Funkcjonowanie zakładów opiekuńczo leczniczych w systemie opieki długoterminowej na terenie Krakowa i województwa małopolskiego

licenciate
dc.abstract.enThe subject of paper is to present care and treatment facilities as a basic stationary long-term care institutions in Poland.This paper describes entitlement to the services of care and treatment facilities, beneficiaries, and financing.There have been recorded of care and treatment facilities in the city of Krakow and the Małopolskie voivodship.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest przedstawienie zakładów opiekuńczo- leczniczych jako podstawowej instytucji stacjonarnej opieki długoterminowej w Polsce. W pracy opisano uprawnienia do korzystania z usług zakładów opiekuńczo- leczniczych, świadczenia, osoby korzystające ze świadczeń oraz finansowanie świadczeń.Dokonano ewidencji zakładów opiekuńczo- leczniczych na terenie miasta Krakowa oraz w województwie małopolskim.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGolinowska, Stanisława - 129537 pl
dc.contributor.authorZawada, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGolinowska, Stanisława - 129537 pl
dc.contributor.reviewerMokrzycka, Anna - 131013 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:04:57Z
dc.date.available2020-07-24T12:04:57Z
dc.date.submitted2012-10-12pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-70710-68390pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183818
dc.languagepolpl
dc.subject.encare and treatment facility, long-term care, Barthel scalepl
dc.subject.plzakład opiekuńczo- leczniczy, opieka długoterminowa, skala Barthelpl
dc.titleFunkcjonowanie zakładów opiekuńczo leczniczych w systemie opieki długoterminowej na terenie Krakowa i województwa małopolskiegopl
dc.title.alternativeFunctioning of the care and treatment facility in long-term care system in the Malopolskie voivodship and Krakowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of paper is to present care and treatment facilities as a basic stationary long-term care institutions in Poland.This paper describes entitlement to the services of care and treatment facilities, beneficiaries, and financing.There have been recorded of care and treatment facilities in the city of Krakow and the Małopolskie voivodship.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest przedstawienie zakładów opiekuńczo- leczniczych jako podstawowej instytucji stacjonarnej opieki długoterminowej w Polsce. W pracy opisano uprawnienia do korzystania z usług zakładów opiekuńczo- leczniczych, świadczenia, osoby korzystające ze świadczeń oraz finansowanie świadczeń.Dokonano ewidencji zakładów opiekuńczo- leczniczych na terenie miasta Krakowa oraz w województwie małopolskim.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Golinowska, Stanisława - 129537
dc.contributor.authorpl
Zawada, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Golinowska, Stanisława - 129537
dc.contributor.reviewerpl
Mokrzycka, Anna - 131013
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:04:57Z
dc.date.available
2020-07-24T12:04:57Z
dc.date.submittedpl
2012-10-12
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-70710-68390
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183818
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
care and treatment facility, long-term care, Barthel scale
dc.subject.plpl
zakład opiekuńczo- leczniczy, opieka długoterminowa, skala Barthel
dc.titlepl
Funkcjonowanie zakładów opiekuńczo leczniczych w systemie opieki długoterminowej na terenie Krakowa i województwa małopolskiego
dc.title.alternativepl
Functioning of the care and treatment facility in long-term care system in the Malopolskie voivodship and Krakow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Dąbrowa Tarnowska
4
Gliwice
4
Wroclaw
3
Wieliczka
2
Dublin
1
Krakow
1
Lublin
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available