"Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie firmy Makita Polska Sp. z o.o"

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to analyse an incentive scheme on the basis of enterprise Makita Polska Sp. z o.o. The concept of motivation has changed throughout the years. Over the course of the years such function of managing has taken greater significance. It was caused by the shift of perception on employees in an enterprise, their different tasks and changing factors which cause employees to work more efficiently. This thesis describes a genesis of human motivation and tools that influence employees’ motivation on the basis of theories, key issues and modern methodology. Moreover, thesis includes an analysis of the incentive scheme on the basis of enterprise Makita Polska Sp. z o.o. Analysis consists of the answers given to a properly prepared questionnaire and interviews with the employees.Praxis of this thesis reveals that in some of well established and reputable Polish enterprises an incentive scheme is considered as not important. Issues included in my thesis allows to shift the point of view on an incentive scheme in an enterprise. People are the most important capital of the company and type and level of their motivation could play a key role in the success or fall of an enterprise.In order to be successfully executed, an incentive scheme should be appropriate to individual needs, understood and accepted by the employees and cause in them content and satisfaction from performing their duties.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest problematyka systemu motywacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa Makita Polska Sp. z o.o. Spojrzenie na motywację uległo zmianie na przestrzeni lat. Z biegiem czasu ta funkcja kierowania nabierała coraz większego znaczenia. Było to głównie związane z postrzeganiem człowieka w organizacji, jego zmieniającą się rolą w niej oraz zmieniającymi się czynnikami, które determinują pracownika do większego zaangażowania. W pracy omówiono genezę ludzkiej motywacji oraz narzędzia, które wpływają na motywację pracownika, w oparciu o teorie klasyków zagadnienia i nowoczesne metody. W ramach pracy dokonano analizy systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie Makita Polska Sp. z o.o. Analizy dokonano na podstawie stosownego kwestionariusza badawczego oraz wywiadów z pracownikami. Praktyka wykazała, że w niektórych polskich przedsiębiorstwach, nawet o ugruntowanej pozycji i renomie, proces motywowania pracowników traktuje się jak element drugiej kategorii. Problematyka będąca przedmiotem pracy pozwala zmienić optykę na istotę motywacji w przedsiębiorstwie. Ludzie stanowią najważniejszy kapitał przedsiębiorstwa, a rodzaj oraz poziom ich motywacji, może mieć decydujący wpływ na sukces lub porażkę organizacji. Prawidłowy system motywacyjny, aby skutecznie wpływać na pracowników, powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb, zrozumiały i zaakceptowany przez pracowników, a przy tym wydobywać z nich radość oraz zadowolenie z wykonywanej pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.authorBoba, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:45:04Z
dc.date.available2020-07-24T20:45:04Z
dc.date.submitted2013-10-22pl
dc.fieldofstudyhandel i marketingpl
dc.identifier.apddiploma-82384-136742pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191910
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotivation, financial incentives, incentives assets, needs, cafeteria plan of remunerationpl
dc.subject.plmotywowanie, bodźce materialne, bodźce niematerialne, potrzeby, kafeteryjne formy wynagradzaniapl
dc.title"Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie firmy Makita Polska Sp. z o.o"pl
dc.title.alternative""Analysis of an incentive scheme based on enterprise Makita Polska Sp. z o.o"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to analyse an incentive scheme on the basis of enterprise Makita Polska Sp. z o.o. The concept of motivation has changed throughout the years. Over the course of the years such function of managing has taken greater significance. It was caused by the shift of perception on employees in an enterprise, their different tasks and changing factors which cause employees to work more efficiently. This thesis describes a genesis of human motivation and tools that influence employees’ motivation on the basis of theories, key issues and modern methodology. Moreover, thesis includes an analysis of the incentive scheme on the basis of enterprise Makita Polska Sp. z o.o. Analysis consists of the answers given to a properly prepared questionnaire and interviews with the employees.Praxis of this thesis reveals that in some of well established and reputable Polish enterprises an incentive scheme is considered as not important. Issues included in my thesis allows to shift the point of view on an incentive scheme in an enterprise. People are the most important capital of the company and type and level of their motivation could play a key role in the success or fall of an enterprise.In order to be successfully executed, an incentive scheme should be appropriate to individual needs, understood and accepted by the employees and cause in them content and satisfaction from performing their duties.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest problematyka systemu motywacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa Makita Polska Sp. z o.o. Spojrzenie na motywację uległo zmianie na przestrzeni lat. Z biegiem czasu ta funkcja kierowania nabierała coraz większego znaczenia. Było to głównie związane z postrzeganiem człowieka w organizacji, jego zmieniającą się rolą w niej oraz zmieniającymi się czynnikami, które determinują pracownika do większego zaangażowania. W pracy omówiono genezę ludzkiej motywacji oraz narzędzia, które wpływają na motywację pracownika, w oparciu o teorie klasyków zagadnienia i nowoczesne metody. W ramach pracy dokonano analizy systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie Makita Polska Sp. z o.o. Analizy dokonano na podstawie stosownego kwestionariusza badawczego oraz wywiadów z pracownikami. Praktyka wykazała, że w niektórych polskich przedsiębiorstwach, nawet o ugruntowanej pozycji i renomie, proces motywowania pracowników traktuje się jak element drugiej kategorii. Problematyka będąca przedmiotem pracy pozwala zmienić optykę na istotę motywacji w przedsiębiorstwie. Ludzie stanowią najważniejszy kapitał przedsiębiorstwa, a rodzaj oraz poziom ich motywacji, może mieć decydujący wpływ na sukces lub porażkę organizacji. Prawidłowy system motywacyjny, aby skutecznie wpływać na pracowników, powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb, zrozumiały i zaakceptowany przez pracowników, a przy tym wydobywać z nich radość oraz zadowolenie z wykonywanej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.authorpl
Boba, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:45:04Z
dc.date.available
2020-07-24T20:45:04Z
dc.date.submittedpl
2013-10-22
dc.fieldofstudypl
handel i marketing
dc.identifier.apdpl
diploma-82384-136742
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191910
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motivation, financial incentives, incentives assets, needs, cafeteria plan of remuneration
dc.subject.plpl
motywowanie, bodźce materialne, bodźce niematerialne, potrzeby, kafeteryjne formy wynagradzania
dc.titlepl
"Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie firmy Makita Polska Sp. z o.o"
dc.title.alternativepl
""Analysis of an incentive scheme based on enterprise Makita Polska Sp. z o.o"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
1
Żywiec
1

No access

No Thumbnail Available