Z wiatru stworzony. Koń w wybranych tekstach klasycznej literatury arabskiej

licenciate
dc.abstract.enThe theme of horse appears in many texts of classical Arabic literature. The base of my thesis are writings: Nihāyat al-arab fī funūn al-adab by Al-Nuwayrī, qasidas by Imru’ al-Qays, Zuhayr ibn Abī Sulma and ʿAntarā ibn Šaddād, Quran and hadiths and Kitāb al-Iʿtibār by Usāma ibn Munqiḏ.My paper consists of three chapters. The first contains informations about adab literature and encyclopaedias in the Arab world. It portrays also Al-Nuwayrī and his text Nihāyat al-arab fī funūn al-adab which I fragmentarily translated. The second one covers the subject of horses and horse breeding in Arab culture. The third chapter presents the image of horse in above-mentioned works and contains details about these works and authors.pl
dc.abstract.plMotyw konia pojawia się w licznych tekstach klasycznej literatury arabskiej. Podstawą mojej pracy są dzieła: Nihāyat al-arab fī funūn al-adab Al-Nuwayrīego, kasydy autorstwa Imru’ al-Qaysa, Zuhayra ibn Abī Sulmy i ʿAntary ibn Šaddāda, Koran i hadisy oraz Kitāb al-Iʿtibār Usāmy ibn Munqiḏa.Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera informacje dotyczące literatury adabowej i encyklopedii w świecie arabskim. Przedstawia także sylwetkę Al-Nuwayrīego oraz jego tekst Nihāyat al-arab fī funūn al-adab, którego fragment przetłumaczyłam. Drugi porusza temat koni i ich hodowli w kulturze arabskiej. Trzeci rozdział prezentuje wizerunek konia w ww. dziełach oraz zawiera informacje o samych tekstach i ich autorach.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGajec, Marcinpl
dc.contributor.authorPiętka, Dagmarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerGajec, Marcinpl
dc.contributor.reviewerGadomski, Sebastian - 127975 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:08:27Z
dc.date.available2020-07-27T20:08:27Z
dc.date.submitted2018-09-28pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - arabistykapl
dc.identifier.apddiploma-127706-178317pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231562
dc.languagepolpl
dc.subject.enNihāyat al-arab fī funūn al-adab, Al-Nuwayrī, horse, Arabian horse, creation of the horse, classical Arabic literaturepl
dc.subject.plNihāyat al-arab fī funūn al-adab, Al-Nuwayrī, koń, koń arabski, stworzenie konia, klasyczna literatura arabskapl
dc.titleZ wiatru stworzony. Koń w wybranych tekstach klasycznej literatury arabskiejpl
dc.title.alternativeCreated from the wind. Horse in selected classical Arabic literature textspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of horse appears in many texts of classical Arabic literature. The base of my thesis are writings: Nihāyat al-arab fī funūn al-adab by Al-Nuwayrī, qasidas by Imru’ al-Qays, Zuhayr ibn Abī Sulma and ʿAntarā ibn Šaddād, Quran and hadiths and Kitāb al-Iʿtibār by Usāma ibn Munqiḏ.My paper consists of three chapters. The first contains informations about adab literature and encyclopaedias in the Arab world. It portrays also Al-Nuwayrī and his text Nihāyat al-arab fī funūn al-adab which I fragmentarily translated. The second one covers the subject of horses and horse breeding in Arab culture. The third chapter presents the image of horse in above-mentioned works and contains details about these works and authors.
dc.abstract.plpl
Motyw konia pojawia się w licznych tekstach klasycznej literatury arabskiej. Podstawą mojej pracy są dzieła: Nihāyat al-arab fī funūn al-adab Al-Nuwayrīego, kasydy autorstwa Imru’ al-Qaysa, Zuhayra ibn Abī Sulmy i ʿAntary ibn Šaddāda, Koran i hadisy oraz Kitāb al-Iʿtibār Usāmy ibn Munqiḏa.Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera informacje dotyczące literatury adabowej i encyklopedii w świecie arabskim. Przedstawia także sylwetkę Al-Nuwayrīego oraz jego tekst Nihāyat al-arab fī funūn al-adab, którego fragment przetłumaczyłam. Drugi porusza temat koni i ich hodowli w kulturze arabskiej. Trzeci rozdział prezentuje wizerunek konia w ww. dziełach oraz zawiera informacje o samych tekstach i ich autorach.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gajec, Marcin
dc.contributor.authorpl
Piętka, Dagmara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Gajec, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Gadomski, Sebastian - 127975
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:08:27Z
dc.date.available
2020-07-27T20:08:27Z
dc.date.submittedpl
2018-09-28
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - arabistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-127706-178317
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231562
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Nihāyat al-arab fī funūn al-adab, Al-Nuwayrī, horse, Arabian horse, creation of the horse, classical Arabic literature
dc.subject.plpl
Nihāyat al-arab fī funūn al-adab, Al-Nuwayrī, koń, koń arabski, stworzenie konia, klasyczna literatura arabska
dc.titlepl
Z wiatru stworzony. Koń w wybranych tekstach klasycznej literatury arabskiej
dc.title.alternativepl
Created from the wind. Horse in selected classical Arabic literature texts
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Krakow
1
Trzemeszno
1

No access

No Thumbnail Available