Mediacja w sprawach gospodarczych

master
dc.abstract.enMediation is one of Alternative Dispute Resolution methods (ADR), which involves the participation of a neutral third-party who assists the negotiating parties in reaching an agreement. This method is especially beneficial for entrepreneurs, because it is substantially less expensive than trial. The benefits of a business mediation are also confidentiality as well as an opportunity to resolve a dispute quickly. What is important, it allows to sustain relationship between business partners. The master’s thesis includes essential information about mediation such as principles, stages of the mediation process or the requirements for mediators. All of these aspects are presented in accordance with the polish Civil Procedure Code and some other acts. An amendment of polish Code and some of its new institutions, which have been implemented to encourage parties to choose ADR methods, were also mentioned. The master’s thesis contains also statistics relating to the condition of the mediation in commercial disputes during judicial proceedings as well as while reaching an agreement out of court. The study leads to the conclusion that both entrepreneurs and judges are not prone to choose mediation. That is why, it was necessary to discuss not only the reasons why mediation is not popular method of resolving disputes in Poland, but also what actions are required to enhance its popularity.pl
dc.abstract.plMediacja jest jedną z form alternatywnych metod rozwiązywania sporów, która polega na dojściu stron do porozumienia przy pomocy neutralnej osoby trzeciej. Jest to metoda, która powinna być wykorzystywana szczególnie przez przedsiębiorców. Postępowanie mediacyjne jest niesformalizowane, szybkie i mniej kosztowne niż postępowanie sądowe, jak również pozwala zachować dobre relacje pomiędzy kontrahentami. W pracy zostały omówione podstawowe informacje dotyczące mediacji, takie jak jej geneza, zasady czy wymagania stawiane mediatorom. Ponadto przedmiotem pracy jest omówienie regulacji mediacji w polskim postępowaniu cywilnym, przyczyny jej wprowadzenia oraz nowelizacji przepisów po dziesięciu latach funkcjonowania tej instytucji w sprawach gospodarczych. Praca zawiera również dane statystyczne przedstawiające wykorzystanie mediacji przez przedsiębiorców w trakcie postępowania sądowego, jak również poza nim. Jak z nich wynika, metoda ta jest rzadko wykorzystywana przez sądy oraz strony postępowania w celu rozwiązania konfliktu. Wobec tego, konieczne było omówienie przyczyn tak niskiej popularności mediacji w Polsce, jak również działań mających w przyszłości zwiększyć wykorzystanie tej metody, jako skutecznej formy rozwiązywania sporów.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.authorBednarz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.reviewerWoroniecki, Paweł - 199164 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:57:03Z
dc.date.available2020-07-27T07:57:03Z
dc.date.submitted2017-07-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-115458-162220pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220807
dc.languagepolpl
dc.subject.enmediation, mediator, Alternative Dispute Resolution, ADR, agreement, settlement, civil procedure, commercial dispute, mediation proceedingspl
dc.subject.plmediacja, mediator, ADR, alternatywne metody rozwiązywania sporów, sprawa gospodarcza, postępowanie cywilne, postępowanie mediacyjne, ugoda, przedsiębiorcypl
dc.titleMediacja w sprawach gospodarczychpl
dc.title.alternativeMediation in commercial disputespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Mediation is one of Alternative Dispute Resolution methods (ADR), which involves the participation of a neutral third-party who assists the negotiating parties in reaching an agreement. This method is especially beneficial for entrepreneurs, because it is substantially less expensive than trial. The benefits of a business mediation are also confidentiality as well as an opportunity to resolve a dispute quickly. What is important, it allows to sustain relationship between business partners. The master’s thesis includes essential information about mediation such as principles, stages of the mediation process or the requirements for mediators. All of these aspects are presented in accordance with the polish Civil Procedure Code and some other acts. An amendment of polish Code and some of its new institutions, which have been implemented to encourage parties to choose ADR methods, were also mentioned. The master’s thesis contains also statistics relating to the condition of the mediation in commercial disputes during judicial proceedings as well as while reaching an agreement out of court. The study leads to the conclusion that both entrepreneurs and judges are not prone to choose mediation. That is why, it was necessary to discuss not only the reasons why mediation is not popular method of resolving disputes in Poland, but also what actions are required to enhance its popularity.
dc.abstract.plpl
Mediacja jest jedną z form alternatywnych metod rozwiązywania sporów, która polega na dojściu stron do porozumienia przy pomocy neutralnej osoby trzeciej. Jest to metoda, która powinna być wykorzystywana szczególnie przez przedsiębiorców. Postępowanie mediacyjne jest niesformalizowane, szybkie i mniej kosztowne niż postępowanie sądowe, jak również pozwala zachować dobre relacje pomiędzy kontrahentami. W pracy zostały omówione podstawowe informacje dotyczące mediacji, takie jak jej geneza, zasady czy wymagania stawiane mediatorom. Ponadto przedmiotem pracy jest omówienie regulacji mediacji w polskim postępowaniu cywilnym, przyczyny jej wprowadzenia oraz nowelizacji przepisów po dziesięciu latach funkcjonowania tej instytucji w sprawach gospodarczych. Praca zawiera również dane statystyczne przedstawiające wykorzystanie mediacji przez przedsiębiorców w trakcie postępowania sądowego, jak również poza nim. Jak z nich wynika, metoda ta jest rzadko wykorzystywana przez sądy oraz strony postępowania w celu rozwiązania konfliktu. Wobec tego, konieczne było omówienie przyczyn tak niskiej popularności mediacji w Polsce, jak również działań mających w przyszłości zwiększyć wykorzystanie tej metody, jako skutecznej formy rozwiązywania sporów.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.authorpl
Bednarz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.reviewerpl
Woroniecki, Paweł - 199164
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:57:03Z
dc.date.available
2020-07-27T07:57:03Z
dc.date.submittedpl
2017-07-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-115458-162220
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220807
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mediation, mediator, Alternative Dispute Resolution, ADR, agreement, settlement, civil procedure, commercial dispute, mediation proceedings
dc.subject.plpl
mediacja, mediator, ADR, alternatywne metody rozwiązywania sporów, sprawa gospodarcza, postępowanie cywilne, postępowanie mediacyjne, ugoda, przedsiębiorcy
dc.titlepl
Mediacja w sprawach gospodarczych
dc.title.alternativepl
Mediation in commercial disputes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Mielec
5
Warsaw
5
Gmina Chmielno
3
Zielona Góra
3
Gmina Zakliczyn
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available