Językowy obraz świata w języku japońskim - frazeologia z nazwami zwierząt

master
dc.abstract.enThe aim of the following dissertation is to discuss the linguistic worldview on the basis of animal based phrasemes. The first chapter analyses the concept of linguistic worldview; it was defined as a construct that reflects general views about the world, a particular community, culture or tradition. They comprise an individual, unique image of the surrounding reality that is preserved in the language and that is also full of various observations of everyday life, as well as superstitions, metaphors and stereotypes. The following chapter two attempts to define the term ‘proverb’ and to specify its characteristics. The term in question is viewed in various ways as there is not any standardized definition; moreover the notion of proverb does not have clear-cut boundaries. The third chapter delves into the linguistic worldview of the Japanese language on the basis of animal-based phrasemes. Several animals were selected: fox, pig, dog, horse, snake, monkey, cat and aquatic animals. The analysis of Japanese proverbs and expressions also includes references to proverbs and expressions in the Polish language. The results of the analysis and conclusions were included in the summary.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie językowego obrazu świata na podstawie związków frazeologicznych dotyczących zwierząt. W pierwszym rozdziale swojej pracy przyglądam się pojęciu językowego obraz światu – jest to struktura pojęciowa, w której odbijają się potoczne sądy o świecie, właściwe danej społeczności, kulturze i tradycji. Tworzą one indywidualny, niepowtarzalny obraz otaczającej nas rzeczywistości utrwalonej w języku – pełen najrozmaitszych spostrzeżeń dotyczących życia codziennego ale także przesądów, metafor i stereotypów. W kolejnym rozdziale podjęto próbę zdefiniowania terminu „przysłowie” i doprecyzowania jego cech. Termin ten jest postrzegany na różne sposoby, ponieważ nie ma żadnej znormalizowanej definicji; co więcej, pojęcie przysłowia nie ma wyraźnych granic. W rozdziale trzecim próbuję przyjrzeć się bliżej językowemu obrazowi świata w języku japońskim, na przykładzie frazeologizmów związanych ze zwierzętami. Na potrzeby pracy wybrano kilka zwierząt: lisa, świnię, psa, konia, węża, małpę, kota oraz zwierzęta morskie. Analizując przysłowia i powiedzenia funkcjonujące w języku japońskim, odwołuję się też do związków frazeologicznych, dotyczących tych samych zwierząt, w języku polskim.Wyniki analizy i wnioski zostały zawarte w podsumowaniu.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Bartosz - 200617 pl
dc.contributor.authorWiciak, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Bartosz - 200617 pl
dc.contributor.reviewerDuc-Harada, Patrycjapl
dc.date.accessioned2022-10-03T21:48:12Z
dc.date.available2022-10-03T21:48:12Z
dc.date.submitted2022-09-29pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - japonistykapl
dc.identifier.apddiploma-162464-287501pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300705
dc.languagepolpl
dc.subject.enproverbs, Japanese, animal metaphorpl
dc.subject.pljęzykowy obraz świata, przysłowia, język japoński, metafora zwierzęcapl
dc.titleJęzykowy obraz świata w języku japońskim - frazeologia z nazwami zwierzątpl
dc.title.alternativeThe language worldview in the Japanese language - animal based phrasemespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the following dissertation is to discuss the linguistic worldview on the basis of animal based phrasemes. The first chapter analyses the concept of linguistic worldview; it was defined as a construct that reflects general views about the world, a particular community, culture or tradition. They comprise an individual, unique image of the surrounding reality that is preserved in the language and that is also full of various observations of everyday life, as well as superstitions, metaphors and stereotypes. The following chapter two attempts to define the term ‘proverb’ and to specify its characteristics. The term in question is viewed in various ways as there is not any standardized definition; moreover the notion of proverb does not have clear-cut boundaries. The third chapter delves into the linguistic worldview of the Japanese language on the basis of animal-based phrasemes. Several animals were selected: fox, pig, dog, horse, snake, monkey, cat and aquatic animals. The analysis of Japanese proverbs and expressions also includes references to proverbs and expressions in the Polish language. The results of the analysis and conclusions were included in the summary.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie językowego obrazu świata na podstawie związków frazeologicznych dotyczących zwierząt. W pierwszym rozdziale swojej pracy przyglądam się pojęciu językowego obraz światu – jest to struktura pojęciowa, w której odbijają się potoczne sądy o świecie, właściwe danej społeczności, kulturze i tradycji. Tworzą one indywidualny, niepowtarzalny obraz otaczającej nas rzeczywistości utrwalonej w języku – pełen najrozmaitszych spostrzeżeń dotyczących życia codziennego ale także przesądów, metafor i stereotypów. W kolejnym rozdziale podjęto próbę zdefiniowania terminu „przysłowie” i doprecyzowania jego cech. Termin ten jest postrzegany na różne sposoby, ponieważ nie ma żadnej znormalizowanej definicji; co więcej, pojęcie przysłowia nie ma wyraźnych granic. W rozdziale trzecim próbuję przyjrzeć się bliżej językowemu obrazowi świata w języku japońskim, na przykładzie frazeologizmów związanych ze zwierzętami. Na potrzeby pracy wybrano kilka zwierząt: lisa, świnię, psa, konia, węża, małpę, kota oraz zwierzęta morskie. Analizując przysłowia i powiedzenia funkcjonujące w języku japońskim, odwołuję się też do związków frazeologicznych, dotyczących tych samych zwierząt, w języku polskim.Wyniki analizy i wnioski zostały zawarte w podsumowaniu.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Bartosz - 200617
dc.contributor.authorpl
Wiciak, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Bartosz - 200617
dc.contributor.reviewerpl
Duc-Harada, Patrycja
dc.date.accessioned
2022-10-03T21:48:12Z
dc.date.available
2022-10-03T21:48:12Z
dc.date.submittedpl
2022-09-29
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - japonistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-162464-287501
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300705
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
proverbs, Japanese, animal metaphor
dc.subject.plpl
językowy obraz świata, przysłowia, język japoński, metafora zwierzęca
dc.titlepl
Językowy obraz świata w języku japońskim - frazeologia z nazwami zwierząt
dc.title.alternativepl
The language worldview in the Japanese language - animal based phrasemes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Bialystok
1
Krakow
1
Poznan
1
Rybnik
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available
Collections