Ocena oddziaływania in vitro doustnych szczepów probiotycznych na najczęstszego pasożyta dróg rodnych - Trichomonas vaginalis

2014
journal article
article
dc.abstract.enProbiotics are defined as living microorganisms that bring benefit to the host. Usually classified as dietary supplements, only some are registered as medicinal products. Only few publications describe the use of probiotics against parasites of the genito-urinary tract. This study was performed in order to evaluate the in vitro activity of available (oral) probiotic preparations containing lactobacilli against Trichomonas vaginalis, which is one of the most common sexually transmitted agents, which is known to increase e.g. HIV transmission. The studied oral preparations contained 2 and 3 Lactobacillus strains, respectively, in the form of capsules. In the study we used a reference ATCC T. vaginalis PRA-92 strain and a T. vaginalis strain from the collection of the Chair of Microbiology of JUMC. The bacterial strains at decreasing concentrations and T. vaginalis were prepared as a co-culture and incubated, then assessed qualitatively and quantitatively. High lactobacilli concentrations (> 106 cfu/ml) in both studied preparations caused a significant loss of viable T. vaginalis (~100%). On the other hand, with decreasing Lactobacillus concentrations the number of viable T. vaginalis increased (from 5 to 100%). An additional observation was lowering of pH of the medium with time and higher Lactobacillus counts(from pH 7 to 4.5). The significant loss of viable T. vaginalis co-cultured together with tested Lactobacillus strains may be a result of multiple co-existing factors, including direct action of bacteria producing antimicrobial substances (e.g. bacteriocins), lowering of pH caused by bacteria, using up of nutrients on competitive basis between bacteria and parasite. The study is promising in the light of future in vivo studies on an oral preparation to be used in women suffering from trichomoniasis, which affects over 150 million persons worldwide.pl
dc.abstract.plProbiotykami określa się żywe drobnoustroje korzystnie wpływające na zdrowie człowieka. Większość z nich jest klasyfikowana jako suplementy diety, jedynie niektóre zostały zarejestrowane jako wyroby medyczne. Bardzo niewiele publikacji opisuje probiotyki doustne stosowane przeciw pasożytom dróg moczowo-płciowych. Celem przedstawionego badania była ocena aktywności in vitro dostępnych (m.in. doustnych) preparatów zawierających szczepy Lactobacillus w zwalczaniu rzęsistka pochwowego Trichomonas vaginalis, który jest najczęstszym pasożytem przenoszonym drogą płciową, wpływającym m.in. na zwiększoną transmisję HIV. Przebadane preparaty doustne zawierały odpowiednio dwa oraz trzy szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus w postaci kapsułek. W badaniu został wykorzystany szczep referencyjny z amerykańskiej kolekcji szczepów T. vaginalis ATCC PRA-92 oraz szczep T. vaginalis z kolekcji Katedry Mikrobiologii UJCM. Szczepy bakteryjne w różnych stężeniach oraz T. vaginalis poddano inkubacji we wspólnych hodowlach, następnie dokonano jakościowej oraz ilościowej ich oceny. Duże stężenia (> 106 jtk/ml) szczepów Lactobacillus w obydwu badanych preparatach spowodowały całkowity spadek liczby żywych komórek T. vaginalis (~100%). Natomiast przy malejących stężeniach szczepów Lactobacillus liczba żywych komórek T. vaginalis wzrastała (od 5 do 100%). Ponadto wraz z upływem czasu obserwowano spadek pH podłoża (od 7 do 4,5) oraz większą liczbę szczepów Lactobacillus. Znaczny spadek żywotności T. vagnalis hodowanych wspólnie z badanymi szczepami z rodzaju Lactobacillus może być wynikiem skojarzenia różnych czynników, m.in. bezpośredniego oddziaływania bakterii produkujących substancje przeciwdrobnoustrojowe, spadku pH spowodowanego przez bakterie, zużycia składników odżywczych w wyniku współzawodnictwa między bakteriami a pasożytem. Rezultaty opisywanego badania należałoby brać pod uwagę przy ewentualnych badaniach in vivo nad preparatem doustnym u kobiet cierpiących na rzęsistkowicę, która dotyka przeszło 150 milionów osób na całym świecie.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Zakład Bakteriologii,Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologiipl
dc.affiliationWydział Lekarski : Zakład Epidemiologii Zakażeńpl
dc.contributor.authorKochan, Piotr - 130192 pl
dc.contributor.authorPietrzyk, Agata - 133149 pl
dc.contributor.authorPapier, Barbarapl
dc.contributor.authorBulanda, Małgorzata - 128927 pl
dc.contributor.authorWięcek, Grażyna - 133770 pl
dc.date.accession2021-08-03pl
dc.date.accessioned2015-02-27T09:52:27Z
dc.date.available2015-02-27T09:52:27Z
dc.date.created2014pl
dc.date.issued2014pl
dc.description.number5pl
dc.description.physical40-44pl
dc.description.volume14pl
dc.identifier.issn1644-4957pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3370
dc.identifier.weblinkhttp://www.zakazenia.org.pl/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.subject.enprobioticspl
dc.subject.enLactobacilluspl
dc.subject.entrichomoniasispl
dc.subject.enTrichomonas vaginalispl
dc.subject.plprobiotykipl
dc.subject.plLactobacilluspl
dc.subject.plrzęsistkowicapl
dc.subject.plTrichomonas vaginalispl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOcena oddziaływania in vitro doustnych szczepów probiotycznych na najczęstszego pasożyta dróg rodnych - Trichomonas vaginalispl
dc.title.alternativeEvaluation of in vitro activity of oral probiotic strains against the most common vaginal parasite -Trichomonas vaginalispl
dc.title.journalZakażeniapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Probiotics are defined as living microorganisms that bring benefit to the host. Usually classified as dietary supplements, only some are registered as medicinal products. Only few publications describe the use of probiotics against parasites of the genito-urinary tract. This study was performed in order to evaluate the in vitro activity of available (oral) probiotic preparations containing lactobacilli against Trichomonas vaginalis, which is one of the most common sexually transmitted agents, which is known to increase e.g. HIV transmission. The studied oral preparations contained 2 and 3 Lactobacillus strains, respectively, in the form of capsules. In the study we used a reference ATCC T. vaginalis PRA-92 strain and a T. vaginalis strain from the collection of the Chair of Microbiology of JUMC. The bacterial strains at decreasing concentrations and T. vaginalis were prepared as a co-culture and incubated, then assessed qualitatively and quantitatively. High lactobacilli concentrations (> 106 cfu/ml) in both studied preparations caused a significant loss of viable T. vaginalis (~100%). On the other hand, with decreasing Lactobacillus concentrations the number of viable T. vaginalis increased (from 5 to 100%). An additional observation was lowering of pH of the medium with time and higher Lactobacillus counts(from pH 7 to 4.5). The significant loss of viable T. vaginalis co-cultured together with tested Lactobacillus strains may be a result of multiple co-existing factors, including direct action of bacteria producing antimicrobial substances (e.g. bacteriocins), lowering of pH caused by bacteria, using up of nutrients on competitive basis between bacteria and parasite. The study is promising in the light of future in vivo studies on an oral preparation to be used in women suffering from trichomoniasis, which affects over 150 million persons worldwide.
dc.abstract.plpl
Probiotykami określa się żywe drobnoustroje korzystnie wpływające na zdrowie człowieka. Większość z nich jest klasyfikowana jako suplementy diety, jedynie niektóre zostały zarejestrowane jako wyroby medyczne. Bardzo niewiele publikacji opisuje probiotyki doustne stosowane przeciw pasożytom dróg moczowo-płciowych. Celem przedstawionego badania była ocena aktywności in vitro dostępnych (m.in. doustnych) preparatów zawierających szczepy Lactobacillus w zwalczaniu rzęsistka pochwowego Trichomonas vaginalis, który jest najczęstszym pasożytem przenoszonym drogą płciową, wpływającym m.in. na zwiększoną transmisję HIV. Przebadane preparaty doustne zawierały odpowiednio dwa oraz trzy szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus w postaci kapsułek. W badaniu został wykorzystany szczep referencyjny z amerykańskiej kolekcji szczepów T. vaginalis ATCC PRA-92 oraz szczep T. vaginalis z kolekcji Katedry Mikrobiologii UJCM. Szczepy bakteryjne w różnych stężeniach oraz T. vaginalis poddano inkubacji we wspólnych hodowlach, następnie dokonano jakościowej oraz ilościowej ich oceny. Duże stężenia (> 106 jtk/ml) szczepów Lactobacillus w obydwu badanych preparatach spowodowały całkowity spadek liczby żywych komórek T. vaginalis (~100%). Natomiast przy malejących stężeniach szczepów Lactobacillus liczba żywych komórek T. vaginalis wzrastała (od 5 do 100%). Ponadto wraz z upływem czasu obserwowano spadek pH podłoża (od 7 do 4,5) oraz większą liczbę szczepów Lactobacillus. Znaczny spadek żywotności T. vagnalis hodowanych wspólnie z badanymi szczepami z rodzaju Lactobacillus może być wynikiem skojarzenia różnych czynników, m.in. bezpośredniego oddziaływania bakterii produkujących substancje przeciwdrobnoustrojowe, spadku pH spowodowanego przez bakterie, zużycia składników odżywczych w wyniku współzawodnictwa między bakteriami a pasożytem. Rezultaty opisywanego badania należałoby brać pod uwagę przy ewentualnych badaniach in vivo nad preparatem doustnym u kobiet cierpiących na rzęsistkowicę, która dotyka przeszło 150 milionów osób na całym świecie.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Zakład Bakteriologii,Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Zakład Epidemiologii Zakażeń
dc.contributor.authorpl
Kochan, Piotr - 130192
dc.contributor.authorpl
Pietrzyk, Agata - 133149
dc.contributor.authorpl
Papier, Barbara
dc.contributor.authorpl
Bulanda, Małgorzata - 128927
dc.contributor.authorpl
Więcek, Grażyna - 133770
dc.date.accessionpl
2021-08-03
dc.date.accessioned
2015-02-27T09:52:27Z
dc.date.available
2015-02-27T09:52:27Z
dc.date.createdpl
2014
dc.date.issuedpl
2014
dc.description.numberpl
5
dc.description.physicalpl
40-44
dc.description.volumepl
14
dc.identifier.issnpl
1644-4957
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3370
dc.identifier.weblinkpl
http://www.zakazenia.org.pl/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.subject.enpl
probiotics
dc.subject.enpl
Lactobacillus
dc.subject.enpl
trichomoniasis
dc.subject.enpl
Trichomonas vaginalis
dc.subject.plpl
probiotyki
dc.subject.plpl
Lactobacillus
dc.subject.plpl
rzęsistkowica
dc.subject.plpl
Trichomonas vaginalis
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ocena oddziaływania in vitro doustnych szczepów probiotycznych na najczęstszego pasożyta dróg rodnych - Trichomonas vaginalis
dc.title.alternativepl
Evaluation of in vitro activity of oral probiotic strains against the most common vaginal parasite -Trichomonas vaginalis
dc.title.journalpl
Zakażenia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Chandler
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Inowrocław
1
Kolkata
1
San Gwann
1
Ujscie
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available