Unia Europejska dwóch prędkości – analiza porównawcza państw członkowskich Grecji i Szwecji

master
dc.abstract.enThe topic of this thesis is to present European Union of two speeds on example of Greece and Sweden. A comperative analysis shows these Member States from economic and social but also historical, political and geographical factors.pl
dc.abstract.plDotychczas UE podąża dwiema różnymi prędkościami, członkami są też słabsze gospodarczo państwa członkowskie, którym ciężko jest dogonić grupę państw rozwiniętych. Zastanawiające są determinanty, które wpływają na sprawne bądź nieefektowne funkcjonowanie państw członkowskich. Ciekawym zestawieniem wydają się dwa odmienne państwa członkowskie – Szwecja oraz Grecja.Praca jest analizą przedstawiającą te państwa członkowskie od strony gospodarczej, ale również społecznej z uwzględnieniem wszelkich czynników (zarówno historycznych jak i np. politycznych, geograficznych), które kształtowały ich aktualny byt i sytuację ekonomiczną oraz pozycję na arenie międzynarodowej, a także wpływały na ich obecną ocenę w różnych rankingach i ekspertyzach unijnych, ale też światowych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.contributor.authorSzwed, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerZombirt, Jolanta - 132935 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:50:43Z
dc.date.available2020-07-27T01:50:43Z
dc.date.submitted2016-09-12pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-109162-144395pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215243
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe European Union, two speeds, comperative analysis, Greece, Swedenpl
dc.subject.plUnia Europejska dwóch prędkości, analiza porównawcza, Grecja, Szwecjapl
dc.titleUnia Europejska dwóch prędkości – analiza porównawcza państw członkowskich Grecji i Szwecjipl
dc.title.alternativeThe European Union of two speeds - a comperative analysis of Member States: Greece and Swedenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this thesis is to present European Union of two speeds on example of Greece and Sweden. A comperative analysis shows these Member States from economic and social but also historical, political and geographical factors.
dc.abstract.plpl
Dotychczas UE podąża dwiema różnymi prędkościami, członkami są też słabsze gospodarczo państwa członkowskie, którym ciężko jest dogonić grupę państw rozwiniętych. Zastanawiające są determinanty, które wpływają na sprawne bądź nieefektowne funkcjonowanie państw członkowskich. Ciekawym zestawieniem wydają się dwa odmienne państwa członkowskie – Szwecja oraz Grecja.Praca jest analizą przedstawiającą te państwa członkowskie od strony gospodarczej, ale również społecznej z uwzględnieniem wszelkich czynników (zarówno historycznych jak i np. politycznych, geograficznych), które kształtowały ich aktualny byt i sytuację ekonomiczną oraz pozycję na arenie międzynarodowej, a także wpływały na ich obecną ocenę w różnych rankingach i ekspertyzach unijnych, ale też światowych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.contributor.authorpl
Szwed, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Zombirt, Jolanta - 132935
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:50:43Z
dc.date.available
2020-07-27T01:50:43Z
dc.date.submittedpl
2016-09-12
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-109162-144395
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215243
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The European Union, two speeds, comperative analysis, Greece, Sweden
dc.subject.plpl
Unia Europejska dwóch prędkości, analiza porównawcza, Grecja, Szwecja
dc.titlepl
Unia Europejska dwóch prędkości – analiza porównawcza państw członkowskich Grecji i Szwecji
dc.title.alternativepl
The European Union of two speeds - a comperative analysis of Member States: Greece and Sweden
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Bobrowniki Male
1
Krakow
1
Torun
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available