Internet jako sieć obiegu idei. Agora XXI wieku: wyzwania jakości i dylematy zarządzania

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work is to answer the question: how the Internet as the medium of "total absorption" (absorbing almost all the senses of its users) and complex idea, primarily in its material dimension, shapes the character of discursive discussion (debate) public, understood as exchange and the confrontation of ideas important to society. I want to show how the fruits of the Internet (socio-cultural phenomena, which is the creator) and juice from them (the instrumentalization of these phenomena to the specific tools) affect the ability of human expression. You do not need to convince anyone, that is impressive repertoire funds - instruments iconic, visual, textual, hybrid forms. Thus, in a more general look, fall is also the question of social, cultural, political function of the Internet as a network of ideas circulation.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Internet jako medium „absorbcji totalnej” (pochłaniającym niemal wszystkie zmysły swoich użytkowników), oraz złożona idea, przede wszystkim w swym wymiarze materialnym, modeluje charakter dyskursywnej dyskusji (debaty) publicznej, rozumianej jako wymiana oraz konfrontacja idei istotnych dla społeczeństwa. Chcę ukazać, w jaki sposób owoce Internetu (fenomeny społeczno-kulturowe, których jest stwórcą) oraz sok z nich (instrumentalizacja tych fenomenów do konkretnych narzędzi), wpływają na możliwości ludzkiej ekspresji. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że repertuar środków jest imponujący – instrumenty ikoniczne, audiowizualne, tekstowe, formy hybrydyczne. Tym samym, w bardziej ogólnym spojrzeniu, pada również pytanie o społeczną, kulturową, polityczną funkcję Internetu jako sieci obiegu idei.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.authorKonar, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.reviewerGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:55:15Z
dc.date.available2020-07-26T18:55:15Z
dc.date.submitted2015-10-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-101825-115764pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208796
dc.languagepolpl
dc.subject.enInternet, idea, public debate, management, quality.pl
dc.subject.plInternet, idea, debata publiczna, zarządzanie, jakość.pl
dc.titleInternet jako sieć obiegu idei. Agora XXI wieku: wyzwania jakości i dylematy zarządzaniapl
dc.title.alternativeThe Internet as a network of ideas circulation. Agora XXI century: challenges of quality and dilemmas of managementpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to answer the question: how the Internet as the medium of "total absorption" (absorbing almost all the senses of its users) and complex idea, primarily in its material dimension, shapes the character of discursive discussion (debate) public, understood as exchange and the confrontation of ideas important to society. I want to show how the fruits of the Internet (socio-cultural phenomena, which is the creator) and juice from them (the instrumentalization of these phenomena to the specific tools) affect the ability of human expression. You do not need to convince anyone, that is impressive repertoire funds - instruments iconic, visual, textual, hybrid forms. Thus, in a more general look, fall is also the question of social, cultural, political function of the Internet as a network of ideas circulation.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Internet jako medium „absorbcji totalnej” (pochłaniającym niemal wszystkie zmysły swoich użytkowników), oraz złożona idea, przede wszystkim w swym wymiarze materialnym, modeluje charakter dyskursywnej dyskusji (debaty) publicznej, rozumianej jako wymiana oraz konfrontacja idei istotnych dla społeczeństwa. Chcę ukazać, w jaki sposób owoce Internetu (fenomeny społeczno-kulturowe, których jest stwórcą) oraz sok z nich (instrumentalizacja tych fenomenów do konkretnych narzędzi), wpływają na możliwości ludzkiej ekspresji. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że repertuar środków jest imponujący – instrumenty ikoniczne, audiowizualne, tekstowe, formy hybrydyczne. Tym samym, w bardziej ogólnym spojrzeniu, pada również pytanie o społeczną, kulturową, polityczną funkcję Internetu jako sieci obiegu idei.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.authorpl
Konar, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.reviewerpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:55:15Z
dc.date.available
2020-07-26T18:55:15Z
dc.date.submittedpl
2015-10-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-101825-115764
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208796
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Internet, idea, public debate, management, quality.
dc.subject.plpl
Internet, idea, debata publiczna, zarządzanie, jakość.
dc.titlepl
Internet jako sieć obiegu idei. Agora XXI wieku: wyzwania jakości i dylematy zarządzania
dc.title.alternativepl
The Internet as a network of ideas circulation. Agora XXI century: challenges of quality and dilemmas of management
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Żywiec
2
Brooklyn
1
Otmuchow
1

No access

No Thumbnail Available