Nowe i krzyżujące się kompetencje skill-mix w sektorze ochrony zdrowia w Polsce i w Ukrainie

master
dc.abstract.enSummaryIntroduction: Most healthcare systems face shortages of highly qualified medical staff, which in turn affects the quality of services provided. Health care requires a lot of work, and the level of qualifications and skill mix of staff are the main elements in assessing the quality of healthcare. It is important that managers and employees of the healthcare sector try to identify the most effective combination of employee skills within the available resources and organizational priorities to secure the highest quality of health services.Aim: Comparison of skill-mix competences in health systems in Poland and Ukraine in selected medical professions: nurses, paramedics - specialists (potential paramedics, medical rescuers), physiotherapists.Material and method: A review of professional literature and gray literature was searched in PubMed, Scopus, Google Scholar databases in March-June 2019. A qualitative study was also conducted in August 2019 - an in-depth interview (IDI) with 7 representatives of selected medical professions: nurses, paramedics - felchers (potential paramedics), physiotherapists in Ukraine. Interviews were conducted on the basis of a self-prepared questionnaire based on a review of professional literature.Results: The conducted qualitative research (in-depth IDI interviews) gave the possibility to obtain additional information in the studied area: nurses (professionally active in Ukraine) have fewer qualifications than Polish nurses. It is difficult to compare competences in the two remaining groups (paramedics/ rescuers and physiotherapists) because the conditions of their education, employment and practicing are fundamentally different in Poland and Ukraine. The crossing of competencies (skill mix), the respondents rather consider as a threat, with the exception of nurses employed in the Ukrainian countryside. Only physiotherapists good assess the skill mix with physicians and physical rehabilitation specialists.Conclusions: The implementation of skill mix both in Poland and in Ukraine requires understanding of the subject matter and agreement, developing compromise solutions for effective team cooperation, mutual respect, understanding and ensuring the highest possible quality of patient care.pl
dc.abstract.plStreszczenieWprowadzenie: Większość systemów ochrony zdrowotnej boryka się z problemami niedoboru wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych, co z kolei wpływa na jakość udzielanych świadczeń. Ochrona zdrowia wymaga dużego nakładu pracy, a poziom kwalifikacji i kombinacja umiejętności (skill mix) personelu są głównymi elementami w ocenie jakości opieki zdrowotnej. Ważne jest, aby menedżerowie i pracownicy sektora ochrony zdrowia starali się zidentyfikować najskuteczniejszą kombinację umiejętności pracowników w ramach dostępnych zasobów i priorytetów organizacyjnych dla zabezpieczenia najwyższej jakości świadczenia usług zdrowotnych.Cel pracy: Porównanie kompetencji skill-mix w systemach zdrowotnych w Polsce i na Ukrainie w wybranych zawodach medycznych: pielęgniarki, ratownicy medyczni – felczerzy (potencjalni paramedycy), lekarze fizjoterapeuci. Materiał i metoda: Przegląd literatury fachowej oraz literatury szarej został przeprowadzony w bazach PubMed, Scopus, Google Scholar w marcu-czerwcu 2019 roku. W sierpniu 2019 r. przeprowadzono badanie jakościowe – wywiadu pogłębionego (IDI) z 7 przedstawicielami wybranych zawodów medycznych: pielęgniarki, ratownicy medyczni – felczerzy (potencjalni paramedycy), fizjoterapeuci na Ukrainie. Wywiady przeprowadzono na podstawie kwestionariusza, samodzielnie przygotowanego, bazującego na przeglądzie literatury fachowej.Wyniki: Przeprowadzone badanie jakościowe (wywiady pogłębione IDI) dało możliwość uzyskania dodatkowych informacji w badanym obszarze: pielęgniarki (wykonujące zawód na Ukrainie) posiadają mniej uprawnień w porównaniu do pielęgniarek polskich,. Trudno porównać kompetencje w dwóch pozostałych grupach (ratownicy i fizjoterapeuci) ponieważ warunki ich kształcenia, zatrudniania, uprawniania są zasadniczo różne w Polsce i na Ukrainie. Krzyżowanie się kompetencji respondenci uznają raczej za zagrożenie/ obciążenie – z wyjątkiem pielęgniarek zatrudnionych na ukraińskiej wsi. Felczerzy wyrażają sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu – paramedyka. Jedynie fizjoterapeuci dobrze oceniają krzyżujące się kompetencje z lekarzami oraz specjalistami z zakresu rehabilitacji fizycznej.Wnioski: Wdrażanie skill mix zarówno w Polsce jak i na Ukrainie wymaga zrozumienia tematyki i porozumienia, wypracowania rozwiązań kompromisowych na rzecz efektywnej współpracy zespołowej, wzajemnego szacunku, zrozumienia i zapewnianie najwyższej możliwej jakości opieki nad pacjentem.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.authorAndriiashenko, Liudmylapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.reviewerZabdyr-Jamróz, Michał - 137810 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:21:27Z
dc.date.available2020-07-28T04:21:27Z
dc.date.submitted2019-10-03pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-137262-253254pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239042
dc.languagepolpl
dc.subject.encompetences, skill mix, nurses, paramedics, paramedic, physiotherapists, physiotherapists.pl
dc.subject.plkompetencje, krzyżujące się kompetencje, skill mix, pielęgniarki, ratownicy medyczni, medychna sestra [медична сестра], ratownik medyczny, paramedyky [парамедики], fizjoterapeuci, fizioterapevty [фізіотерапевти].pl
dc.titleNowe i krzyżujące się kompetencje skill-mix w sektorze ochrony zdrowia w Polsce i w Ukrainiepl
dc.title.alternativeNew and cross secting skill-mix competences in the healthcare sector in Poland and Ukrainepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SummaryIntroduction: Most healthcare systems face shortages of highly qualified medical staff, which in turn affects the quality of services provided. Health care requires a lot of work, and the level of qualifications and skill mix of staff are the main elements in assessing the quality of healthcare. It is important that managers and employees of the healthcare sector try to identify the most effective combination of employee skills within the available resources and organizational priorities to secure the highest quality of health services.Aim: Comparison of skill-mix competences in health systems in Poland and Ukraine in selected medical professions: nurses, paramedics - specialists (potential paramedics, medical rescuers), physiotherapists.Material and method: A review of professional literature and gray literature was searched in PubMed, Scopus, Google Scholar databases in March-June 2019. A qualitative study was also conducted in August 2019 - an in-depth interview (IDI) with 7 representatives of selected medical professions: nurses, paramedics - felchers (potential paramedics), physiotherapists in Ukraine. Interviews were conducted on the basis of a self-prepared questionnaire based on a review of professional literature.Results: The conducted qualitative research (in-depth IDI interviews) gave the possibility to obtain additional information in the studied area: nurses (professionally active in Ukraine) have fewer qualifications than Polish nurses. It is difficult to compare competences in the two remaining groups (paramedics/ rescuers and physiotherapists) because the conditions of their education, employment and practicing are fundamentally different in Poland and Ukraine. The crossing of competencies (skill mix), the respondents rather consider as a threat, with the exception of nurses employed in the Ukrainian countryside. Only physiotherapists good assess the skill mix with physicians and physical rehabilitation specialists.Conclusions: The implementation of skill mix both in Poland and in Ukraine requires understanding of the subject matter and agreement, developing compromise solutions for effective team cooperation, mutual respect, understanding and ensuring the highest possible quality of patient care.
dc.abstract.plpl
StreszczenieWprowadzenie: Większość systemów ochrony zdrowotnej boryka się z problemami niedoboru wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych, co z kolei wpływa na jakość udzielanych świadczeń. Ochrona zdrowia wymaga dużego nakładu pracy, a poziom kwalifikacji i kombinacja umiejętności (skill mix) personelu są głównymi elementami w ocenie jakości opieki zdrowotnej. Ważne jest, aby menedżerowie i pracownicy sektora ochrony zdrowia starali się zidentyfikować najskuteczniejszą kombinację umiejętności pracowników w ramach dostępnych zasobów i priorytetów organizacyjnych dla zabezpieczenia najwyższej jakości świadczenia usług zdrowotnych.Cel pracy: Porównanie kompetencji skill-mix w systemach zdrowotnych w Polsce i na Ukrainie w wybranych zawodach medycznych: pielęgniarki, ratownicy medyczni – felczerzy (potencjalni paramedycy), lekarze fizjoterapeuci. Materiał i metoda: Przegląd literatury fachowej oraz literatury szarej został przeprowadzony w bazach PubMed, Scopus, Google Scholar w marcu-czerwcu 2019 roku. W sierpniu 2019 r. przeprowadzono badanie jakościowe – wywiadu pogłębionego (IDI) z 7 przedstawicielami wybranych zawodów medycznych: pielęgniarki, ratownicy medyczni – felczerzy (potencjalni paramedycy), fizjoterapeuci na Ukrainie. Wywiady przeprowadzono na podstawie kwestionariusza, samodzielnie przygotowanego, bazującego na przeglądzie literatury fachowej.Wyniki: Przeprowadzone badanie jakościowe (wywiady pogłębione IDI) dało możliwość uzyskania dodatkowych informacji w badanym obszarze: pielęgniarki (wykonujące zawód na Ukrainie) posiadają mniej uprawnień w porównaniu do pielęgniarek polskich,. Trudno porównać kompetencje w dwóch pozostałych grupach (ratownicy i fizjoterapeuci) ponieważ warunki ich kształcenia, zatrudniania, uprawniania są zasadniczo różne w Polsce i na Ukrainie. Krzyżowanie się kompetencji respondenci uznają raczej za zagrożenie/ obciążenie – z wyjątkiem pielęgniarek zatrudnionych na ukraińskiej wsi. Felczerzy wyrażają sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu – paramedyka. Jedynie fizjoterapeuci dobrze oceniają krzyżujące się kompetencje z lekarzami oraz specjalistami z zakresu rehabilitacji fizycznej.Wnioski: Wdrażanie skill mix zarówno w Polsce jak i na Ukrainie wymaga zrozumienia tematyki i porozumienia, wypracowania rozwiązań kompromisowych na rzecz efektywnej współpracy zespołowej, wzajemnego szacunku, zrozumienia i zapewnianie najwyższej możliwej jakości opieki nad pacjentem.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.contributor.authorpl
Andriiashenko, Liudmyla
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.contributor.reviewerpl
Zabdyr-Jamróz, Michał - 137810
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:21:27Z
dc.date.available
2020-07-28T04:21:27Z
dc.date.submittedpl
2019-10-03
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-137262-253254
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239042
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
competences, skill mix, nurses, paramedics, paramedic, physiotherapists, physiotherapists.
dc.subject.plpl
kompetencje, krzyżujące się kompetencje, skill mix, pielęgniarki, ratownicy medyczni, medychna sestra [медична сестра], ratownik medyczny, paramedyky [парамедики], fizjoterapeuci, fizioterapevty [фізіотерапевти].
dc.titlepl
Nowe i krzyżujące się kompetencje skill-mix w sektorze ochrony zdrowia w Polsce i w Ukrainie
dc.title.alternativepl
New and cross secting skill-mix competences in the healthcare sector in Poland and Ukraine
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Krakow
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Poznan
2
Rymanow
2
Bobrowniki Male
1
Ciechanów
1
Council Bluffs
1
Krzeszow Gorny
1

No access

No Thumbnail Available