"A theory of arbitration versus adjudication as a method of dispute resolution in international relations and the European Union"

master
dc.abstract.enThis is a thesis focused on explanation of history and political theory of arbitration and adjudication as methods of dispute resolution in international relations and the European Union. It tries to provide a concise, but complete overview of these issues and propose new theoretical and practical ideas (including the initial suggestion for establishment of Court of Arbitration of the European Union). The thesis includes an analysis of all substantial traditions of international arbitration (including: interstate, private, investment) and international adjudication. It tries to explain the evolution of the different traditions of international arbitration and the evolution of international adjudication from the international arbitration. It provides an original answer to the question of what decides on the success of international arbitration and adjudication (related to neoliberal and neorealist traditions) and compares it with major theories of international relations. The thesis also focuses on the organisation and international environment of the Court of Justice of the European Union and explains the reasons for its success.pl
dc.abstract.plCentralnym zagadnieniem niniejszej pracy jest wyjaśnienie historii i teorii politycznej arbitrażu i sądownictwa jako metod rozwiązywania sporów w stosunkach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Zawiera próbę przedstawienia zwięzłego, lecz kompletnego przeglądu powyższych zagadnień i propozycji nowych pomysłów teoretycznych i praktycznych (w tym wstępną sugestię utworzenia Sądu Arbitrażowego Unii Europejskiej). Praca obejmuje analizę wszystkich istotnych odmian arbitrażu międzynarodowego (w tym: międzypaństwowego, prywatnego, inwestycyjnego) oraz sądownictwa międzynarodowego. Próbuje się w niej również wyjaśnić rozwój różnych odmian arbitrażu międzynarodowego i ewolucję sądownictwa międzynarodowego z arbitrażu międzynarodowego. Udziela się w niej autorskiej odpowiedzi na pytanie co decyduje o sukcesie arbitrażu i sądownictwa międzynarodowego (odnoszącej się do tradycji neoliberalnych i neorealizmu) i porównuje ją z najważniejszymi teoriami stosunków międzynarodowych. W pracy także koncentruje się na organizacji oraz otoczeniu międzynarodowym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnia przyczyny jego sukcesu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWęc, Janusz - 132584 pl
dc.contributor.authorGierada, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDulak, Michałpl
dc.contributor.reviewerWęc, Janusz - 132584 pl
dc.date.accessioned2021-10-29T21:56:29Z
dc.date.available2021-10-29T21:56:29Z
dc.date.submitted2021-10-29pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-154356-144484pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282432
dc.languageengpl
dc.subject.eninternational arbitration, interstate arbitration, commercial arbitration, investment arbitration, private arbitration, theory of international arbitration, history of international arbitration, international adjudication, international court, theory of international adjudication, history of international adjudication, Court of Justice of European Union, European Court of Human Rights, International Court of Justice, international relations, European Union, neoliberalism, institutional liberalismpl
dc.subject.plarbitraż międzynarodowy, arbitraż międzypaństwowy, arbitraż handlowy, arbitraż inwestycyjny, arbitraż prywatny, teoria arbitrażu międzynarodowego, historia arbitrażu międzynarodowego, sądownictwo międzynarodowe, sąd międzynarodowy, teoria sądownictwa międzynarodowego, historia sądownictwa międzynarodowego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka, stosunki międzynarodowe, Unia Europejska, neoliberalizm, liberalizm instytucjonalnypl
dc.title"A theory of arbitration versus adjudication as a method of dispute resolution in international relations and the European Union"pl
dc.title.alternativeTeoria arbitrażu a sądownictwa jako metody rozwiązywania sporów w stosunkach międzynarodowych i Unii Europejskiej.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This is a thesis focused on explanation of history and political theory of arbitration and adjudication as methods of dispute resolution in international relations and the European Union. It tries to provide a concise, but complete overview of these issues and propose new theoretical and practical ideas (including the initial suggestion for establishment of Court of Arbitration of the European Union). The thesis includes an analysis of all substantial traditions of international arbitration (including: interstate, private, investment) and international adjudication. It tries to explain the evolution of the different traditions of international arbitration and the evolution of international adjudication from the international arbitration. It provides an original answer to the question of what decides on the success of international arbitration and adjudication (related to neoliberal and neorealist traditions) and compares it with major theories of international relations. The thesis also focuses on the organisation and international environment of the Court of Justice of the European Union and explains the reasons for its success.
dc.abstract.plpl
Centralnym zagadnieniem niniejszej pracy jest wyjaśnienie historii i teorii politycznej arbitrażu i sądownictwa jako metod rozwiązywania sporów w stosunkach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Zawiera próbę przedstawienia zwięzłego, lecz kompletnego przeglądu powyższych zagadnień i propozycji nowych pomysłów teoretycznych i praktycznych (w tym wstępną sugestię utworzenia Sądu Arbitrażowego Unii Europejskiej). Praca obejmuje analizę wszystkich istotnych odmian arbitrażu międzynarodowego (w tym: międzypaństwowego, prywatnego, inwestycyjnego) oraz sądownictwa międzynarodowego. Próbuje się w niej również wyjaśnić rozwój różnych odmian arbitrażu międzynarodowego i ewolucję sądownictwa międzynarodowego z arbitrażu międzynarodowego. Udziela się w niej autorskiej odpowiedzi na pytanie co decyduje o sukcesie arbitrażu i sądownictwa międzynarodowego (odnoszącej się do tradycji neoliberalnych i neorealizmu) i porównuje ją z najważniejszymi teoriami stosunków międzynarodowych. W pracy także koncentruje się na organizacji oraz otoczeniu międzynarodowym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnia przyczyny jego sukcesu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Węc, Janusz - 132584
dc.contributor.authorpl
Gierada, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Dulak, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Węc, Janusz - 132584
dc.date.accessioned
2021-10-29T21:56:29Z
dc.date.available
2021-10-29T21:56:29Z
dc.date.submittedpl
2021-10-29
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-154356-144484
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282432
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
international arbitration, interstate arbitration, commercial arbitration, investment arbitration, private arbitration, theory of international arbitration, history of international arbitration, international adjudication, international court, theory of international adjudication, history of international adjudication, Court of Justice of European Union, European Court of Human Rights, International Court of Justice, international relations, European Union, neoliberalism, institutional liberalism
dc.subject.plpl
arbitraż międzynarodowy, arbitraż międzypaństwowy, arbitraż handlowy, arbitraż inwestycyjny, arbitraż prywatny, teoria arbitrażu międzynarodowego, historia arbitrażu międzynarodowego, sądownictwo międzynarodowe, sąd międzynarodowy, teoria sądownictwa międzynarodowego, historia sądownictwa międzynarodowego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka, stosunki międzynarodowe, Unia Europejska, neoliberalizm, liberalizm instytucjonalny
dc.titlepl
"A theory of arbitration versus adjudication as a method of dispute resolution in international relations and the European Union"
dc.title.alternativepl
Teoria arbitrażu a sądownictwa jako metody rozwiązywania sporów w stosunkach międzynarodowych i Unii Europejskiej.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

No access

No Thumbnail Available