Ocena zmian parametrów równowagi pro-/antyoksydacyjnej w wybranych narządach szczura po narażeniu na glin z równoczesną ekspozycją na rezweratrol

master
dc.abstract.enPro-/antioxidant balance disturbance in organism leads to oxidative stess in cells. This is caused by an exposure to various factors, including environmental factors, such as metals showing prooxidative properties. The polyphenols have a protective propertiesand their main sources are fruits or processed foods e.g. grape wine. In this studies particular attention has beed paid to the prooxidation effect of aluminum and protective effects of resveratrol, the antyoxidative active polyphenol. Its protective properties were comparing to quercetin – other polyphenolic ingredient. Evaluation was based on measuring concentrations of malonyldialdehyde (MDA) and α-tocopherol in rat liver and testicles. Male Wistar rats were treated with aluminum lactate in dose 10 mg/kg b.w. i.p. in saline with/without resveratrol (doses 10 and 20 mg/kg/b.w. p.o.) or with/without quercetin (doses 13 and 26 mg/kg/b.w. p.o.) Compounds was administrated for 12 weeks, 5 days per week. Control groups were consisted of animals administrated with saline and 10% ethanol, which was the medium for administration of polyphenols. Statistically significant differences in α-tocopherol concentration were observed for the group supplemented with aluminum and ethanol in the liver. Unexpectedly, it was also observed the drop of this marker in testicles for groups exposed to quercetin and resveratrol. However, significant reduction of MDA level was observed only in testicles of both groups, which were treated with resveratrol, independently from dose.pl
dc.abstract.plZaburzenie równowagi pro-/antyoksydacyjnej w organizmie prowadzi do tzw. stresu oksydacyjnego w komórkach. Jest to spowodowane narażeniem na różne czynniki,w tym także środowiskowe, takie jak metale wykazujące właściwości prooksydacyjne. Protekcyjne działanie wykazują związki z grupy polifenoli, których główne źródło to owoce lub produkty przetworzone np. wino gronowe. W niniejszej pracy w szczególności oceniano działanie prooksydacyjne glinu oraz protekcyjne działanie rezweratrolu, aktywnego antyoksydacyjnie polifenolu i porównywano jego działanie ochronne z działaniem kwercetyny – innego składnika polifenolowego wina gronowego. Ocenę prowadzono na podstawie pomiaru stężeń malanylodialdehydu (MDA) oraz α-tokoferolu w wątrobie i jądrach szczurów. Wykorzystano materiał pochodzący z wcześniej prowadzonych badań nad protekcyjnym działaniem polifenoli w modelu neurotoksycznego działania glinu. Szczury samce rasy Wistar otrzymywały mleczan glinu w dawce 10 mg/kg m.c. i.p. w soli fizjologicznej sam lub z rezweratrolem (dawki 10 i 20 mg/kg m.c. p.o.) lub z kwercetyną (dawki 13 i 26 mg/kg m.c. p.o.). Związki podawano przez 12 tygodni, 5 dni w tygodniu. Grupy kontrolne stanowiły zwierzęta otrzymujące sól fizjologiczną oraz 10% etanol będący medium dla podania polifenoli. Istotnie statystyczne różnice w stężeniu α-tokoferolu zaobserwowano dla grupy suplementowanej glinem i etanolem w wątrobie. Nieoczekiwanie zaobserwowano także spadek tego markera w jądrach dla grup narażonych na kwercetynę czy rezweratrol. Natomiast istotne obniżenie stężenia MDA zaobserwowano w jądrach dla obu grup, którym podawano rezweratrol, niezależnie od dawki.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGawlik, Maciej - 129464 pl
dc.contributor.authorLeśniak, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerGawlik, Maciej - 129464 pl
dc.contributor.reviewerWalczak, Mariapl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:34:47Z
dc.date.available2020-07-27T05:34:47Z
dc.date.submitted2017-07-11pl
dc.fieldofstudyanalityka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-113131-137811pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218630
dc.languagepolpl
dc.subject.enAluminum, resveratrol, oxidative stress, liver, testicles, ratpl
dc.subject.plGlin, rezweratrol, stres oksydacyjny, wątroba, jądra, szczurpl
dc.titleOcena zmian parametrów równowagi pro-/antyoksydacyjnej w wybranych narządach szczura po narażeniu na glin z równoczesną ekspozycją na rezweratrolpl
dc.title.alternativeEvaluation of changes in the parameters of pro-/antioxidant balance in selected rat organs after simultaneous exposure to aluminum and resveratrolpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Pro-/antioxidant balance disturbance in organism leads to oxidative stess in cells. This is caused by an exposure to various factors, including environmental factors, such as metals showing prooxidative properties. The polyphenols have a protective propertiesand their main sources are fruits or processed foods e.g. grape wine. In this studies particular attention has beed paid to the prooxidation effect of aluminum and protective effects of resveratrol, the antyoxidative active polyphenol. Its protective properties were comparing to quercetin – other polyphenolic ingredient. Evaluation was based on measuring concentrations of malonyldialdehyde (MDA) and α-tocopherol in rat liver and testicles. Male Wistar rats were treated with aluminum lactate in dose 10 mg/kg b.w. i.p. in saline with/without resveratrol (doses 10 and 20 mg/kg/b.w. p.o.) or with/without quercetin (doses 13 and 26 mg/kg/b.w. p.o.) Compounds was administrated for 12 weeks, 5 days per week. Control groups were consisted of animals administrated with saline and 10% ethanol, which was the medium for administration of polyphenols. Statistically significant differences in α-tocopherol concentration were observed for the group supplemented with aluminum and ethanol in the liver. Unexpectedly, it was also observed the drop of this marker in testicles for groups exposed to quercetin and resveratrol. However, significant reduction of MDA level was observed only in testicles of both groups, which were treated with resveratrol, independently from dose.
dc.abstract.plpl
Zaburzenie równowagi pro-/antyoksydacyjnej w organizmie prowadzi do tzw. stresu oksydacyjnego w komórkach. Jest to spowodowane narażeniem na różne czynniki,w tym także środowiskowe, takie jak metale wykazujące właściwości prooksydacyjne. Protekcyjne działanie wykazują związki z grupy polifenoli, których główne źródło to owoce lub produkty przetworzone np. wino gronowe. W niniejszej pracy w szczególności oceniano działanie prooksydacyjne glinu oraz protekcyjne działanie rezweratrolu, aktywnego antyoksydacyjnie polifenolu i porównywano jego działanie ochronne z działaniem kwercetyny – innego składnika polifenolowego wina gronowego. Ocenę prowadzono na podstawie pomiaru stężeń malanylodialdehydu (MDA) oraz α-tokoferolu w wątrobie i jądrach szczurów. Wykorzystano materiał pochodzący z wcześniej prowadzonych badań nad protekcyjnym działaniem polifenoli w modelu neurotoksycznego działania glinu. Szczury samce rasy Wistar otrzymywały mleczan glinu w dawce 10 mg/kg m.c. i.p. w soli fizjologicznej sam lub z rezweratrolem (dawki 10 i 20 mg/kg m.c. p.o.) lub z kwercetyną (dawki 13 i 26 mg/kg m.c. p.o.). Związki podawano przez 12 tygodni, 5 dni w tygodniu. Grupy kontrolne stanowiły zwierzęta otrzymujące sól fizjologiczną oraz 10% etanol będący medium dla podania polifenoli. Istotnie statystyczne różnice w stężeniu α-tokoferolu zaobserwowano dla grupy suplementowanej glinem i etanolem w wątrobie. Nieoczekiwanie zaobserwowano także spadek tego markera w jądrach dla grup narażonych na kwercetynę czy rezweratrol. Natomiast istotne obniżenie stężenia MDA zaobserwowano w jądrach dla obu grup, którym podawano rezweratrol, niezależnie od dawki.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gawlik, Maciej - 129464
dc.contributor.authorpl
Leśniak, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Gawlik, Maciej - 129464
dc.contributor.reviewerpl
Walczak, Maria
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:34:47Z
dc.date.available
2020-07-27T05:34:47Z
dc.date.submittedpl
2017-07-11
dc.fieldofstudypl
analityka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-113131-137811
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218630
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Aluminum, resveratrol, oxidative stress, liver, testicles, rat
dc.subject.plpl
Glin, rezweratrol, stres oksydacyjny, wątroba, jądra, szczur
dc.titlepl
Ocena zmian parametrów równowagi pro-/antyoksydacyjnej w wybranych narządach szczura po narażeniu na glin z równoczesną ekspozycją na rezweratrol
dc.title.alternativepl
Evaluation of changes in the parameters of pro-/antioxidant balance in selected rat organs after simultaneous exposure to aluminum and resveratrol
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available