Zastosowanie zaczepionego na fazie stałej odczynnika Mukayiamy do syntezy cyklicznych amidów pochodnych oksazynonu

master
dc.abstract.enIn the theoretical part of this report the functioning and structure of the NMDA receptor were discussed. Particularly taking into consideration their role in the neurodegenerative diseases and other diseases of central nervous system.The experimental part included elaboration the method of synthesis of cyclic oxazinon derivatives with Mukayiama reagent on the solid phase. The first stage contained the reactions leading to receiving the amino acid which was used to the synthesis of cyclic derivative. At the second stage two resins were obtained. One of them was connected with 2-chloropyridinum and the second one with 2-bromopyridinum. The obtained amino acids reacted with resins and the appropriate amin. Applying different methods and conditions of the process tested which process gives the cyclic derivatives with high efficiency and purity in the comparison to the method with Mukayiama reagent.The identity and purity of compounds received were determined using with layer chromatography TLC and spectrum 1H NMR analysis.pl
dc.abstract.plW części teoretycznej niniejszej pracy omówiono budowę i funkcjonowanie receptora NMDA. Zwrócono szczególną uwagę na rolę jaką pełni w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych i innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Omówiono związki będące agonistami lub antagonistami tego receptora.Badania własne obejmowały opracowanie dogodnej metody syntezy cyklicznych pochodnych oksazynonu z użyciem zaczepionego na fazie stałej odczynnika Mukayiamy. Pierwszy etap obejmował reakcje prowadzące do otrzymania odpowiedniego aminokwasu, który został później wykorzystany do syntezy cyklicznych pochodnych. Drugi etap polegał na otrzymaniu dwóch żywic. Do jednej z nich przyłączona została cząsteczka 2-chloropirydyny, natomiast do drugiej 2-bromopirydyny.Otrzymany w pierwszym etapie realizacji tej pracy aminokwas z użyciem odpowiednich żywic poddano reakcjom w obecności wybranej aminy. Stosując różne metody i warunki procesu sprawdzano, który proces pozwoli otrzymać cykliczną pochodną z jednocześnie wysoką wydajnością i czystością, w porównaniu do metody klasycznej z użyciem odczynnika Mukayiamy. Tożsamość oraz czystość otrzymanych związków potwierdzono za pomocą chromatografii TLC i analizy widm 1H NMR.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKulig, Katarzyna - 130536 pl
dc.contributor.advisorMalawska, Barbara - 130819 pl
dc.contributor.authorBabiuch, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerMalawska, Barbara - 130819 pl
dc.contributor.reviewerKulig, Katarzyna - 130536 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:17:46Z
dc.date.available2020-07-23T22:17:46Z
dc.date.submitted2012-04-25pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-64013-84926pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177603
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolymer supported Mukayiama reagent, reaction of cyclizationpl
dc.subject.plodczynnik Mukayiamy zaczepiony na żywicy Wanga, reakcja cyklizacjipl
dc.titleZastosowanie zaczepionego na fazie stałej odczynnika Mukayiamy do syntezy cyklicznych amidów pochodnych oksazynonupl
dc.title.alternativePolymer supported Mukayiama reagent as a tool for the synthesis of oxazinon derivatives.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the theoretical part of this report the functioning and structure of the NMDA receptor were discussed. Particularly taking into consideration their role in the neurodegenerative diseases and other diseases of central nervous system.The experimental part included elaboration the method of synthesis of cyclic oxazinon derivatives with Mukayiama reagent on the solid phase. The first stage contained the reactions leading to receiving the amino acid which was used to the synthesis of cyclic derivative. At the second stage two resins were obtained. One of them was connected with 2-chloropyridinum and the second one with 2-bromopyridinum. The obtained amino acids reacted with resins and the appropriate amin. Applying different methods and conditions of the process tested which process gives the cyclic derivatives with high efficiency and purity in the comparison to the method with Mukayiama reagent.The identity and purity of compounds received were determined using with layer chromatography TLC and spectrum 1H NMR analysis.
dc.abstract.plpl
W części teoretycznej niniejszej pracy omówiono budowę i funkcjonowanie receptora NMDA. Zwrócono szczególną uwagę na rolę jaką pełni w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych i innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Omówiono związki będące agonistami lub antagonistami tego receptora.Badania własne obejmowały opracowanie dogodnej metody syntezy cyklicznych pochodnych oksazynonu z użyciem zaczepionego na fazie stałej odczynnika Mukayiamy. Pierwszy etap obejmował reakcje prowadzące do otrzymania odpowiedniego aminokwasu, który został później wykorzystany do syntezy cyklicznych pochodnych. Drugi etap polegał na otrzymaniu dwóch żywic. Do jednej z nich przyłączona została cząsteczka 2-chloropirydyny, natomiast do drugiej 2-bromopirydyny.Otrzymany w pierwszym etapie realizacji tej pracy aminokwas z użyciem odpowiednich żywic poddano reakcjom w obecności wybranej aminy. Stosując różne metody i warunki procesu sprawdzano, który proces pozwoli otrzymać cykliczną pochodną z jednocześnie wysoką wydajnością i czystością, w porównaniu do metody klasycznej z użyciem odczynnika Mukayiamy. Tożsamość oraz czystość otrzymanych związków potwierdzono za pomocą chromatografii TLC i analizy widm 1H NMR.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kulig, Katarzyna - 130536
dc.contributor.advisorpl
Malawska, Barbara - 130819
dc.contributor.authorpl
Babiuch, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Malawska, Barbara - 130819
dc.contributor.reviewerpl
Kulig, Katarzyna - 130536
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:17:46Z
dc.date.available
2020-07-23T22:17:46Z
dc.date.submittedpl
2012-04-25
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-64013-84926
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177603
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
polymer supported Mukayiama reagent, reaction of cyclization
dc.subject.plpl
odczynnik Mukayiamy zaczepiony na żywicy Wanga, reakcja cyklizacji
dc.titlepl
Zastosowanie zaczepionego na fazie stałej odczynnika Mukayiamy do syntezy cyklicznych amidów pochodnych oksazynonu
dc.title.alternativepl
Polymer supported Mukayiama reagent as a tool for the synthesis of oxazinon derivatives.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available