Zachowania zdrowotne Żydów mieszkających w Krakowie

master
dc.abstract.enIntroduction: Healthy lifestyle is the pattern of maintenance and improvement of our life. The basis contributing to keeping the health is the social awareness in terms of its values. The approach towards the health and illnesses can be different in various cultures. Therefore, the education in order to get to know new cultures plays a key role, as well as the ability to show respect towards beliefs, mores and viewpoints.The aim of the study: The aim of the dissertation was to identify different types of Jews' health behavior residing in Cracow.Materials and methods: Since July 2016, 54 members belonging to Jewish culture have been studied. The method of diagnostic survey has been used. The authorial survey questionnaire, the Health Behaviour Inventory and the Generalized Self-Efficacy Scale have been implemented during the study as well.Results: Taking the study into consideration, it is only 14,8% of interviewees who feature high tense of health behaviour. 40,7% of the studied people stand out the average level concerning the tense of health behaviour. The majority, 44,4% of interviewees present low tense of health behavior.Conclusion: Basing on the Health Behaviour Inventory it is stated that interviewees presented mainly proper health customs. To a lesser extent, health practices and preventive measures were obeyed. Remotely, interviewees presented positive psychological approach. The average level of tense concerning health behaviour patterns was equal to 78,39 points within the scale of 24 to 120 points.pl
dc.abstract.plWstęp: Zdrowy styl życia jest wzorcem w utrzymaniu i poprawie naszego zdrowia. Podstawą w utrzymaniu zdrowia jest świadomość społeczeństwa co do jego wartości. Podejście do zdrowia i choroby może się różnić w poszczególnych kulturach, dlatego duże znaczenie odgrywa kształcenie się, aby poznać inne kultury, umiejętność okazania szacunku do ich poglądów, obyczajów, wierzeń.Cel pracy: Celem pracy było poznanie zachowań zdrowotnych Żydów zamieszkujących Kraków.Materiały i metody: Badaniem objęto 54 członków kultury żydowskiej od maja do lipca 2016 roku. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety, Inwentarzem Zachowań Zdrowotnych oraz Skalą Uogólnionej Własnej Skuteczności.Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 14,8% ankietowanych prezentuje wysokie nasilenie zachowań zdrowotnych, 40,7% odznacza się przeciętnym poziomem nasilenia zachowań zdrowotnych. Najwięcej, bo aż 44,4% badanych prezentuje niskie nasilenie zachowań zdrowotnych.Wnioski: Na podstawie Inwentarza Zachowań Zdrowotnych stwierdzono, że badani najczęściej prezentowali prawidłowe nawyki żywieniowe. W mniejszym stopniu przestrzegane były praktyki zdrowotne oraz zachowania profilaktyczne. W najmniejszym stopniu badani prezentowali pozytywne nastawienie psychiczne. Średni poziom Nasilenia zachowań zdrowotnych wyniósł 78,39 pkt. na skali 24-120 pkt.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKamińska, Alicjapl
dc.contributor.authorWielocha, Sabinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:21:36Z
dc.date.available2020-07-27T02:21:36Z
dc.date.submitted2016-10-11pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-109664-135148pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215715
dc.languagepolpl
dc.subject.enhealth, health behaviour, culture, Jews.pl
dc.subject.plzdrowie, zachowania zdrowotne, kultura, Żydzipl
dc.titleZachowania zdrowotne Żydów mieszkających w Krakowiepl
dc.title.alternativeHealth behaviour of Jews living in Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Healthy lifestyle is the pattern of maintenance and improvement of our life. The basis contributing to keeping the health is the social awareness in terms of its values. The approach towards the health and illnesses can be different in various cultures. Therefore, the education in order to get to know new cultures plays a key role, as well as the ability to show respect towards beliefs, mores and viewpoints.The aim of the study: The aim of the dissertation was to identify different types of Jews' health behavior residing in Cracow.Materials and methods: Since July 2016, 54 members belonging to Jewish culture have been studied. The method of diagnostic survey has been used. The authorial survey questionnaire, the Health Behaviour Inventory and the Generalized Self-Efficacy Scale have been implemented during the study as well.Results: Taking the study into consideration, it is only 14,8% of interviewees who feature high tense of health behaviour. 40,7% of the studied people stand out the average level concerning the tense of health behaviour. The majority, 44,4% of interviewees present low tense of health behavior.Conclusion: Basing on the Health Behaviour Inventory it is stated that interviewees presented mainly proper health customs. To a lesser extent, health practices and preventive measures were obeyed. Remotely, interviewees presented positive psychological approach. The average level of tense concerning health behaviour patterns was equal to 78,39 points within the scale of 24 to 120 points.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zdrowy styl życia jest wzorcem w utrzymaniu i poprawie naszego zdrowia. Podstawą w utrzymaniu zdrowia jest świadomość społeczeństwa co do jego wartości. Podejście do zdrowia i choroby może się różnić w poszczególnych kulturach, dlatego duże znaczenie odgrywa kształcenie się, aby poznać inne kultury, umiejętność okazania szacunku do ich poglądów, obyczajów, wierzeń.Cel pracy: Celem pracy było poznanie zachowań zdrowotnych Żydów zamieszkujących Kraków.Materiały i metody: Badaniem objęto 54 członków kultury żydowskiej od maja do lipca 2016 roku. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety, Inwentarzem Zachowań Zdrowotnych oraz Skalą Uogólnionej Własnej Skuteczności.Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 14,8% ankietowanych prezentuje wysokie nasilenie zachowań zdrowotnych, 40,7% odznacza się przeciętnym poziomem nasilenia zachowań zdrowotnych. Najwięcej, bo aż 44,4% badanych prezentuje niskie nasilenie zachowań zdrowotnych.Wnioski: Na podstawie Inwentarza Zachowań Zdrowotnych stwierdzono, że badani najczęściej prezentowali prawidłowe nawyki żywieniowe. W mniejszym stopniu przestrzegane były praktyki zdrowotne oraz zachowania profilaktyczne. W najmniejszym stopniu badani prezentowali pozytywne nastawienie psychiczne. Średni poziom Nasilenia zachowań zdrowotnych wyniósł 78,39 pkt. na skali 24-120 pkt.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.authorpl
Wielocha, Sabina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:21:36Z
dc.date.available
2020-07-27T02:21:36Z
dc.date.submittedpl
2016-10-11
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-109664-135148
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215715
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
health, health behaviour, culture, Jews.
dc.subject.plpl
zdrowie, zachowania zdrowotne, kultura, Żydzi
dc.titlepl
Zachowania zdrowotne Żydów mieszkających w Krakowie
dc.title.alternativepl
Health behaviour of Jews living in Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Bytom
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Reda
1
Robakowo
1

No access

No Thumbnail Available