Ocena jakości wysiłku fizycznego i opinii gimnazjalistów na temat konsoli z kontrolerem ruchu

master
dc.abstract.enIntroduction: Modern technology allows to reach new forms of physical activity. Motion sensor technology can be widely use not only in the entertainment industry.Thesis aim: Quality assessment of physical activity and secondary school's students opinion about the possibility of using motion sensor in everyday life.Methodology of research: Diagnostic survey was applied. Due to the age of the respondents and the research focus auditorium questionnaire was used. Questionnaire was created by author. The study involved 504 secondary school's students from Belchatow.Results: The quality of physical activity during play with motion controllers is comparable with doing traditional exercises. Main feature of this activity is long duration, 58.94% students reported that Exercise intensity was moderate character, 49.03% of the students say. Most students use movement controllers exclusively for entertainment (90.16%). Only about 1/3 of the respondents have a console with motion sensor at home. A very small percentage of students using them to develop motor skills.Conclusions: The quality of physical exertion, obtained during playing games using the movement controllers is sufficient to provide a daily dose of physical activity. Its positive character is confirmed by numerous reports in the literature. The vast majority of respondents know the technology of motion sensor and had the opportunity to use it in the past. Universality of motion controllers, may not be sufficient in the future to create a public system of Tele-rehabilitation, if these devices still will be associated with entertainment only.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Współczesna technologia pozwala na uzyskanie nowych form aktywności fizycznej. Technologia sensorów ruchu może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w branży rozrywkowej.Cel pracy: Ocena jakości wysiłku fizycznego oraz opinii gimnazjalistów o możliwościach zastosowania kontrolerów ruchu w życiu codziennym.Metodyka badań: Zastosowano sondaż diagnostyczny, użyto autorskiego kwestionariusza ankiety. Zastosowano ankietę audytoryjną ze względu na wiek badanych i tematykę badań. W badaniu wzięło udział 504 uczniów bełchatowskich szkół gimnazjalnych.Wyniki: Jakość wysiłku fizycznego osiąganego podczas korzystania z kontrolera ruchu jest zbliżony do tradycyjnych ćwiczeń. Cechuje się długim czasem trwania, 58,94% uczniów deklarowało grę zdecydowanie dłuższą od godziny. Intensywność ćwiczeń miała umiarkowany charakter, twierdzi tak 49,03% uczniów. Większość uczniów używa kontrolerów ruchu wyłącznie dla rozrywki (90,16%). Tylko około 1/3 badanych posiada konsolę z sensorem ruchu w domu. bardzo mały procent uczniów używa ich do rozwijania umiejętności motorycznych i większości gra okazjonalnie.Wnioski: Jakość wysiłku fizycznego, uzyskanego podczas gry przy pomocy kontrolera ruchu, jest wystarczająca do uzyskania dziennej dawki aktywności fizycznej. Jego charakter i intensywność może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika. Jego pozytywny charakter potwierdzają liczne doniesienia w literaturze oraz wykorzystanie tej technologii w rehabilitacji. Znaczna większość badanych zna technologię kontrolerów ruchu i miało możliwość z niej korzystać. Ich powszechność może jednak nie być w przyszłości wystarczająca by stworzyć ogólnodostępny system Tele-rehabilitacji, jeśli te urządzenia nadal będą kojarzone tylko z rozrywką. Badana młodzież nie wykorzystuje potencjału gier sterowanych ruchem do rozwoju swojej umiejętności ruchowych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.contributor.authorWłodarczyk, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.contributor.reviewerKopański, Zbigniew - 130267 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:51:53Z
dc.date.available2020-07-26T11:51:53Z
dc.date.submitted2015-10-20pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-94891-102541pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202433
dc.languagepolpl
dc.subject.enphysical activity, secondary school students, movement controller, physiotherapy.pl
dc.subject.plaktywność fizyczna, gimnazjaliści, kontroler ruchu, fizjoterapia.pl
dc.titleOcena jakości wysiłku fizycznego i opinii gimnazjalistów na temat konsoli z kontrolerem ruchupl
dc.title.alternativeQuality assessment of physical activity and secondary school's students opinion about console with motion controllerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Modern technology allows to reach new forms of physical activity. Motion sensor technology can be widely use not only in the entertainment industry.Thesis aim: Quality assessment of physical activity and secondary school's students opinion about the possibility of using motion sensor in everyday life.Methodology of research: Diagnostic survey was applied. Due to the age of the respondents and the research focus auditorium questionnaire was used. Questionnaire was created by author. The study involved 504 secondary school's students from Belchatow.Results: The quality of physical activity during play with motion controllers is comparable with doing traditional exercises. Main feature of this activity is long duration, 58.94% students reported that Exercise intensity was moderate character, 49.03% of the students say. Most students use movement controllers exclusively for entertainment (90.16%). Only about 1/3 of the respondents have a console with motion sensor at home. A very small percentage of students using them to develop motor skills.Conclusions: The quality of physical exertion, obtained during playing games using the movement controllers is sufficient to provide a daily dose of physical activity. Its positive character is confirmed by numerous reports in the literature. The vast majority of respondents know the technology of motion sensor and had the opportunity to use it in the past. Universality of motion controllers, may not be sufficient in the future to create a public system of Tele-rehabilitation, if these devices still will be associated with entertainment only.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Współczesna technologia pozwala na uzyskanie nowych form aktywności fizycznej. Technologia sensorów ruchu może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w branży rozrywkowej.Cel pracy: Ocena jakości wysiłku fizycznego oraz opinii gimnazjalistów o możliwościach zastosowania kontrolerów ruchu w życiu codziennym.Metodyka badań: Zastosowano sondaż diagnostyczny, użyto autorskiego kwestionariusza ankiety. Zastosowano ankietę audytoryjną ze względu na wiek badanych i tematykę badań. W badaniu wzięło udział 504 uczniów bełchatowskich szkół gimnazjalnych.Wyniki: Jakość wysiłku fizycznego osiąganego podczas korzystania z kontrolera ruchu jest zbliżony do tradycyjnych ćwiczeń. Cechuje się długim czasem trwania, 58,94% uczniów deklarowało grę zdecydowanie dłuższą od godziny. Intensywność ćwiczeń miała umiarkowany charakter, twierdzi tak 49,03% uczniów. Większość uczniów używa kontrolerów ruchu wyłącznie dla rozrywki (90,16%). Tylko około 1/3 badanych posiada konsolę z sensorem ruchu w domu. bardzo mały procent uczniów używa ich do rozwijania umiejętności motorycznych i większości gra okazjonalnie.Wnioski: Jakość wysiłku fizycznego, uzyskanego podczas gry przy pomocy kontrolera ruchu, jest wystarczająca do uzyskania dziennej dawki aktywności fizycznej. Jego charakter i intensywność może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika. Jego pozytywny charakter potwierdzają liczne doniesienia w literaturze oraz wykorzystanie tej technologii w rehabilitacji. Znaczna większość badanych zna technologię kontrolerów ruchu i miało możliwość z niej korzystać. Ich powszechność może jednak nie być w przyszłości wystarczająca by stworzyć ogólnodostępny system Tele-rehabilitacji, jeśli te urządzenia nadal będą kojarzone tylko z rozrywką. Badana młodzież nie wykorzystuje potencjału gier sterowanych ruchem do rozwoju swojej umiejętności ruchowych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.contributor.authorpl
Włodarczyk, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.contributor.reviewerpl
Kopański, Zbigniew - 130267
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:51:53Z
dc.date.available
2020-07-26T11:51:53Z
dc.date.submittedpl
2015-10-20
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-94891-102541
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202433
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
physical activity, secondary school students, movement controller, physiotherapy.
dc.subject.plpl
aktywność fizyczna, gimnazjaliści, kontroler ruchu, fizjoterapia.
dc.titlepl
Ocena jakości wysiłku fizycznego i opinii gimnazjalistów na temat konsoli z kontrolerem ruchu
dc.title.alternativepl
Quality assessment of physical activity and secondary school's students opinion about console with motion controllers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Chandler
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available