Ekspresja białka waspiny i rezystyny oraz ich receptorów w komórkach ciałka żółtego świni w zależności od fazy cyklu estralnego

licenciate
dc.abstract.enVaspin, is a ligand for the GRP78 receptor and resistin is a ligand for ROR1 and TLR4 receptors. They are adipokines with many different functions in organism. Vaspin is immunosensitizing protein, which participates in aninflammatory processes. Resistin, is engaged in insulin resistance development, inflammatory processes, adipogenesis regulation and metabolism of lipids and carbohydrates. Recent studies indicate, that vaspin and resistin is expressed in pig’s ovarian follicles and adipose tissue during the oestrus cycle. Another studies have been conducted on the basis of resistin’s role in the activity of the ovary in various animal species, like cattle, pig and rat, by modulating the process of steroidogenesis, folliculogenesis or the proliferation of granular cells of ovarian follicles. Hence, the aim of study showed in this paper, was to examine the expression of vaspin and resistin protein together with their receptors in pig’s corpus luteum cells, collected during individual luteal phases: early stage (CL1), middle stage (CL2) and late stage (CL3). Protein detection was performed using Western Blot and Densitometry methods. Statistical analysis was performed using a GraphPad Prism 8 program. Based on obtained results, the highest expression of vaspin was noticed in the late phase (CL3). On the other hand the highest resistin expression was characteristic for CL in early (CL1) and late (CL3) phases. Similar dependence have not been noticed for vaspin’s and resistin’s receptors expression. Comparing both receptors expression and expression of protein themselves, receptor’s expression was higher. Moreover the highest expression of receptors was demonstrated in late phase (CL3). Hence it can be assumed, that vaspin together with its receptor GRP78 and resistin with its receptors TLR4 and ROR1 performs regulatory functions during of the oestrus cycle.pl
dc.abstract.plWaspina, będąca ligandem dla receptora GRP78 (ang. 78 kDa glucose-regulated protein) oraz rezystyna, będąca ligandem dla receptorów ROR1 (ang. receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1) i TLR4 (ang. toll-like receptor 4), są adipokinami wykazującymi wiele zróżnicowanych funkcji w organiźmie. Waspina jest białkiem, o działaniu insulinouwrażliwiającym i bierze udział w procesach przeciwzapalnych. Rezystyna jest zaangażowana w rozwój insulinooporności, procesy zapalne, regulację adipogenezy oraz metabolizm lipidów i węglowodanów. Najnowsze badania wykazują ekspresję waspiny i rezystyny w pęcherzykach jajnikowych oraz tkance tłuszczowej samicy świni, podczas cyklu rujowego. Wyniki opublikowanych prac wykazują, że rezystyna wpływa na aktywność jajnika u różnych gatunków zwierząt, np. bydła, świni i szczurów, poprzez modulowanie procesów steroidogenezy, folikulogenezy, czy też proliferacji komórek ziarnistych pęcherzyków jajnikowych. Celem pracy było zbadanie ekspresji białek waspiny i rezystyny oraz ich receptorów w komórkach ciałka żółtego świni, pobranych podczas wczesnej (CL1), środkowej (CL2) i późnej fazy lutealnej (CL3). Detekcja białek została przeprowadzona przy wykorzystaniu analizy Western Blot oraz metod densytometrycznych. Analizę statystyczną wykonano używając programu GraphPad Prism 8. Na podstawie analizy uzyskanych wyników zauważono, iż najwyższy poziom ekspresji waspiny występuje w ciałku żółtym pobranym podczas późnej fazy lutealnej (CL3), natomiast najwyższy poziom ekspresji rezystyny charakteryzuje ciałko żółte, pobrane podczas wczesnej (CL1) i późnej (CL3) fazy lutealnej. Nie odnotowano tej samej zależności odnośnie receptorów waspiny i rezystyny. W przypadku obu białek, ekspresja ich receptorów była wyższa, niż samych białek. Ponadto, ich najwyższą ekspresję wykazano w przypadku ciałka żółtego, w późnej fazie cyklu estralnego. Można zatem wnioskować, iż waspina i jej receptor GRP78 oraz rezystyna i jej receptory TLR4 i ROR1 pełnią funkcje regulatorowe w przebiegu cyklu estralnego.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRak, Agnieszka - 114405 pl
dc.contributor.authorGruca, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerRak, Agnieszka - 114405 pl
dc.contributor.reviewerHejmej, Anna - 141886 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:32:53Z
dc.date.available2020-07-27T22:32:53Z
dc.date.submitted2019-09-24pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-130808-227073pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233781
dc.languagepolpl
dc.subject.enVaspin, Resistin, corpus luteum, oestrus cycle, pig, receptors, expressionpl
dc.subject.plWaspina, Rezystyna, ciałko żółte, cykl rujowy, świnia, receptory, ekspresjapl
dc.titleEkspresja białka waspiny i rezystyny oraz ich receptorów w komórkach ciałka żółtego świni w zależności od fazy cyklu estralnegopl
dc.title.alternativeExpression of vaspin and resistin protein with their receptors in porcine corpus luteum cells depending on the oestrus cycle phasespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Vaspin, is a ligand for the GRP78 receptor and resistin is a ligand for ROR1 and TLR4 receptors. They are adipokines with many different functions in organism. Vaspin is immunosensitizing protein, which participates in aninflammatory processes. Resistin, is engaged in insulin resistance development, inflammatory processes, adipogenesis regulation and metabolism of lipids and carbohydrates. Recent studies indicate, that vaspin and resistin is expressed in pig’s ovarian follicles and adipose tissue during the oestrus cycle. Another studies have been conducted on the basis of resistin’s role in the activity of the ovary in various animal species, like cattle, pig and rat, by modulating the process of steroidogenesis, folliculogenesis or the proliferation of granular cells of ovarian follicles. Hence, the aim of study showed in this paper, was to examine the expression of vaspin and resistin protein together with their receptors in pig’s corpus luteum cells, collected during individual luteal phases: early stage (CL1), middle stage (CL2) and late stage (CL3). Protein detection was performed using Western Blot and Densitometry methods. Statistical analysis was performed using a GraphPad Prism 8 program. Based on obtained results, the highest expression of vaspin was noticed in the late phase (CL3). On the other hand the highest resistin expression was characteristic for CL in early (CL1) and late (CL3) phases. Similar dependence have not been noticed for vaspin’s and resistin’s receptors expression. Comparing both receptors expression and expression of protein themselves, receptor’s expression was higher. Moreover the highest expression of receptors was demonstrated in late phase (CL3). Hence it can be assumed, that vaspin together with its receptor GRP78 and resistin with its receptors TLR4 and ROR1 performs regulatory functions during of the oestrus cycle.
dc.abstract.plpl
Waspina, będąca ligandem dla receptora GRP78 (ang. 78 kDa glucose-regulated protein) oraz rezystyna, będąca ligandem dla receptorów ROR1 (ang. receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1) i TLR4 (ang. toll-like receptor 4), są adipokinami wykazującymi wiele zróżnicowanych funkcji w organiźmie. Waspina jest białkiem, o działaniu insulinouwrażliwiającym i bierze udział w procesach przeciwzapalnych. Rezystyna jest zaangażowana w rozwój insulinooporności, procesy zapalne, regulację adipogenezy oraz metabolizm lipidów i węglowodanów. Najnowsze badania wykazują ekspresję waspiny i rezystyny w pęcherzykach jajnikowych oraz tkance tłuszczowej samicy świni, podczas cyklu rujowego. Wyniki opublikowanych prac wykazują, że rezystyna wpływa na aktywność jajnika u różnych gatunków zwierząt, np. bydła, świni i szczurów, poprzez modulowanie procesów steroidogenezy, folikulogenezy, czy też proliferacji komórek ziarnistych pęcherzyków jajnikowych. Celem pracy było zbadanie ekspresji białek waspiny i rezystyny oraz ich receptorów w komórkach ciałka żółtego świni, pobranych podczas wczesnej (CL1), środkowej (CL2) i późnej fazy lutealnej (CL3). Detekcja białek została przeprowadzona przy wykorzystaniu analizy Western Blot oraz metod densytometrycznych. Analizę statystyczną wykonano używając programu GraphPad Prism 8. Na podstawie analizy uzyskanych wyników zauważono, iż najwyższy poziom ekspresji waspiny występuje w ciałku żółtym pobranym podczas późnej fazy lutealnej (CL3), natomiast najwyższy poziom ekspresji rezystyny charakteryzuje ciałko żółte, pobrane podczas wczesnej (CL1) i późnej (CL3) fazy lutealnej. Nie odnotowano tej samej zależności odnośnie receptorów waspiny i rezystyny. W przypadku obu białek, ekspresja ich receptorów była wyższa, niż samych białek. Ponadto, ich najwyższą ekspresję wykazano w przypadku ciałka żółtego, w późnej fazie cyklu estralnego. Można zatem wnioskować, iż waspina i jej receptor GRP78 oraz rezystyna i jej receptory TLR4 i ROR1 pełnią funkcje regulatorowe w przebiegu cyklu estralnego.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Rak, Agnieszka - 114405
dc.contributor.authorpl
Gruca, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Agnieszka - 114405
dc.contributor.reviewerpl
Hejmej, Anna - 141886
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:32:53Z
dc.date.available
2020-07-27T22:32:53Z
dc.date.submittedpl
2019-09-24
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-130808-227073
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233781
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Vaspin, Resistin, corpus luteum, oestrus cycle, pig, receptors, expression
dc.subject.plpl
Waspina, Rezystyna, ciałko żółte, cykl rujowy, świnia, receptory, ekspresja
dc.titlepl
Ekspresja białka waspiny i rezystyny oraz ich receptorów w komórkach ciałka żółtego świni w zależności od fazy cyklu estralnego
dc.title.alternativepl
Expression of vaspin and resistin protein with their receptors in porcine corpus luteum cells depending on the oestrus cycle phases
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
5
Dublin
2
Wroclaw
2
Olsztyn
1
Paris
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available