Książka uzupełniająca dla dzieci i młodzieży na polskim rynku wydawniczym

licenciate
dc.abstract.enThe thesis entitled "Supplement book for children and teenagers published in Poland as a type of companion book" present supplement books which accompany series for children and teenagers published in the XXI century in Poland. According to the author’s assumptions, the supplement book is a type of a companion book, a genre thus far not investigated, which is characterized by its affiliation with a specific cycle whilst being distinctive from series volumes. Therefore, the aim of the study was not only the examination of the supplement book but also introducing companion books, which were not studied so far, to the science investigation. In the thesis supplement book has been characterized and classified. Additionally, the author analyzed the design, affiliation of these books with studied cycles and the reception of 28 supplement books. Every studied volume, connected to popular series for children and teenagers, was published in the XXI century in Poland.The character of the thesis is interdisciplinary and comparative because in studies of both the companion book and supplement book author included literature from various areas of expertise, ranging from typography and literary studies to sociology. Particularly important were issues concerning marketing and promotion, especially the theory of total product, and research on fandom and prosumption. Simultaneously, to include analysis of supplement books’ reception there have been conducted an inquiry on publishers websites, comparisons of the reviews submitted to lubimyczytac.pl, and also surveys of Facebook users.pl
dc.abstract.plW pracy „Książka uzupełniająca dla dzieci i młodzieży na polskim rynku wydawniczym jako rodzaj dodatku książkowego” przedstawiono książkę uzupełniającą związaną z seriami dla dzieci i młodzieży wydanymi w XXI wieku na rodzimym rynku wydawniczym. Według założeń autorki, książka uzupełniająca jest rodzajem dodatku książkowego, charakteryzującego się powiązaniem z macierzystym cyklem książkowym przy jednoczesnej od niej odrębności. Celem pracy jest nie tylko omówienie tego rodzaju książki, ale także wprowadzenie dodatku książkowego, któremu jak dotąd nie poświęcono zbyt wiele miejsca w badaniach, do dyskursu naukowego. W badaniach nad samą książką uzupełniającą przedstawiono charakterystykę tego typu książek i jej klasyfikację. Przeprowadzono także analizę szaty graficznej, powiązań z macierzystym cyklem oraz odbioru 28 książek uzupełniających; wszystkie te pozycje, powiązane z seriami dla dzieci i młodzieży, pojawiły się w XXI wieku na polskim rynku wydawniczym.Praca ma charakter interdyscyplinarny i komparatystyczny, gdyż do przebadania zarówno samego dodatku książkowego, jak i książek uzupełniających stanowiących materiał badawczy sięgnięto literaturę fachową nie tylko z zakresu edytorstwa, wiedzy o książce czy literaturoznawstwa, ale także z innych dziedzin, m.in. nauk społecznych. Szczególnie ważne dla całokształtu oglądu zagadnienia były też kwestie dotyczące marketingu i promocji, a zwłaszcza teoria produktu totalnego, a także badania dotyczące fandomów i zjawiska prosumpcji. Jednocześnie dla uzupełnienia pracy o recepcję badanych tytułów przeprowadzono kwerendę na stronach wydawnictw, a także ankiety wśród użytkowników portalu Facebook oraz przeanalizowano recenzje na portalu lubimyczytac.plpl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZarych, Elżbietapl
dc.contributor.authorOrzech, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerZarych, Elżbietapl
dc.contributor.reviewerMajkowski, Tomasz - 147028 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:33:01Z
dc.date.available2020-07-28T03:33:01Z
dc.date.submitted2019-09-09pl
dc.fieldofstudyedytorstwopl
dc.identifier.apddiploma-136327-228889pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238294
dc.languagepolpl
dc.subject.encompanion book, supplement book, children’s book series, book series for teenagers, book series, children's bookspl
dc.subject.pldodatek książkowy, książka uzupełniająca, serie dla dzieci i młodzieży, cykle książkowe, serie książkowe, książki dla dzieci i młodzieżypl
dc.titleKsiążka uzupełniająca dla dzieci i młodzieży na polskim rynku wydawniczympl
dc.title.alternativeSupplement book for children and teenagers published in Poland as a type of companion bookpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis entitled "Supplement book for children and teenagers published in Poland as a type of companion book" present supplement books which accompany series for children and teenagers published in the XXI century in Poland. According to the author’s assumptions, the supplement book is a type of a companion book, a genre thus far not investigated, which is characterized by its affiliation with a specific cycle whilst being distinctive from series volumes. Therefore, the aim of the study was not only the examination of the supplement book but also introducing companion books, which were not studied so far, to the science investigation. In the thesis supplement book has been characterized and classified. Additionally, the author analyzed the design, affiliation of these books with studied cycles and the reception of 28 supplement books. Every studied volume, connected to popular series for children and teenagers, was published in the XXI century in Poland.The character of the thesis is interdisciplinary and comparative because in studies of both the companion book and supplement book author included literature from various areas of expertise, ranging from typography and literary studies to sociology. Particularly important were issues concerning marketing and promotion, especially the theory of total product, and research on fandom and prosumption. Simultaneously, to include analysis of supplement books’ reception there have been conducted an inquiry on publishers websites, comparisons of the reviews submitted to lubimyczytac.pl, and also surveys of Facebook users.
dc.abstract.plpl
W pracy „Książka uzupełniająca dla dzieci i młodzieży na polskim rynku wydawniczym jako rodzaj dodatku książkowego” przedstawiono książkę uzupełniającą związaną z seriami dla dzieci i młodzieży wydanymi w XXI wieku na rodzimym rynku wydawniczym. Według założeń autorki, książka uzupełniająca jest rodzajem dodatku książkowego, charakteryzującego się powiązaniem z macierzystym cyklem książkowym przy jednoczesnej od niej odrębności. Celem pracy jest nie tylko omówienie tego rodzaju książki, ale także wprowadzenie dodatku książkowego, któremu jak dotąd nie poświęcono zbyt wiele miejsca w badaniach, do dyskursu naukowego. W badaniach nad samą książką uzupełniającą przedstawiono charakterystykę tego typu książek i jej klasyfikację. Przeprowadzono także analizę szaty graficznej, powiązań z macierzystym cyklem oraz odbioru 28 książek uzupełniających; wszystkie te pozycje, powiązane z seriami dla dzieci i młodzieży, pojawiły się w XXI wieku na polskim rynku wydawniczym.Praca ma charakter interdyscyplinarny i komparatystyczny, gdyż do przebadania zarówno samego dodatku książkowego, jak i książek uzupełniających stanowiących materiał badawczy sięgnięto literaturę fachową nie tylko z zakresu edytorstwa, wiedzy o książce czy literaturoznawstwa, ale także z innych dziedzin, m.in. nauk społecznych. Szczególnie ważne dla całokształtu oglądu zagadnienia były też kwestie dotyczące marketingu i promocji, a zwłaszcza teoria produktu totalnego, a także badania dotyczące fandomów i zjawiska prosumpcji. Jednocześnie dla uzupełnienia pracy o recepcję badanych tytułów przeprowadzono kwerendę na stronach wydawnictw, a także ankiety wśród użytkowników portalu Facebook oraz przeanalizowano recenzje na portalu lubimyczytac.pl
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zarych, Elżbieta
dc.contributor.authorpl
Orzech, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Zarych, Elżbieta
dc.contributor.reviewerpl
Majkowski, Tomasz - 147028
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:33:01Z
dc.date.available
2020-07-28T03:33:01Z
dc.date.submittedpl
2019-09-09
dc.fieldofstudypl
edytorstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-136327-228889
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238294
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
companion book, supplement book, children’s book series, book series for teenagers, book series, children's books
dc.subject.plpl
dodatek książkowy, książka uzupełniająca, serie dla dzieci i młodzieży, cykle książkowe, serie książkowe, książki dla dzieci i młodzieży
dc.titlepl
Książka uzupełniająca dla dzieci i młodzieży na polskim rynku wydawniczym
dc.title.alternativepl
Supplement book for children and teenagers published in Poland as a type of companion book
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Lublin
4
Kalisz
2
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available