Przygotowanie rodziny do opieki w domu nad osobą z chorobą Alzheimera.

licenciate
dc.abstract.enAlzheimer’s disease is a chronic and degenerate brain disease with a very complex reason. The main risk factor which is the cause for this disease development is age. Current demographic trends show the decrease in population rate and, at the same time, more and more people reach advanced age. This results in the rising amount of people suffering from dementia (especially this mentioned type).This is an absolutely fundamental social problem, because this disease is incurable and has a progressive character. Moreover, in the second stage of Alzheimer’s disease, people with this illness require all-day care. The aim of my study was to work out a model of proper care for a person with Alzheimer’s disease at home (taking into consideration the stages of the disease development and its insidious beginning). Early recognition of symptoms and proper diagnosis have an essential influence on healing and delaying the disease. This study shows the most common health and nursery problems at each stage of Alzheimer’s disease, problems which have to be solved by a carer and whole family. The study contains some practical hints for the family, especially how to prepare domestic environment to be most friendly and safe for the sick person.pl
dc.abstract.plChoroba Alzheimera jest przewlekłą, zwyrodnieniową chorobą mózgu, której etiologia jest bardzo złożona. Najistotniejszym czynnikiem ryzyka prowadzącym do rozwoju tej choroby jest wiek. Obecne trendy demograficzne, mówiące o wciąż zmniejszającym się przyroście naturalnym oraz wydłużający się wiek życia ludzkiego wskazują, że liczba chorych na otępienie, a w tym także typu alzheimerowskiego będzie procentowo wzrastać. Stanowi to bardzo istotny problem społeczny, gdyż choroba ta jest nieuleczalna, ma charakter postępujący i już od drugiego okresu rozwoju chorzy wymagają zapewnienia całodobowe opieki. Celem niniejszej pracy było opracowanie modelu opieki nad chorym z chorobą Alzheimera w domu, z uwzględnieniem etapów jej rozwoju oraz podstępnego początku. Wczesne rozpoznanie objawów i wczesne postawienie diagnozy ma istotny wpływ na właściwe jej leczenie i przesunięcie skutków choroby w czasie. Przedstawiono najczęstsze problemy zdrowotne i pielęgnacyjno-opiekuńcze w poszczególnych okresach choroby, które musi rozwiązać bezpośredni opiekun i cała rodzina chorego. Praca zawiera praktyczne wskazówki dla rodziny jak przygotować środowisko domowe, aby było jak najbardziej przyjazne i bezpieczne dla chorego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGawor, Anna - 129472 pl
dc.contributor.authorBajowska, Danutapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.contributor.reviewerGawor, Anna - 129472 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:45:41Z
dc.date.available2020-07-24T13:45:41Z
dc.date.submitted2013-02-08pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-72393-142397pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185382
dc.languagepolpl
dc.subject.endementia, Alzheimer’s disease, nursery problemspl
dc.subject.plotępienie, choroba Alzheimera, problemy opiekuńcze.pl
dc.titlePrzygotowanie rodziny do opieki w domu nad osobą z chorobą Alzheimera.pl
dc.title.alternativePreparation of a family to care for a person with Alzheimer’s disease at home.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Alzheimer’s disease is a chronic and degenerate brain disease with a very complex reason. The main risk factor which is the cause for this disease development is age. Current demographic trends show the decrease in population rate and, at the same time, more and more people reach advanced age. This results in the rising amount of people suffering from dementia (especially this mentioned type).This is an absolutely fundamental social problem, because this disease is incurable and has a progressive character. Moreover, in the second stage of Alzheimer’s disease, people with this illness require all-day care. The aim of my study was to work out a model of proper care for a person with Alzheimer’s disease at home (taking into consideration the stages of the disease development and its insidious beginning). Early recognition of symptoms and proper diagnosis have an essential influence on healing and delaying the disease. This study shows the most common health and nursery problems at each stage of Alzheimer’s disease, problems which have to be solved by a carer and whole family. The study contains some practical hints for the family, especially how to prepare domestic environment to be most friendly and safe for the sick person.
dc.abstract.plpl
Choroba Alzheimera jest przewlekłą, zwyrodnieniową chorobą mózgu, której etiologia jest bardzo złożona. Najistotniejszym czynnikiem ryzyka prowadzącym do rozwoju tej choroby jest wiek. Obecne trendy demograficzne, mówiące o wciąż zmniejszającym się przyroście naturalnym oraz wydłużający się wiek życia ludzkiego wskazują, że liczba chorych na otępienie, a w tym także typu alzheimerowskiego będzie procentowo wzrastać. Stanowi to bardzo istotny problem społeczny, gdyż choroba ta jest nieuleczalna, ma charakter postępujący i już od drugiego okresu rozwoju chorzy wymagają zapewnienia całodobowe opieki. Celem niniejszej pracy było opracowanie modelu opieki nad chorym z chorobą Alzheimera w domu, z uwzględnieniem etapów jej rozwoju oraz podstępnego początku. Wczesne rozpoznanie objawów i wczesne postawienie diagnozy ma istotny wpływ na właściwe jej leczenie i przesunięcie skutków choroby w czasie. Przedstawiono najczęstsze problemy zdrowotne i pielęgnacyjno-opiekuńcze w poszczególnych okresach choroby, które musi rozwiązać bezpośredni opiekun i cała rodzina chorego. Praca zawiera praktyczne wskazówki dla rodziny jak przygotować środowisko domowe, aby było jak najbardziej przyjazne i bezpieczne dla chorego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gawor, Anna - 129472
dc.contributor.authorpl
Bajowska, Danuta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.contributor.reviewerpl
Gawor, Anna - 129472
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:45:41Z
dc.date.available
2020-07-24T13:45:41Z
dc.date.submittedpl
2013-02-08
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-72393-142397
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185382
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dementia, Alzheimer’s disease, nursery problems
dc.subject.plpl
otępienie, choroba Alzheimera, problemy opiekuńcze.
dc.titlepl
Przygotowanie rodziny do opieki w domu nad osobą z chorobą Alzheimera.
dc.title.alternativepl
Preparation of a family to care for a person with Alzheimer’s disease at home.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Łomża
5
Krakow
4
Wroclaw
4
Dublin
2
Zossen
2
Andrychow
1
Berlin
1
Bytów
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available