Ewolucja propagandy rosyjskiej w czasie wojny 2022

licenciate
dc.abstract.enThis bachelor's thesis explores the evolution of Russian propaganda during the war of 2022. In recent years, information warfare has become an integral component of modern conflicts, shaping public opinion and influencing the outcomes of wars. The focus of this study is to understand the tactics, strategies, and narratives employed by the Russian government to control information flows and manipulate public perception during the war, also to shed light on the changing dynamics and techniques employed by the Russian government to shape narratives and control information during the war of 2022. The research methodology employed in this study includes an in-depth analysis of primary and secondary sources, including official statements, media reports, social media content. The study begins by providing a comprehensive overview of the war of 2022, including its causes and key actors involved. It then delves into the historical context of Russian propaganda, highlighting its development and key milestones over the years. The thesis analyses the key propaganda strategies employed by the Russian government during the war, including disinformation campaigns, censorship and media manipulation. The findings of this study reveal the evolution of Russian propaganda during the war of 2022, demonstrating the adaptability of the Russian government in utilising new technologies and tactics.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka dotyczy ewolucji rosyjskiej propagandy podczas wojny 2022 roku. W ostatnich latach wojna informacyjna stała się integralną częścią współczesnych konfliktów, kształtując opinię publiczną i wpływając na wyniki wojen. Celem tego badania jest zrozumienie taktyk, strategii i narracji stosowanych przez rosyjski rząd w celu kontrolowania przepływu informacji i manipulowania opinią publiczną podczas wojny oraz rzucić światło na zmieniającą się dynamikę i techniki stosowane przez rosyjski rząd do kształtowania narracji i kontrolowania informacji podczas wojny w 2022 roku. Metodologia badawcza zastosowana w tym badaniu obejmuje analizę źródeł pierwotnych i wtórnych, w tym oficjalnych oświadczeń, doniesień medialnych, treści w mediach społecznościowych. W pracy pokazane są kluczowe strategie propagandowe stosowane przez rosyjski rząd podczas wojny, w tym kampanie dezinformacyjne, cenzurę, manipulację mediami i korzystanie z kontrolowanych przez państwo mediów. Wyniki tego badania ujawniają ewolucję rosyjskiej propagandy podczas wojny w 2022 roku, pokazując zdolności adaptacyjne rosyjskiego rządu w wykorzystywaniu nowych technologii i taktyk. .pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŻurawski, Jakub - 147504 pl
dc.contributor.authorBasko, Oleksandrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerŻurawski, Jakub - 147504 pl
dc.contributor.reviewerKwieciński, Bartosz - 185117 pl
dc.date.accessioned2023-07-13T22:05:37Z
dc.date.available2023-07-13T22:05:37Z
dc.date.submitted2023-07-13pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-167229-287788pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316285
dc.languagepolpl
dc.subject.enPropaganda, war, Russian-Ukrainian war, national security, international relations, Russia, Ukraine.pl
dc.subject.plPropaganda, wojna, wojna rosyjsko-ukraińska, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe,Rosja, Ukraina.pl
dc.titleEwolucja propagandy rosyjskiej w czasie wojny 2022pl
dc.title.alternativeThe evolution of Russian propaganda during the war 2022pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This bachelor's thesis explores the evolution of Russian propaganda during the war of 2022. In recent years, information warfare has become an integral component of modern conflicts, shaping public opinion and influencing the outcomes of wars. The focus of this study is to understand the tactics, strategies, and narratives employed by the Russian government to control information flows and manipulate public perception during the war, also to shed light on the changing dynamics and techniques employed by the Russian government to shape narratives and control information during the war of 2022. The research methodology employed in this study includes an in-depth analysis of primary and secondary sources, including official statements, media reports, social media content. The study begins by providing a comprehensive overview of the war of 2022, including its causes and key actors involved. It then delves into the historical context of Russian propaganda, highlighting its development and key milestones over the years. The thesis analyses the key propaganda strategies employed by the Russian government during the war, including disinformation campaigns, censorship and media manipulation. The findings of this study reveal the evolution of Russian propaganda during the war of 2022, demonstrating the adaptability of the Russian government in utilising new technologies and tactics.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka dotyczy ewolucji rosyjskiej propagandy podczas wojny 2022 roku. W ostatnich latach wojna informacyjna stała się integralną częścią współczesnych konfliktów, kształtując opinię publiczną i wpływając na wyniki wojen. Celem tego badania jest zrozumienie taktyk, strategii i narracji stosowanych przez rosyjski rząd w celu kontrolowania przepływu informacji i manipulowania opinią publiczną podczas wojny oraz rzucić światło na zmieniającą się dynamikę i techniki stosowane przez rosyjski rząd do kształtowania narracji i kontrolowania informacji podczas wojny w 2022 roku. Metodologia badawcza zastosowana w tym badaniu obejmuje analizę źródeł pierwotnych i wtórnych, w tym oficjalnych oświadczeń, doniesień medialnych, treści w mediach społecznościowych. W pracy pokazane są kluczowe strategie propagandowe stosowane przez rosyjski rząd podczas wojny, w tym kampanie dezinformacyjne, cenzurę, manipulację mediami i korzystanie z kontrolowanych przez państwo mediów. Wyniki tego badania ujawniają ewolucję rosyjskiej propagandy podczas wojny w 2022 roku, pokazując zdolności adaptacyjne rosyjskiego rządu w wykorzystywaniu nowych technologii i taktyk. .
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Żurawski, Jakub - 147504
dc.contributor.authorpl
Basko, Oleksandr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Żurawski, Jakub - 147504
dc.contributor.reviewerpl
Kwieciński, Bartosz - 185117
dc.date.accessioned
2023-07-13T22:05:37Z
dc.date.available
2023-07-13T22:05:37Z
dc.date.submittedpl
2023-07-13
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-167229-287788
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316285
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Propaganda, war, Russian-Ukrainian war, national security, international relations, Russia, Ukraine.
dc.subject.plpl
Propaganda, wojna, wojna rosyjsko-ukraińska, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe,Rosja, Ukraina.
dc.titlepl
Ewolucja propagandy rosyjskiej w czasie wojny 2022
dc.title.alternativepl
The evolution of Russian propaganda during the war 2022
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Poznan
2
Działdowo
1
Gdynia
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available