Austriacka tożsamość narodowa a wejście Republiki Austrii do Unii Europejskiej w świetle Protokołu nr 10 do traktatu akcesyjnego z 1994 roku

2022
journal article
article
dc.abstract.enAustrian national identity did not fundamentally emerge until the twentieth century, particularly after the Second World War, although there were already some symptoms pointing to this possibility before it. However, it was only the shock of the war that led to a desire to emphasise the separation from Germany. This separation was marked in several fields. The hypothesis of the article is that through political measures, the status of perpetual neutrality adopted by Austria in 1955, it became possible to strengthen national identity in the analysed country. Linguistic differences, marked by the Austrian variation of German, a polycentric language, only reinforced Austrian distinctiveness from Germany. Nowadays, the questioning of this specificity hardly ever takes place. The purpose of this paper is to point out the importance of, above all, linguistic distinctiveness as something that acquired particular significance in the negotiations related to Austria's accession to the European Union. Protocol No. 10 became an annex to the Treaty of Accession, which additionally emphasised Austria's distinctiveness.pl
dc.abstract.plAustriacka tożsamość narodowa wykształciła się zasadniczo dopiero w XX stuleciu, w szczególności po II wojnie światowej, choć już przed nią pojawiły się pewne symptomy wskazujące na taką możliwość. Jednak to dopiero szok wywołany wojną spowodował chęć podkreślenia odrębności od Niemiec. Odrębność tą zaznaczyła się na kilku polach. Hipotezą zawartą w artykule jest stwierdzenie, iż poprzez działania polityczne, status wieczystej neutralności przyjęty przez Austrię w 1955 r. możliwe stało się wzmocnienie tożsamości narodowej w analizowany państwie. Różnice językowe, zaznaczające się w austriackiej odmienia języka niemieckiego, języka policentrycznego, tylko wzmacniały austriacką odrębność od Niemiec. Współcześnie kwestionowanie owej swoistości praktycznie nie ma miejsca. Celem rozważań jest wskazanie na znaczenie przede wszystkim odrębności językowej jako tej, która nabrała szczególnego znaczenia w rokowaniach związanych z akcesją Austrii do Unii Europejskiej. Załącznikiem do traktatu akcesyjnego stał się Protokół nr 10, który dodatkowo podkreślał odrębność Austrii.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Europejskichpl
dc.contributor.authorKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.date.accession2022-09-05pl
dc.date.accessioned2022-09-05T10:36:42Z
dc.date.available2022-09-05T10:36:42Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (382)pl
dc.description.physical43-55pl
dc.description.publication0,96pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn0033-2437pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298808
dc.identifier.weblinkhttps://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,5238,4c2e7709cbfc0d6f8c2ee6a41a63a207/PZ12022online.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationKoźbiał, Krzysztof: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki o polityce i administracjipl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enAustriapl
dc.subject.enAustria's accession to the EUpl
dc.subject.enAustrian identitypl
dc.subject.enGerman languagepl
dc.subject.enEU Enlargement 1995pl
dc.subject.plAustriapl
dc.subject.plwejście Austrii do UEpl
dc.subject.plaustriacka tożsamośćpl
dc.subject.pljęzyk niemieckipl
dc.subject.plrozszerzenie UE 1995pl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleAustriacka tożsamość narodowa a wejście Republiki Austrii do Unii Europejskiej w świetle Protokołu nr 10 do traktatu akcesyjnego z 1994 rokupl
dc.title.alternativeAustrian identity and the accession of the Republic of Austria to the European Union in the light of the Protocol No 10 to the 1994 Treaty of Accessionpl
dc.title.journalPrzegląd Zachodnipl
dc.title.volumeAustria - przezwyciężenie przeszłości i nowe wyzwaniapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Austrian national identity did not fundamentally emerge until the twentieth century, particularly after the Second World War, although there were already some symptoms pointing to this possibility before it. However, it was only the shock of the war that led to a desire to emphasise the separation from Germany. This separation was marked in several fields. The hypothesis of the article is that through political measures, the status of perpetual neutrality adopted by Austria in 1955, it became possible to strengthen national identity in the analysed country. Linguistic differences, marked by the Austrian variation of German, a polycentric language, only reinforced Austrian distinctiveness from Germany. Nowadays, the questioning of this specificity hardly ever takes place. The purpose of this paper is to point out the importance of, above all, linguistic distinctiveness as something that acquired particular significance in the negotiations related to Austria's accession to the European Union. Protocol No. 10 became an annex to the Treaty of Accession, which additionally emphasised Austria's distinctiveness.
dc.abstract.plpl
Austriacka tożsamość narodowa wykształciła się zasadniczo dopiero w XX stuleciu, w szczególności po II wojnie światowej, choć już przed nią pojawiły się pewne symptomy wskazujące na taką możliwość. Jednak to dopiero szok wywołany wojną spowodował chęć podkreślenia odrębności od Niemiec. Odrębność tą zaznaczyła się na kilku polach. Hipotezą zawartą w artykule jest stwierdzenie, iż poprzez działania polityczne, status wieczystej neutralności przyjęty przez Austrię w 1955 r. możliwe stało się wzmocnienie tożsamości narodowej w analizowany państwie. Różnice językowe, zaznaczające się w austriackiej odmienia języka niemieckiego, języka policentrycznego, tylko wzmacniały austriacką odrębność od Niemiec. Współcześnie kwestionowanie owej swoistości praktycznie nie ma miejsca. Celem rozważań jest wskazanie na znaczenie przede wszystkim odrębności językowej jako tej, która nabrała szczególnego znaczenia w rokowaniach związanych z akcesją Austrii do Unii Europejskiej. Załącznikiem do traktatu akcesyjnego stał się Protokół nr 10, który dodatkowo podkreślał odrębność Austrii.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Europejskich
dc.contributor.authorpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.date.accessionpl
2022-09-05
dc.date.accessioned
2022-09-05T10:36:42Z
dc.date.available
2022-09-05T10:36:42Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (382)
dc.description.physicalpl
43-55
dc.description.publicationpl
0,96
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
0033-2437
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298808
dc.identifier.weblinkpl
https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,5238,4c2e7709cbfc0d6f8c2ee6a41a63a207/PZ12022online.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Koźbiał, Krzysztof: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : nauki o polityce i administracji
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Austria
dc.subject.enpl
Austria's accession to the EU
dc.subject.enpl
Austrian identity
dc.subject.enpl
German language
dc.subject.enpl
EU Enlargement 1995
dc.subject.plpl
Austria
dc.subject.plpl
wejście Austrii do UE
dc.subject.plpl
austriacka tożsamość
dc.subject.plpl
język niemiecki
dc.subject.plpl
rozszerzenie UE 1995
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Austriacka tożsamość narodowa a wejście Republiki Austrii do Unii Europejskiej w świetle Protokołu nr 10 do traktatu akcesyjnego z 1994 roku
dc.title.alternativepl
Austrian identity and the accession of the Republic of Austria to the European Union in the light of the Protocol No 10 to the 1994 Treaty of Accession
dc.title.journalpl
Przegląd Zachodni
dc.title.volumepl
Austria - przezwyciężenie przeszłości i nowe wyzwania
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Krzeszowice
1
Trzebownisko
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available