Wpływ przekonań politycznych na percepcję i ocenę słów związanych z daną ideologią

master
dc.abstract.enThe master thesis is devoted to the impact of political beliefs on the evaluation of the words related to a political ideology measured in the priming paradigm. All the undertaken issues come from the field of political psychology, social psychology, cognitive psychology, and psycholinguistics.Political beliefs are described in two dimensions: cultural and economic beliefs, and four sub-measures: religious fundamentalism, xenophobia, acceptance of capitalism and anti-interventionism.The main purpose of the current work was to carry out a pioneering experiment and to gain information on how political beliefs can influence the evaluation of the semantic area in the current, polarized political world.The study was conducted on a group of Polish, young adults (N = 40) with secondary and higher education.The study was carried out using the Questionnaire on Political Attitudes which was made by Bogdan Wojciszke, the priming paradigm and the modification of Osgood’s semantic differential, which was modified for research purposes. The last survey was an original creation, which aimed at subjective verification of the terms from a given ideology, arbitrarily selected based on the literature of the subject.The presented research showed that from all the terms, justice was rated the highest, and authoritarianism was the lowest. The left-wing group rated compassion the highest and nationalism the lowest. The right-wing group rated the concept of family the highest and authoritarianism the lowest. Moreover, the experiment showed that there is an influence of political beliefs on the evaluation of words related to a given ideology. It also showed the impact of priming stimulus on the words assessment.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska dotyczy wpływu przekonań politycznych na ocenę słów związanych z daną ideologią mierzoną w paradygmacie torowania. Poruszane zagadnienia pochodzą z obszaru psychologii polityki, psychologii społecznej, psychologii poznawczej oraz psycholingwistyki. Przekonania polityczne opisywane są przez dwa wymiary: przekonań kulturowych oraz przekonań ekonomicznych oraz cztery podwymiary: fundamentalizmu religijnego, ksenofobii, akceptacji kapitalizmu oraz anty-interwencjonizmu.Głównym celem pracy było przeprowadzenie pionierskiego eksperymentu oraz zebranie informacji odnośnie tego jak przekonania polityczne mogą wpływać na ocenę obszaru semantycznego w obecnym, spolaryzowanym świecie polityki. Poniższe badania mogą się przyczynić również do rozwoju wiedzy na temat marketingu politycznego oraz do doboru odpowiednich słów aby pozyskać elektorat oraz sprawdzić jaki wpływ ma na to manipulacja afektem.Eksperyment przeprowadzono na grupie polskich, młodych dorosłych (N= 40) o wykształceniu średnim i wyższym. Badanie wykonano przy użyciu Kwestionariusza Postaw Politycznych Bogdana Wojciszke, paradygmacie torowania oraz zmodyfikowanym do celów badawczych dyferencjale semantycznym Osgooda. Badanie zakończyła autorska ankieta, która miała na celu weryfikację pojęć z danej ideologii, uprzednio arbitralnie wybranych na podstawie literatury przedmiotu. Eksperyment wykazał, że występuje wpływ przekonań politycznych na ocenę słów związanych z daną ideologią. Wykazał również wpływ bodźca torującego na ocenę pojęć. Dodatkowo uzyskane zostały dane mówiące o tym, że ze wszystkich pojęć najwyżej oceniane były pojęcie sprawiedliwości, najniżej zaś autorytaryzm. Grupa lewicowa najwyżej oceniała współczucie a najniżej nacjonalizm. Grupa prawicowa z kolei najwyżej oceniała pojęcie rodziny, a najniżej autorytaryzm.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrzybowski, Szczepanpl
dc.contributor.authorKos, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGrzybowski, Szczepanpl
dc.contributor.reviewerPolak, Mateuszpl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:33:32Z
dc.date.available2020-07-28T00:33:32Z
dc.date.submitted2019-10-30pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-133310-192916pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235643
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolitical psychology, psycholinguistics, emotional priming, semantic differential, ideology.pl
dc.subject.plpsychologia polityki, psycholingwistyka, torowanie afektywne, dyferencjał semantyczny, ideologiapl
dc.titleWpływ przekonań politycznych na percepcję i ocenę słów związanych z daną ideologiąpl
dc.title.alternativeThe influence of political beliefs on the perception and evaluation of words related to a political ideologypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master thesis is devoted to the impact of political beliefs on the evaluation of the words related to a political ideology measured in the priming paradigm. All the undertaken issues come from the field of political psychology, social psychology, cognitive psychology, and psycholinguistics.Political beliefs are described in two dimensions: cultural and economic beliefs, and four sub-measures: religious fundamentalism, xenophobia, acceptance of capitalism and anti-interventionism.The main purpose of the current work was to carry out a pioneering experiment and to gain information on how political beliefs can influence the evaluation of the semantic area in the current, polarized political world.The study was conducted on a group of Polish, young adults (N = 40) with secondary and higher education.The study was carried out using the Questionnaire on Political Attitudes which was made by Bogdan Wojciszke, the priming paradigm and the modification of Osgood’s semantic differential, which was modified for research purposes. The last survey was an original creation, which aimed at subjective verification of the terms from a given ideology, arbitrarily selected based on the literature of the subject.The presented research showed that from all the terms, justice was rated the highest, and authoritarianism was the lowest. The left-wing group rated compassion the highest and nationalism the lowest. The right-wing group rated the concept of family the highest and authoritarianism the lowest. Moreover, the experiment showed that there is an influence of political beliefs on the evaluation of words related to a given ideology. It also showed the impact of priming stimulus on the words assessment.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska dotyczy wpływu przekonań politycznych na ocenę słów związanych z daną ideologią mierzoną w paradygmacie torowania. Poruszane zagadnienia pochodzą z obszaru psychologii polityki, psychologii społecznej, psychologii poznawczej oraz psycholingwistyki. Przekonania polityczne opisywane są przez dwa wymiary: przekonań kulturowych oraz przekonań ekonomicznych oraz cztery podwymiary: fundamentalizmu religijnego, ksenofobii, akceptacji kapitalizmu oraz anty-interwencjonizmu.Głównym celem pracy było przeprowadzenie pionierskiego eksperymentu oraz zebranie informacji odnośnie tego jak przekonania polityczne mogą wpływać na ocenę obszaru semantycznego w obecnym, spolaryzowanym świecie polityki. Poniższe badania mogą się przyczynić również do rozwoju wiedzy na temat marketingu politycznego oraz do doboru odpowiednich słów aby pozyskać elektorat oraz sprawdzić jaki wpływ ma na to manipulacja afektem.Eksperyment przeprowadzono na grupie polskich, młodych dorosłych (N= 40) o wykształceniu średnim i wyższym. Badanie wykonano przy użyciu Kwestionariusza Postaw Politycznych Bogdana Wojciszke, paradygmacie torowania oraz zmodyfikowanym do celów badawczych dyferencjale semantycznym Osgooda. Badanie zakończyła autorska ankieta, która miała na celu weryfikację pojęć z danej ideologii, uprzednio arbitralnie wybranych na podstawie literatury przedmiotu. Eksperyment wykazał, że występuje wpływ przekonań politycznych na ocenę słów związanych z daną ideologią. Wykazał również wpływ bodźca torującego na ocenę pojęć. Dodatkowo uzyskane zostały dane mówiące o tym, że ze wszystkich pojęć najwyżej oceniane były pojęcie sprawiedliwości, najniżej zaś autorytaryzm. Grupa lewicowa najwyżej oceniała współczucie a najniżej nacjonalizm. Grupa prawicowa z kolei najwyżej oceniała pojęcie rodziny, a najniżej autorytaryzm.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grzybowski, Szczepan
dc.contributor.authorpl
Kos, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Grzybowski, Szczepan
dc.contributor.reviewerpl
Polak, Mateusz
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:33:32Z
dc.date.available
2020-07-28T00:33:32Z
dc.date.submittedpl
2019-10-30
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-133310-192916
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235643
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
political psychology, psycholinguistics, emotional priming, semantic differential, ideology.
dc.subject.plpl
psychologia polityki, psycholingwistyka, torowanie afektywne, dyferencjał semantyczny, ideologia
dc.titlepl
Wpływ przekonań politycznych na percepcję i ocenę słów związanych z daną ideologią
dc.title.alternativepl
The influence of political beliefs on the perception and evaluation of words related to a political ideology
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
73
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Wroclaw
8
Bydgoszcz
4
Szczecin
4
Gdynia
3
Krakow
2
Poznan
2
Świętochłowice
2
Bialystok
1
Bieliny
1

No access

No Thumbnail Available