa, Związek Radziecki, Francja, Włochy, Anglia, Władysław Sikorski, Aleksander Skrzyński, polityka zagraniczna
dc.titlepl
Polityka zagraniczna rządu Władysława Sikorskiego (1922-1923) oczami ówczesnej prasy
dc.title.alternativepl
The foreign policy of the government of Władysław Sikorski (1922-1923) through the eyes of the press at that time
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Wroclaw
2
Zakret
2
Zielona Góra
2
Boardman
1
Dublin
1
Gdansk
1
Kielce
1
Kolbuszowa Dolna
1
Munich
1

No access

No Thumbnail Available