Dieta a proces karcinogenezy

licenciate
dc.abstract.enCarcinogenesis is a process that leads to the development of tumor lesions by mutations that can be triggered by different carcinogens. Many of them cannot be controlled, but the right diet and lifestyle can reduce the risk of carcinogenesis by up to 30-40%, and these are the most modifiable elements. The aim of the work is to discuss the influence of known carcinogenic and chemopreventive factors from the diet on the process of carcinogenesis by reviewing and analysing the results of the latest scientific research.The work used publications from 2000, databases such as Cochrane Library, PubMed, GoogleSchoolar, Medline, BioMed Central. The microbiome has a major influence on carcinogenesis, intestinal dysbiosis leads to inflammation and this can lead to cancer. Scientific data say that up to 16% of all cancers are caused by infectious agents, and recent research shows the difference between the microbiome of tumour tissue and the faecal microbiota in colorectal cancer patients. Studies clearly show the influence ofaflatoxins, HCA, PAH and alcohol on cancer formation. With an excess of salts, cholesterol and bisphenol A, some scientific studies indicate a probable effect on carcinogenesis, while others deny this. All compounds described in the chapter “Nutrition for Cancer Prophylaxis” have a protective effect against cancer. Recent studies also show negative effects on some of them. Selenium and glutathione in excess appear to promote pathological changes, while carotenoids in cigarette smokers will be a carcinogenic factor leading to lung cancer. A balanced and varied diet as a modifiable factor is a source of compounds that protect the body from cancer transfomation, but there are exceptions to this rule that you should keep in mind.pl
dc.abstract.plKarcinogeneza to proces prowadzący do powstania zmiany nowotworowej w wyniku mutacji, które mogą być inicjowane przez różne karcinogeny. Na działanie wielu z nich nie mamy wpływu, jednak prawidłowa dieta i styl życia mogą zmniejszyć ryzyko karcinogenezy o nawet 30-40% i są to najbardziej modyfikowalne elementy. Celem pracy jest omówienie wpływu znanych czynników karcinogennych oraz chemoprewencyjnych pochodzących z diety na proces karcinogenezy, poprzez przegląd i analizę wyników najnowszych badań naukowych. W pracy wykorzystane zostały publikacje nie starsze niż z 2000 roku, posłużono się takimi bazami danych jak Cochrane Library, PubMed, GoogleSchoolar, Medline, BioMed Central. Mikrobiom w znacznym stopniu ma wpływ na karcinogenezę, dysbioza jelitowa prowadzi do stanów zapalnych, a te mogą prowadzić do nowotworzenia. Dane naukowe mówią, że nawet 16% wszystkich nowotworów jest powodowanych czynnikami zakaźnymi, dodatkowo najnowsze badania informują o różnicy w mikrobiomie tkanki guza od mikrobioty kałowej u osób chorujących na raka jelita grubego. Badania jednoznacznie potwierdzają wpływ aflatoksyn, HCA, WWA i alkoholu na powstawanie nowotworów. W przypadku nadmiaru soli w diecie, cholesterolu oraz bisfenolu A, niektóre prace naukowe sugerująprawdopodobny ich wpływ na karcinogenezę, a inne zaprzeczają tej tezie. Wszystkie związki opisane w rozdziale „żywienie w profilaktyce nowotworów” wykazują działanie ochronne w stosunku do nowotworów. Najnowsze badania ukazują także niekorzystny wpływ niektórych z nich. Selen oraz glutation w nadmiarze jak się okazuje sprzyja powstawaniu patologicznych zmian, z kolei karotenoidy będą czynnikiem karcinogennym w przypadku osób palących papierosy- prowadząc do raka płuc. Zbilansowana i urozmaicona dieta jako czynnik modyfikowalny jest źródłem związków, które chronią organizm przed procesem transformacji nowotworowej, ale są wyjątki od tej reguły, o czym należy pamiętać.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKaszuba-Zwoińska, Jolanta - 130046 pl
dc.contributor.authorPostół, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerKaszuba-Zwoińska, Jolanta - 130046 pl
dc.contributor.reviewerZiomber-Lisiak, Agata - 133930 pl
dc.date.accessioned2022-11-07T22:42:41Z
dc.date.available2022-11-07T22:42:41Z
dc.date.submitted2022-10-24pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-162876-265731pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303357
dc.languagepolpl
dc.subject.encarcinogenesis, cancer, nutrition, carcinogens, chemopreventionpl
dc.subject.plkarcinogeneza, rak, dieta, czynniki rakotwórcze, chemoprewencjapl
dc.titleDieta a proces karcinogenezypl
dc.title.alternativeDiet and carcinogenesispl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Carcinogenesis is a process that leads to the development of tumor lesions by mutations that can be triggered by different carcinogens. Many of them cannot be controlled, but the right diet and lifestyle can reduce the risk of carcinogenesis by up to 30-40%, and these are the most modifiable elements. The aim of the work is to discuss the influence of known carcinogenic and chemopreventive factors from the diet on the process of carcinogenesis by reviewing and analysing the results of the latest scientific research.The work used publications from 2000, databases such as Cochrane Library, PubMed, GoogleSchoolar, Medline, BioMed Central. The microbiome has a major influence on carcinogenesis, intestinal dysbiosis leads to inflammation and this can lead to cancer. Scientific data say that up to 16% of all cancers are caused by infectious agents, and recent research shows the difference between the microbiome of tumour tissue and the faecal microbiota in colorectal cancer patients. Studies clearly show the influence ofaflatoxins, HCA, PAH and alcohol on cancer formation. With an excess of salts, cholesterol and bisphenol A, some scientific studies indicate a probable effect on carcinogenesis, while others deny this. All compounds described in the chapter “Nutrition for Cancer Prophylaxis” have a protective effect against cancer. Recent studies also show negative effects on some of them. Selenium and glutathione in excess appear to promote pathological changes, while carotenoids in cigarette smokers will be a carcinogenic factor leading to lung cancer. A balanced and varied diet as a modifiable factor is a source of compounds that protect the body from cancer transfomation, but there are exceptions to this rule that you should keep in mind.
dc.abstract.plpl
Karcinogeneza to proces prowadzący do powstania zmiany nowotworowej w wyniku mutacji, które mogą być inicjowane przez różne karcinogeny. Na działanie wielu z nich nie mamy wpływu, jednak prawidłowa dieta i styl życia mogą zmniejszyć ryzyko karcinogenezy o nawet 30-40% i są to najbardziej modyfikowalne elementy. Celem pracy jest omówienie wpływu znanych czynników karcinogennych oraz chemoprewencyjnych pochodzących z diety na proces karcinogenezy, poprzez przegląd i analizę wyników najnowszych badań naukowych. W pracy wykorzystane zostały publikacje nie starsze niż z 2000 roku, posłużono się takimi bazami danych jak Cochrane Library, PubMed, GoogleSchoolar, Medline, BioMed Central. Mikrobiom w znacznym stopniu ma wpływ na karcinogenezę, dysbioza jelitowa prowadzi do stanów zapalnych, a te mogą prowadzić do nowotworzenia. Dane naukowe mówią, że nawet 16% wszystkich nowotworów jest powodowanych czynnikami zakaźnymi, dodatkowo najnowsze badania informują o różnicy w mikrobiomie tkanki guza od mikrobioty kałowej u osób chorujących na raka jelita grubego. Badania jednoznacznie potwierdzają wpływ aflatoksyn, HCA, WWA i alkoholu na powstawanie nowotworów. W przypadku nadmiaru soli w diecie, cholesterolu oraz bisfenolu A, niektóre prace naukowe sugerująprawdopodobny ich wpływ na karcinogenezę, a inne zaprzeczają tej tezie. Wszystkie związki opisane w rozdziale „żywienie w profilaktyce nowotworów” wykazują działanie ochronne w stosunku do nowotworów. Najnowsze badania ukazują także niekorzystny wpływ niektórych z nich. Selen oraz glutation w nadmiarze jak się okazuje sprzyja powstawaniu patologicznych zmian, z kolei karotenoidy będą czynnikiem karcinogennym w przypadku osób palących papierosy- prowadząc do raka płuc. Zbilansowana i urozmaicona dieta jako czynnik modyfikowalny jest źródłem związków, które chronią organizm przed procesem transformacji nowotworowej, ale są wyjątki od tej reguły, o czym należy pamiętać.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kaszuba-Zwoińska, Jolanta - 130046
dc.contributor.authorpl
Postół, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Kaszuba-Zwoińska, Jolanta - 130046
dc.contributor.reviewerpl
Ziomber-Lisiak, Agata - 133930
dc.date.accessioned
2022-11-07T22:42:41Z
dc.date.available
2022-11-07T22:42:41Z
dc.date.submittedpl
2022-10-24
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-162876-265731
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303357
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
carcinogenesis, cancer, nutrition, carcinogens, chemoprevention
dc.subject.plpl
karcinogeneza, rak, dieta, czynniki rakotwórcze, chemoprewencja
dc.titlepl
Dieta a proces karcinogenezy
dc.title.alternativepl
Diet and carcinogenesis
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Krakow
2
Lubliniec
2
Opole
2
Warsaw
2
Bialystok
1
Jaworzno
1
Legnica
1
Lodz
1
Maia
1

No access

No Thumbnail Available