Polska transformacja gospodarcza

master
dc.abstract.enThe author of the thesis deals with the issues of Polish system transformation initiated in Poland in the 1980’s and aimed at the construction of a free market and democratization of public life.The aim of the thesis has been an analysis of initial conditions, course and achieved state of Polish economic transformation, an attempt at defining the causes determining the unsatisfactory results of the transformation, criticism of the programme of reforms carried out, international comparison of stabilization programmes and the characteristics of fundamental errors in the reasoning about the transformation.The issues that are the object of the thesis do not describe an event but the process that has lasted till the present day and that needs time before all the newly introduced models, structures and regulations at the economic level stabilize and become our pride and role model.pl
dc.abstract.plW pracy podjęta została problematyka polskiej transformacji systemowej zapoczątkowanej w Polsce w latach 80. XX wieku i ukierunkowanej na budowę wolnego rynku oraz demokratyzację życia publicznego.Celem pracy była analiza warunków początkowych, przebiegu i osiągniętego stanu polskiej transformacji gospodarczej, próba zdefiniowania przyczyn decydujących o niezadowalających efektach transformacji, krytyka programu przeprowadzonych reform, porównanie międzynarodowe programów stabilizacyjnych oraz charakterystyka podstawowych błędów w rozumowaniu nt. transformacji.Problematyka będąca przedmiotem pracy opisuje nie wydarzenie, lecz proces, który trwa do dzisiaj i który potrzebuje czasu, zanim wszystkie nowo wprowadzone wzorce, struktury i regulację na płaszczyźnie gospodarczej okrzepną i staną się naszą wizytówką i wzorem do naśladowania.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.authorBernat, Robertpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.reviewerSmaga, Marcin - 131941 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:12:02Z
dc.date.available2020-07-21T23:12:02Z
dc.date.submitted2013-11-12pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-62552-46002pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176127
dc.languagepolpl
dc.subject.enECONOMIC TRANSFORMATION, THE BALCEROWICZ PLAN, STABILIZATION PROGRAMME, REFORM CRITICISM, ERRORS IN REASONINGpl
dc.subject.plTRANSFORMACJA GOSPODARCZA, PLAN BALCEROWICZA, PROGRAM STABILIZACYJNY, KRYTYKA REFORM, BŁĘDY W ROZUMOWANIUpl
dc.titlePolska transformacja gospodarczapl
dc.title.alternativePOLISH ECONOMIC TRANSFORMATIONpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The author of the thesis deals with the issues of Polish system transformation initiated in Poland in the 1980’s and aimed at the construction of a free market and democratization of public life.The aim of the thesis has been an analysis of initial conditions, course and achieved state of Polish economic transformation, an attempt at defining the causes determining the unsatisfactory results of the transformation, criticism of the programme of reforms carried out, international comparison of stabilization programmes and the characteristics of fundamental errors in the reasoning about the transformation.The issues that are the object of the thesis do not describe an event but the process that has lasted till the present day and that needs time before all the newly introduced models, structures and regulations at the economic level stabilize and become our pride and role model.
dc.abstract.plpl
W pracy podjęta została problematyka polskiej transformacji systemowej zapoczątkowanej w Polsce w latach 80. XX wieku i ukierunkowanej na budowę wolnego rynku oraz demokratyzację życia publicznego.Celem pracy była analiza warunków początkowych, przebiegu i osiągniętego stanu polskiej transformacji gospodarczej, próba zdefiniowania przyczyn decydujących o niezadowalających efektach transformacji, krytyka programu przeprowadzonych reform, porównanie międzynarodowe programów stabilizacyjnych oraz charakterystyka podstawowych błędów w rozumowaniu nt. transformacji.Problematyka będąca przedmiotem pracy opisuje nie wydarzenie, lecz proces, który trwa do dzisiaj i który potrzebuje czasu, zanim wszystkie nowo wprowadzone wzorce, struktury i regulację na płaszczyźnie gospodarczej okrzepną i staną się naszą wizytówką i wzorem do naśladowania.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.authorpl
Bernat, Robert
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.reviewerpl
Smaga, Marcin - 131941
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:12:02Z
dc.date.available
2020-07-21T23:12:02Z
dc.date.submittedpl
2013-11-12
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-62552-46002
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176127
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ECONOMIC TRANSFORMATION, THE BALCEROWICZ PLAN, STABILIZATION PROGRAMME, REFORM CRITICISM, ERRORS IN REASONING
dc.subject.plpl
TRANSFORMACJA GOSPODARCZA, PLAN BALCEROWICZA, PROGRAM STABILIZACYJNY, KRYTYKA REFORM, BŁĘDY W ROZUMOWANIU
dc.titlepl
Polska transformacja gospodarcza
dc.title.alternativepl
POLISH ECONOMIC TRANSFORMATION
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available