Cyganizacja jako zjawisko kulturowe. Analiza na podstawie wybranych materiałów

master
dc.abstract.enThis work is the result my fascination of Balkan music and artists, who in their creative output back to the musical cultures of the Balkans, including gypsy music. In particular parts of the work I tried to bring the origins and culture of Gypsies, theories of globalization (especially as a cultural phenomenon), cultural creolization of Ulf Hannerz and gypsyfication to finally analyze the work of selected artists for the phenomenon of gypsyfication.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca to wynik fascynacji muzyką bałkańską oraz artystami, którzy w swojej twórczości sięgają do kultur muzycznych z Bałkanów, w tym do muzyki cygańskiej.W poszczególnych częściach pracy spróbowałam przybliżyć genezę oraz kulturę Cyganów, teorie dotyczące globalizacji(w szczególności jako zjawiska kulturowego), kreolizacji kulturowej Ulfa Hannerza i cyganizacji, by w końcu poddać analizie twórczość wybranych artystów pod kątem zjawiska cyganizacji.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorKlimczyk, Wojciech - 139811 pl
dc.contributor.authorFedyk, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKudelska, Marta - 102581 pl
dc.contributor.reviewerKlimczyk, Wojciech - 139811 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:02:57Z
dc.date.available2020-07-25T05:02:57Z
dc.date.submitted2014-10-28pl
dc.fieldofstudyporównawcze studia cywilizacjipl
dc.identifier.apddiploma-91376-134642pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199579
dc.languagepolpl
dc.subject.enGypsies, gypsyfication, cultural creolization, musicpl
dc.subject.plCyganie, cyganizacja, kreolizacja kulturowa, muzykapl
dc.titleCyganizacja jako zjawisko kulturowe. Analiza na podstawie wybranych materiałówpl
dc.title.alternativeGypsyfication as a cultural phenomenon. Analysis based on selected materialspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is the result my fascination of Balkan music and artists, who in their creative output back to the musical cultures of the Balkans, including gypsy music. In particular parts of the work I tried to bring the origins and culture of Gypsies, theories of globalization (especially as a cultural phenomenon), cultural creolization of Ulf Hannerz and gypsyfication to finally analyze the work of selected artists for the phenomenon of gypsyfication.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca to wynik fascynacji muzyką bałkańską oraz artystami, którzy w swojej twórczości sięgają do kultur muzycznych z Bałkanów, w tym do muzyki cygańskiej.W poszczególnych częściach pracy spróbowałam przybliżyć genezę oraz kulturę Cyganów, teorie dotyczące globalizacji(w szczególności jako zjawiska kulturowego), kreolizacji kulturowej Ulfa Hannerza i cyganizacji, by w końcu poddać analizie twórczość wybranych artystów pod kątem zjawiska cyganizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Klimczyk, Wojciech - 139811
dc.contributor.authorpl
Fedyk, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kudelska, Marta - 102581
dc.contributor.reviewerpl
Klimczyk, Wojciech - 139811
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:02:57Z
dc.date.available
2020-07-25T05:02:57Z
dc.date.submittedpl
2014-10-28
dc.fieldofstudypl
porównawcze studia cywilizacji
dc.identifier.apdpl
diploma-91376-134642
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199579
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Gypsies, gypsyfication, cultural creolization, music
dc.subject.plpl
Cyganie, cyganizacja, kreolizacja kulturowa, muzyka
dc.titlepl
Cyganizacja jako zjawisko kulturowe. Analiza na podstawie wybranych materiałów
dc.title.alternativepl
Gypsyfication as a cultural phenomenon. Analysis based on selected materials
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available