Wizerunek liderów politycznych w polskich tabloidach na przykładzie kampanii wyborczej 2011

licenciate
dc.abstract.enThe work is to present how the Polish tabloids (Fakt and Super Express) show Polish political leaders during the election campaign in 2011 and show the difference in the presentation of Polish politicians in both newspapers. The first chapter defines what is a tabloid, also points to its origin, and thus - describes the development of a sensational press in Poland and abroad. The first chapter was presented the history and characteristics of Fakt and Super Express. The tabloids have also been compared to each other, pointing to their rivalry in the market, in relation to management of the content of newspapers for the same type of recipient. The second chapter is devoted to explaining concepts related to image creation. This chapter shows what is a process of mediatization, political public relations, and shows what is creating the image of politics. In addition, indicate what types of images can be distinguished political and election candidates. It is also explained how politicians should behave during the election campaign. The third chapter is an analysis of press material (Fakt and Super Express) with a period covering two weeks (a week before parliamentary elections in 2011 and one week after the announcement of results). Were analyzed in the text, photographs and advertisements election of leaders of political parties that competed in parliamentary elections in 2011. The empirical part is an attempt to compare the two tabloids, in order to identify differences in the way the political leaders. Additionally, were compared with each other two times - last week of the election campaign and the first week after the announcement of the results. This chapter aims to show that the tabloids change their places of interests, whether it is related to events - such as the parliamentary elections (to what extent the outcome of the vote can translate into a way of representing politicians in the newspaper). In the last chapter to each of these politicians has also been assigned to specific political image that has been created at a time in a particular newspaper.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu ukazać, w jaki sposób polskie tabloidy (Fakt i Super Express) ukazują polskich liderów politycznych w okresie kampanii wyborczej 2011 oraz pokazać różnicę w przedstawianiu polskich polityków w obu gazetach. Pierwszy rozdział pracy definiuje czym jest tabloid, wskazuje również na jego genezę, a co za tym idzie – opisuje rozwój prasy sensacyjnej w Polsce i na świecie. W związku z tym, że materiałem badawczym są: Fakt i Super Express, w pierwszym rozdziale została przedstawiona historia i charakterystyka obu gazet. Tabloidy zostały także do siebie porównane, wskazując na ich rywalizację na rynku, w związku z kierowaniem treści gazet do tego samego typu adresata.Drugi rozdział jest poświęcony wyjaśnieniu pojęć związanych z kreowaniem wizerunku. Porusza zjawisko mediatyzacji polityki, wyróżnia polityczne public relations oraz przedstawia, na czym polega kreowanie wizerunku polityka. Dodatkowo wskazuje, jakie można wyróżnić typy wizerunków politycznych oraz kandydatów w wyborach. Zostaje objaśnione w nim również, w jaki sposób politycy powinni się zachowywać w okresie kampanii wyborczej.Trzeci rozdział jest analizą materiału prasowego (Faktu i Super Expressu) z okresu obejmującego dwa tygodnie (tydzień przed wyborami parlamentarnymi 2011 i tydzień po ogłoszeniu wyników). Zostały w nim zanalizowane teksty, fotografie i ogłoszenia wyborcze dotyczące liderów politycznych partii, które startowały w wyborach parlamentarnych 2011. Część empiryczna jest próbą porównania obu tabloidów, w celu wskazania różnic w sposobie przedstawiania liderów politycznych. Dodatkowo zostały porównane ze sobą dwa okresy – ostatni tydzień kampanii wyborczej i pierwszy tydzień po ogłoszeniu wyników. Rozdział ten ma na celu ukazać, czy tabloidy zmieniają obiekty swoich zainteresowań, czy jest ono związane z wydarzeniami - takimi jak np. wybory parlamentarne (w jakim stopniu wynik głosowania może przełożyć się na sposób ukazywania polityka w gazecie). W ostatnim rozdziale do każdego z omawianych polityków został również przyporządkowany określony wizerunek polityczny, jaki został wykreowany w danym czasie w określonej gazecie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFilas, Ryszard - 127907 pl
dc.contributor.authorMalara, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFlis, Jarosław - 101110 pl
dc.contributor.reviewerFilas, Ryszard - 127907 pl
dc.contributor.reviewerFlis, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:36:52Z
dc.date.available2020-07-24T08:36:52Z
dc.date.submitted2012-07-04pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-67224-111290pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180648
dc.languagepolpl
dc.subject.entabloid, public relations, image, politicspl
dc.subject.pltabloid, public relations, wizerunek, politykapl
dc.titleWizerunek liderów politycznych w polskich tabloidach na przykładzie kampanii wyborczej 2011pl
dc.title.alternative: An image of political leaders in the Polish tabloids on the example of the election campaign in 2011pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is to present how the Polish tabloids (Fakt and Super Express) show Polish political leaders during the election campaign in 2011 and show the difference in the presentation of Polish politicians in both newspapers. The first chapter defines what is a tabloid, also points to its origin, and thus - describes the development of a sensational press in Poland and abroad. The first chapter was presented the history and characteristics of Fakt and Super Express. The tabloids have also been compared to each other, pointing to their rivalry in the market, in relation to management of the content of newspapers for the same type of recipient. The second chapter is devoted to explaining concepts related to image creation. This chapter shows what is a process of mediatization, political public relations, and shows what is creating the image of politics. In addition, indicate what types of images can be distinguished political and election candidates. It is also explained how politicians should behave during the election campaign. The third chapter is an analysis of press material (Fakt and Super Express) with a period covering two weeks (a week before parliamentary elections in 2011 and one week after the announcement of results). Were analyzed in the text, photographs and advertisements election of leaders of political parties that competed in parliamentary elections in 2011. The empirical part is an attempt to compare the two tabloids, in order to identify differences in the way the political leaders. Additionally, were compared with each other two times - last week of the election campaign and the first week after the announcement of the results. This chapter aims to show that the tabloids change their places of interests, whether it is related to events - such as the parliamentary elections (to what extent the outcome of the vote can translate into a way of representing politicians in the newspaper). In the last chapter to each of these politicians has also been assigned to specific political image that has been created at a time in a particular newspaper.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu ukazać, w jaki sposób polskie tabloidy (Fakt i Super Express) ukazują polskich liderów politycznych w okresie kampanii wyborczej 2011 oraz pokazać różnicę w przedstawianiu polskich polityków w obu gazetach. Pierwszy rozdział pracy definiuje czym jest tabloid, wskazuje również na jego genezę, a co za tym idzie – opisuje rozwój prasy sensacyjnej w Polsce i na świecie. W związku z tym, że materiałem badawczym są: Fakt i Super Express, w pierwszym rozdziale została przedstawiona historia i charakterystyka obu gazet. Tabloidy zostały także do siebie porównane, wskazując na ich rywalizację na rynku, w związku z kierowaniem treści gazet do tego samego typu adresata.Drugi rozdział jest poświęcony wyjaśnieniu pojęć związanych z kreowaniem wizerunku. Porusza zjawisko mediatyzacji polityki, wyróżnia polityczne public relations oraz przedstawia, na czym polega kreowanie wizerunku polityka. Dodatkowo wskazuje, jakie można wyróżnić typy wizerunków politycznych oraz kandydatów w wyborach. Zostaje objaśnione w nim również, w jaki sposób politycy powinni się zachowywać w okresie kampanii wyborczej.Trzeci rozdział jest analizą materiału prasowego (Faktu i Super Expressu) z okresu obejmującego dwa tygodnie (tydzień przed wyborami parlamentarnymi 2011 i tydzień po ogłoszeniu wyników). Zostały w nim zanalizowane teksty, fotografie i ogłoszenia wyborcze dotyczące liderów politycznych partii, które startowały w wyborach parlamentarnych 2011. Część empiryczna jest próbą porównania obu tabloidów, w celu wskazania różnic w sposobie przedstawiania liderów politycznych. Dodatkowo zostały porównane ze sobą dwa okresy – ostatni tydzień kampanii wyborczej i pierwszy tydzień po ogłoszeniu wyników. Rozdział ten ma na celu ukazać, czy tabloidy zmieniają obiekty swoich zainteresowań, czy jest ono związane z wydarzeniami - takimi jak np. wybory parlamentarne (w jakim stopniu wynik głosowania może przełożyć się na sposób ukazywania polityka w gazecie). W ostatnim rozdziale do każdego z omawianych polityków został również przyporządkowany określony wizerunek polityczny, jaki został wykreowany w danym czasie w określonej gazecie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Filas, Ryszard - 127907
dc.contributor.authorpl
Malara, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Flis, Jarosław - 101110
dc.contributor.reviewerpl
Filas, Ryszard - 127907
dc.contributor.reviewerpl
Flis, Agnieszka
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:36:52Z
dc.date.available
2020-07-24T08:36:52Z
dc.date.submittedpl
2012-07-04
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-67224-111290
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180648
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tabloid, public relations, image, politics
dc.subject.plpl
tabloid, public relations, wizerunek, polityka
dc.titlepl
Wizerunek liderów politycznych w polskich tabloidach na przykładzie kampanii wyborczej 2011
dc.title.alternativepl
: An image of political leaders in the Polish tabloids on the example of the election campaign in 2011
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Choron
1
Olsztyn
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available