Płeć a zachowania konsumenta

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this dissertation is to describe the impact of gender on consumer behavior and the diversity of attitudes and preferences among women and men.The first part introduces the economic definition of the consumer's behavior and the factors influencing consumers' decisions. It also deals with institution of the household, its basic features and performed functions.The second section describes the basic roles of the members of the household within the consumer decision-making processes, with particular emphasis on the differences in the role of the decision maker and buyer.The third part of this work describes differences between men and women in the purchase process, typologies of both sexes as consumers and declared attitude to shopping.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest wpływ, jaki na zachowania konsumentów wywiera ich płeć oraz ukazanie zróżnicowania postaw i preferencji wśród kobiet i mężczyzn. Pierwsza część pracy poświęcona została ekonomicznej definicji konsumenta, jego zachowaniu, a także czynnikom wpływającym na decyzje podejmowane przez konsumentów. Scharakteryzowana została także instytucja gospodarstwa domowego, podstawowe jego cechy oraz pełnione funkcje. W drugiej części opisane zostały podstawowe role spełniane przez członków gospodarstwa domowego w ramach procesu podejmowania decyzji konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w podejmowaniu ról decydenta i zaopatrzeniowca. Trzecią część niniejszej pracy stanowią opisy przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn postaw w procesie zakupowym. Przytoczone zostały typologie przedstawicieli obu płci jako konsumentów, deklarowane przez nich nastawienie do zakupów oraz przebieg procesu konsumpcyjnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSmaga, Marcin - 131941 pl
dc.contributor.authorZielenska, Sabinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSmaga, Marcin - 131941 pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:19:03Z
dc.date.available2020-07-27T01:19:03Z
dc.date.submitted2016-09-23pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-108616-177367pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214761
dc.languagepolpl
dc.subject.enConsumer behavior, Differences between consumers, Gender role in consumption, Purchasing process, Householdpl
dc.subject.plZachowanie konsumenta, Różnice między konsumentami, Rola płci w procesie konsumpcji, Proces zakupowy, Gospodarstwo domowepl
dc.titlePłeć a zachowania konsumentapl
dc.title.alternativeGender role and consumer behaviorpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this dissertation is to describe the impact of gender on consumer behavior and the diversity of attitudes and preferences among women and men.The first part introduces the economic definition of the consumer's behavior and the factors influencing consumers' decisions. It also deals with institution of the household, its basic features and performed functions.The second section describes the basic roles of the members of the household within the consumer decision-making processes, with particular emphasis on the differences in the role of the decision maker and buyer.The third part of this work describes differences between men and women in the purchase process, typologies of both sexes as consumers and declared attitude to shopping.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest wpływ, jaki na zachowania konsumentów wywiera ich płeć oraz ukazanie zróżnicowania postaw i preferencji wśród kobiet i mężczyzn. Pierwsza część pracy poświęcona została ekonomicznej definicji konsumenta, jego zachowaniu, a także czynnikom wpływającym na decyzje podejmowane przez konsumentów. Scharakteryzowana została także instytucja gospodarstwa domowego, podstawowe jego cechy oraz pełnione funkcje. W drugiej części opisane zostały podstawowe role spełniane przez członków gospodarstwa domowego w ramach procesu podejmowania decyzji konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w podejmowaniu ról decydenta i zaopatrzeniowca. Trzecią część niniejszej pracy stanowią opisy przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn postaw w procesie zakupowym. Przytoczone zostały typologie przedstawicieli obu płci jako konsumentów, deklarowane przez nich nastawienie do zakupów oraz przebieg procesu konsumpcyjnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Smaga, Marcin - 131941
dc.contributor.authorpl
Zielenska, Sabina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Smaga, Marcin - 131941
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:19:03Z
dc.date.available
2020-07-27T01:19:03Z
dc.date.submittedpl
2016-09-23
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-108616-177367
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214761
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Consumer behavior, Differences between consumers, Gender role in consumption, Purchasing process, Household
dc.subject.plpl
Zachowanie konsumenta, Różnice między konsumentami, Rola płci w procesie konsumpcji, Proces zakupowy, Gospodarstwo domowe
dc.titlepl
Płeć a zachowania konsumenta
dc.title.alternativepl
Gender role and consumer behavior
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
6
Wroclaw
4
Bochnia
3
Parzniew
3
Kozminek
2
Poznan
2
Radom
2
Swobnica
2
Szczecin
2

No access

No Thumbnail Available