Ogłada - nieobecny dyskurs w pedagogice : próba (re)konstrukcji pojęcia

2019
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T22:25:51Z
dc.abstract.enThe text is devoted to the analysis of civility, which practically disappeared from the contemporary pedagogical discourse (though not the humanistic one). The (re)construction of the concept is aimed at restoring the importance of civility as a form of civilised life and at arguents for learning, i.e. acquiring this quality. For this purpose, a review of historical concepts concerning civility is made, then the link of civility with customs and morals as a part of the civilising process is shown. At the end, its contemporary approach is proposed in a dual role and space: interpersonal and social, in the private and public spheres, in their mutual dependencies. It is assumed that the (re)construction of the concept, including the presentation of civility as a useful good and at the same time a manifestation of the human morality or the human condition in general, makes it possible to place it among the internal goods of education.pl
dc.abstract.plTekst jest poświęcony analizie ogłady, która praktycznie zniknęła ze współczesnego dyskursu pedagogicznego (choć nie humanistycznego). (Re)konstrukcja pojęcia ma służyć odbudowie znaczenia ogłady jako formy ucywilizowania oraz argumentowaniu za potrzebą uczenia się, tj. nabywania ogłady. W tym celu został dokonany przegląd historycznych przemian, jakim w dziejach podlegała ogłada, następnie ukazane zostało powiązanie ogłady jako cywilizowania z obyczajami i moralnością. Na końcu zaproponowane zostało jej współczesne ujęcie w podwójnej roli i przestrzeni: towarzyskiej i obywatelskiej, w sferze prywatnej i publicznej, w ich wzajemnych zależnościach. Zakłada się, że (re)konstrukcja pojęcia, w tym ukazanie ogłady jako dobra pożytecznego i zarazem jako przejawu ludzkiej moralności czy ludzkiej kondycji w ogóle, pozwala umieścić ją w rzędzie kluczowych dóbr edukacji.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Pedagogikipl
dc.contributor.authorWrońska, Katarzyna - 132780 pl
dc.date.accessioned2020-03-05T15:34:20Z
dc.date.available2020-03-05T15:34:20Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.number4 (254)pl
dc.description.physical20-38pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume64pl
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0013.8457pl
dc.identifier.eissn2657-6007pl
dc.identifier.issn0023-5938pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151117
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encivility of good mannerspl
dc.subject.eneducationpl
dc.subject.engood mannerspl
dc.subject.encivility of civil societypl
dc.subject.enrespectpl
dc.subject.plogładapl
dc.subject.pledukacjapl
dc.subject.pldobre wychowaniepl
dc.subject.plobywatelskośćpl
dc.subject.plszacunekpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOgłada - nieobecny dyskurs w pedagogice : próba (re)konstrukcji pojęciapl
dc.title.alternativeCivility - a notion absent from pedagogical discourse : an attempt to (re)construct the conceptpl
dc.title.journalKwartalnik Pedagogicznypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T22:25:51Z
dc.abstract.enpl
The text is devoted to the analysis of civility, which practically disappeared from the contemporary pedagogical discourse (though not the humanistic one). The (re)construction of the concept is aimed at restoring the importance of civility as a form of civilised life and at arguents for learning, i.e. acquiring this quality. For this purpose, a review of historical concepts concerning civility is made, then the link of civility with customs and morals as a part of the civilising process is shown. At the end, its contemporary approach is proposed in a dual role and space: interpersonal and social, in the private and public spheres, in their mutual dependencies. It is assumed that the (re)construction of the concept, including the presentation of civility as a useful good and at the same time a manifestation of the human morality or the human condition in general, makes it possible to place it among the internal goods of education.
dc.abstract.plpl
Tekst jest poświęcony analizie ogłady, która praktycznie zniknęła ze współczesnego dyskursu pedagogicznego (choć nie humanistycznego). (Re)konstrukcja pojęcia ma służyć odbudowie znaczenia ogłady jako formy ucywilizowania oraz argumentowaniu za potrzebą uczenia się, tj. nabywania ogłady. W tym celu został dokonany przegląd historycznych przemian, jakim w dziejach podlegała ogłada, następnie ukazane zostało powiązanie ogłady jako cywilizowania z obyczajami i moralnością. Na końcu zaproponowane zostało jej współczesne ujęcie w podwójnej roli i przestrzeni: towarzyskiej i obywatelskiej, w sferze prywatnej i publicznej, w ich wzajemnych zależnościach. Zakłada się, że (re)konstrukcja pojęcia, w tym ukazanie ogłady jako dobra pożytecznego i zarazem jako przejawu ludzkiej moralności czy ludzkiej kondycji w ogóle, pozwala umieścić ją w rzędzie kluczowych dóbr edukacji.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki
dc.contributor.authorpl
Wrońska, Katarzyna - 132780
dc.date.accessioned
2020-03-05T15:34:20Z
dc.date.available
2020-03-05T15:34:20Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.numberpl
4 (254)
dc.description.physicalpl
20-38
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
64
dc.identifier.doipl
10.5604/01.3001.0013.8457
dc.identifier.eissnpl
2657-6007
dc.identifier.issnpl
0023-5938
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151117
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
civility of good manners
dc.subject.enpl
education
dc.subject.enpl
good manners
dc.subject.enpl
civility of civil society
dc.subject.enpl
respect
dc.subject.plpl
ogłada
dc.subject.plpl
edukacja
dc.subject.plpl
dobre wychowanie
dc.subject.plpl
obywatelskość
dc.subject.plpl
szacunek
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ogłada - nieobecny dyskurs w pedagogice : próba (re)konstrukcji pojęcia
dc.title.alternativepl
Civility - a notion absent from pedagogical discourse : an attempt to (re)construct the concept
dc.title.journalpl
Kwartalnik Pedagogiczny
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Dublin
2
Koszalin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Szczecin
1
Warsaw
1
Downloads
wronska_oglada_nieobecny_dyskurs_w_pedagogice_2019.pdf
2
wronska_oglada_nieobecny_dyskurs_w_pedagogice_2019.odt
1