Uszczelnianie granicy amerykańsko-meksykańskiej. O sposobach walki Stanów Zjednoczonych Ameryki z nielegalną imigracją.

master
dc.abstract.enThis paper describes the actions of the U.S. government leading to the solution of the problem of illegal immigration from the beginnings of county's existance to the present days. The problem of illegal immigration is one of the most important issues in contemporary domestic politics of the United States and is an important issue at the economic, social and cultural levels. The first section of the work is devoted to a debate on illegal immigration from Mexico. Conclusions present both the advantages and disadvantages of immigration and illustrate the moods and opinions expressed by scholars and American citizens. The second chapter presents the history of immigration from Mexico and the actions of government efforts to control the movement of people from beyond the southern border, and all the positive and negative effects of these activities. The third chapter is devoted to analyzing the operations carried out in recent years, the radical law in Arizona and the building of the wall, in particular, which with time led to further problems, such as high mortality rate among Mexicans trying to cross the border illegally, and human rights violations in the border areas.pl
dc.abstract.plW pracy opisane zostały działania amerykańskiego rządu prowadzące do zwalczania problemu nielegalnej imigracji na przestrzeni lat od początku powstania państwa do czasów obecnych. Problem nielegalnej imigracji jest jedną z najważniejszych kwestii we współczesnej polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych i stanowi istotne zagadnienie zarówno na szczeblu gospodarczym, jak i społecznym i kulturowym. Rozdział pierwszy pracy poświęcony został na debatę dotyczącą nielegalnej imigracji z Meksyku. Rozważania dotyczą przedstawienia zarówno zalet, jak i wad imigracji oraz obrazują nastroje i opinie wyrażane przez badaczy oraz obywateli amerykańskich. W rozdziale drugim przedstawiona została historia imigracji z Meksyku oraz działań rządowych zmierzających do kontroli przepływu ludności zza południowej granicy jak i wszelkie pozytywne oraz negatywne skutki tych działań. Trzeci rozdział poświęcony został na analizę akcji uszczelniania granicy przeprowadzanych w ostatnich latach, a w szczególności radykalnych przepisów prawa w Arizonie oraz kwestii budowania muru, które to z czasem doprowadziły do powstania kolejnych problemów, takich jak duża śmiertelność wśród Meksykanów usiłujących przekroczyć granicę nielegalnie oraz łamanie praw człowieka na obszarach przygranicznych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorPraszałowicz, Dorota - 131540 pl
dc.contributor.authorHawryś, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKaganiec-Kamieńska, Anna - 128590 pl
dc.contributor.reviewerPraszałowicz, Dorota - 131540 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:39:15Z
dc.date.available2020-07-24T12:39:15Z
dc.date.submitted2012-10-11pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-71262-94199pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184350
dc.languagepolpl
dc.subject.enillegal immigration, U.S - Mexico Borderpl
dc.subject.plnielegalna imigracja, Meksyk, granicapl
dc.titleUszczelnianie granicy amerykańsko-meksykańskiej. O sposobach walki Stanów Zjednoczonych Ameryki z nielegalną imigracją.pl
dc.title.alternativeU.S.- Mexico Border Enforcement. A struggle with the illegal immigration to the United States of America.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper describes the actions of the U.S. government leading to the solution of the problem of illegal immigration from the beginnings of county's existance to the present days. The problem of illegal immigration is one of the most important issues in contemporary domestic politics of the United States and is an important issue at the economic, social and cultural levels. The first section of the work is devoted to a debate on illegal immigration from Mexico. Conclusions present both the advantages and disadvantages of immigration and illustrate the moods and opinions expressed by scholars and American citizens. The second chapter presents the history of immigration from Mexico and the actions of government efforts to control the movement of people from beyond the southern border, and all the positive and negative effects of these activities. The third chapter is devoted to analyzing the operations carried out in recent years, the radical law in Arizona and the building of the wall, in particular, which with time led to further problems, such as high mortality rate among Mexicans trying to cross the border illegally, and human rights violations in the border areas.
dc.abstract.plpl
W pracy opisane zostały działania amerykańskiego rządu prowadzące do zwalczania problemu nielegalnej imigracji na przestrzeni lat od początku powstania państwa do czasów obecnych. Problem nielegalnej imigracji jest jedną z najważniejszych kwestii we współczesnej polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych i stanowi istotne zagadnienie zarówno na szczeblu gospodarczym, jak i społecznym i kulturowym. Rozdział pierwszy pracy poświęcony został na debatę dotyczącą nielegalnej imigracji z Meksyku. Rozważania dotyczą przedstawienia zarówno zalet, jak i wad imigracji oraz obrazują nastroje i opinie wyrażane przez badaczy oraz obywateli amerykańskich. W rozdziale drugim przedstawiona została historia imigracji z Meksyku oraz działań rządowych zmierzających do kontroli przepływu ludności zza południowej granicy jak i wszelkie pozytywne oraz negatywne skutki tych działań. Trzeci rozdział poświęcony został na analizę akcji uszczelniania granicy przeprowadzanych w ostatnich latach, a w szczególności radykalnych przepisów prawa w Arizonie oraz kwestii budowania muru, które to z czasem doprowadziły do powstania kolejnych problemów, takich jak duża śmiertelność wśród Meksykanów usiłujących przekroczyć granicę nielegalnie oraz łamanie praw człowieka na obszarach przygranicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Praszałowicz, Dorota - 131540
dc.contributor.authorpl
Hawryś, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kaganiec-Kamieńska, Anna - 128590
dc.contributor.reviewerpl
Praszałowicz, Dorota - 131540
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:39:15Z
dc.date.available
2020-07-24T12:39:15Z
dc.date.submittedpl
2012-10-11
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-71262-94199
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184350
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
illegal immigration, U.S - Mexico Border
dc.subject.plpl
nielegalna imigracja, Meksyk, granica
dc.titlepl
Uszczelnianie granicy amerykańsko-meksykańskiej. O sposobach walki Stanów Zjednoczonych Ameryki z nielegalną imigracją.
dc.title.alternativepl
U.S.- Mexico Border Enforcement. A struggle with the illegal immigration to the United States of America.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Bayreuth
1

No access

No Thumbnail Available