Plagiat jako naruszenie prawa do autorstwa utworu

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to analyze and consider the right to claim authorship as one of the basic and fundamental author's moral rights as well as the infringements of that right, with particular reference to the matter of the assignment of the authorship, called plagiarisms.In chapter I of this paper, the subject-matter of copyrights shall be briefly identified as well as the matter of author's moral rights will be discussed. Consideration will be given to the history of the creation of author's moral rights over the centuries and to the regulations in the area of author's moral rights under the preceding Polish law. The provisions of author's moral rights under the current law shall be discussed, having regard to the nature of that rights, their subjects and object. The disputable aspects of author's moral right will be considered, such as their duration, transfer and relation to personal rights catalogued in the Civil Code. The Chapter shall also cover the topic of the international and EU protection of author's moral rights.Subsequently, in chapter II of this paper, the right to claim authorship will be discussed. Historical and international aspects regarding the right to claim authorship shall be indicated as well as the characteristics of that right will be discussed, including the right to claim authorship in a narrow and in a broad sense and the related issue of the author of the work and the relevant identification of the work. Also, the examples of infringement of the right to claim authorship shall be mentioned.Chapter III will be devoted to the analysis of plagiarism. Beginning with an outline of historical overview of plagiarism, consideration will be given to the characteristics of the assignment of the authorship as well as to the issue of guilt and intent attributable to the plagiarist. Attention will be also focused on the matter of autoplagiarism, academic plagiarism and the assignment of the authorship committed on the Internet.At the end of these considerations, in chapter IV other than plagiarism examples of infringement of the author's moral rights shall be identified, with particular emphasis on misleading others as to the authorship and the problem of ghostwritting. There will be also discussed the issue of civil and criminal liability as the consequence of the assignment of the authorship.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przeanalizowanie i rozważenie problematyki prawa do autorstwa utworu jako jednego z podstawowych i fundamentalnych autorskich praw osobistych przysługujących twórcy oraz naruszeń tego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przywłaszczenia autorstwa utworu, zwanego plagiatem.W rozdziale I niniejszej pracy zostanie pokrótce wskazany przedmiot zainteresowania prawa autorskiego oraz omówiona kwestia autorskich praw osobistych. Rozwadze zostanie poddana historia tworzenia się autorskich praw osobistych na przestrzeni wieków oraz uregulowania w zakresie autorskich praw osobistych w prawie polskim we wcześniejszych ustawach. Omówiona także zostanie regulacja autorskich praw osobistych na gruncie obecnie obowiązującej ustawy, mając na uwadze ich charakter, podmiot oraz przedmiot. Rozpatrzone zostaną sporne aspekty autorskich praw osobistych, takie jak czas ich trwania, zbywalność oraz stosunek do praw osobistych prawa cywilnego. Nakreślony rozstanie również wątek ochrony autorskich praw osobistych w ujęciu międzynarodowym i unijnym.W dalszej kolejności, w rozdziale II niniejszej pracy omówione zostanie szeroko rozumiane prawo do autorstwa utworu. Wskazane zostaną aspekty historyczne i międzynarodowe w zakresie prawa do autorstwa, omówiona zostanie charakterystyka tego prawa z wyróżnieniem prawa do autorstwa utworu sensu stricte i sensu largo oraz związane z tym zagadnienia osoby autora oraz odpowiedniego oznaczenia autorstwa. Zasygnalizowane również zostaną przykłady naruszenia prawa do autorstwa utworu.Rozdział III zostanie poświęcony analizie zjawiska plagiatu. Począwszy od wskazania zarysu historycznego plagiatu, omówiona zostanie charakterystyka przywłaszczenia autorstwa oraz kwestia winy i umyślności występującej po stronie plagiatora. Uwaga zostanie nakierowana również na problematykę autoplagiatu, plagiatu naukowego oraz przywłaszczenia autorstwa popełnianego w Internecie.Na zakończenie niniejszych rozważań, w rozdziale IV zostaną wskazane inne niż plagiat przykłady naruszenia prawa do autorstwa utworu, ze szczególnym naciskiem na wprowadzenie w błąd co do autorstwa utworu oraz problematykę ghostwrittingu. Omówiona zostanie również kwestia odpowiedzialności cywilnej i karnej jako konsekwencji przywłaszczenia autorstwa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.authorSkóra, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.reviewerWasilewski, Piotr - 132546 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:27:15Z
dc.date.available2020-07-27T08:27:15Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-115926-162114pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221258
dc.languagepolpl
dc.subject.enauthor's moral rights, the right to claim authorship, the right to be identified on the work by his name or pseudonym or to make the work available anonymously, plagiarism, autoplagiarism, misleading others as to the authorship, protection of author's moral rights, liability for infringement of the right to claim authorshippl
dc.subject.plautorskie prawa osobiste, prawo do autorstwa utworu, prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, plagiat, autoplagiat, wprowadzenie w błąd co do autorstwa utworu, ghostwritting, ochrona autorskich praw osobistych, odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa do autorstwa utworupl
dc.titlePlagiat jako naruszenie prawa do autorstwa utworupl
dc.title.alternativePlagiarism as the infringement of the right to claim authorshippl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to analyze and consider the right to claim authorship as one of the basic and fundamental author's moral rights as well as the infringements of that right, with particular reference to the matter of the assignment of the authorship, called plagiarisms.In chapter I of this paper, the subject-matter of copyrights shall be briefly identified as well as the matter of author's moral rights will be discussed. Consideration will be given to the history of the creation of author's moral rights over the centuries and to the regulations in the area of author's moral rights under the preceding Polish law. The provisions of author's moral rights under the current law shall be discussed, having regard to the nature of that rights, their subjects and object. The disputable aspects of author's moral right will be considered, such as their duration, transfer and relation to personal rights catalogued in the Civil Code. The Chapter shall also cover the topic of the international and EU protection of author's moral rights.Subsequently, in chapter II of this paper, the right to claim authorship will be discussed. Historical and international aspects regarding the right to claim authorship shall be indicated as well as the characteristics of that right will be discussed, including the right to claim authorship in a narrow and in a broad sense and the related issue of the author of the work and the relevant identification of the work. Also, the examples of infringement of the right to claim authorship shall be mentioned.Chapter III will be devoted to the analysis of plagiarism. Beginning with an outline of historical overview of plagiarism, consideration will be given to the characteristics of the assignment of the authorship as well as to the issue of guilt and intent attributable to the plagiarist. Attention will be also focused on the matter of autoplagiarism, academic plagiarism and the assignment of the authorship committed on the Internet.At the end of these considerations, in chapter IV other than plagiarism examples of infringement of the author's moral rights shall be identified, with particular emphasis on misleading others as to the authorship and the problem of ghostwritting. There will be also discussed the issue of civil and criminal liability as the consequence of the assignment of the authorship.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie i rozważenie problematyki prawa do autorstwa utworu jako jednego z podstawowych i fundamentalnych autorskich praw osobistych przysługujących twórcy oraz naruszeń tego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przywłaszczenia autorstwa utworu, zwanego plagiatem.W rozdziale I niniejszej pracy zostanie pokrótce wskazany przedmiot zainteresowania prawa autorskiego oraz omówiona kwestia autorskich praw osobistych. Rozwadze zostanie poddana historia tworzenia się autorskich praw osobistych na przestrzeni wieków oraz uregulowania w zakresie autorskich praw osobistych w prawie polskim we wcześniejszych ustawach. Omówiona także zostanie regulacja autorskich praw osobistych na gruncie obecnie obowiązującej ustawy, mając na uwadze ich charakter, podmiot oraz przedmiot. Rozpatrzone zostaną sporne aspekty autorskich praw osobistych, takie jak czas ich trwania, zbywalność oraz stosunek do praw osobistych prawa cywilnego. Nakreślony rozstanie również wątek ochrony autorskich praw osobistych w ujęciu międzynarodowym i unijnym.W dalszej kolejności, w rozdziale II niniejszej pracy omówione zostanie szeroko rozumiane prawo do autorstwa utworu. Wskazane zostaną aspekty historyczne i międzynarodowe w zakresie prawa do autorstwa, omówiona zostanie charakterystyka tego prawa z wyróżnieniem prawa do autorstwa utworu sensu stricte i sensu largo oraz związane z tym zagadnienia osoby autora oraz odpowiedniego oznaczenia autorstwa. Zasygnalizowane również zostaną przykłady naruszenia prawa do autorstwa utworu.Rozdział III zostanie poświęcony analizie zjawiska plagiatu. Począwszy od wskazania zarysu historycznego plagiatu, omówiona zostanie charakterystyka przywłaszczenia autorstwa oraz kwestia winy i umyślności występującej po stronie plagiatora. Uwaga zostanie nakierowana również na problematykę autoplagiatu, plagiatu naukowego oraz przywłaszczenia autorstwa popełnianego w Internecie.Na zakończenie niniejszych rozważań, w rozdziale IV zostaną wskazane inne niż plagiat przykłady naruszenia prawa do autorstwa utworu, ze szczególnym naciskiem na wprowadzenie w błąd co do autorstwa utworu oraz problematykę ghostwrittingu. Omówiona zostanie również kwestia odpowiedzialności cywilnej i karnej jako konsekwencji przywłaszczenia autorstwa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.authorpl
Skóra, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewski, Piotr - 132546
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:27:15Z
dc.date.available
2020-07-27T08:27:15Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-115926-162114
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221258
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
author's moral rights, the right to claim authorship, the right to be identified on the work by his name or pseudonym or to make the work available anonymously, plagiarism, autoplagiarism, misleading others as to the authorship, protection of author's moral rights, liability for infringement of the right to claim authorship
dc.subject.plpl
autorskie prawa osobiste, prawo do autorstwa utworu, prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, plagiat, autoplagiat, wprowadzenie w błąd co do autorstwa utworu, ghostwritting, ochrona autorskich praw osobistych, odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa do autorstwa utworu
dc.titlepl
Plagiat jako naruszenie prawa do autorstwa utworu
dc.title.alternativepl
Plagiarism as the infringement of the right to claim authorship
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Goleszow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Brasov
1
Gmina Śrem
1
Jastrzębie Zdrój
1
Katowice
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available