Dzieci w sieci. Odbiorcy nowych nowych mediów

master
dc.abstract.enNew new media have a social character and are the contemporary and dominant space of children's lives. Most children spend their first minutes online when they are a few years old, for example by watching cartoons. The media world is both an opportunity and a threat to young users.The aim of this study is to determine whether children's growing interest in new media reduces traditional communication with peers, and whether children's use of social networking sites is increasingly determined by fear of exclusion among peers. The survey was conducted through an online survey of children from third, fifth and seventh grade primary schools. The result of the research is the conclusions drawn about children's contact with new media as well as with peers. The study showed that the majority of primary school students are regular users of new media and their interest in new technologies increases with age.pl
dc.abstract.plNowe nowe media posiadają charakter społecznościowy i są współczesną oraz dominującą przestrzenią życia dzieci. Większość dzieci swoje pierwsze minuty w sieci spędza, gdy ma kilka lat, na przykład poprzez oglądanie bajek. Świat medialny jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla młodych użytkowników.Celem niniejszej pracy jest próba określenia, czy rosnące zainteresowanie dzieci nowymi mediami redukuje tradycyjną komunikację z rówieśnikami, a także, czy korzystanie przez dzieci w coraz większym stopniu z portali społecznościowych jest zdeterminowane obawą przed wykluczeniem wśród rówieśników. Badanie zostało przeprowadzone poprzez ankietę internetową wśród dzieci z klas trzecich, piątych oraz siódmych szkół podstawowych. Rezultatem badań są sformułowane wnioski dotyczące kontaktu dzieci z nowymi mediami a także z rówieśnikami. Przeprowadzone badanie wykazało, że większość uczniów szkoły podstawowej to stali użytkownicy nowych nowych mediów, a ich zainteresowanie nowymi technologiami wzrasta wraz z wiekiem.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSasińska-Klas, Teresa - 131806 pl
dc.contributor.authorOziębło, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSasińska-Klas, Teresa - 131806 pl
dc.contributor.reviewerBukowski, Michał - 160618 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:27:51Z
dc.date.available2020-07-28T05:27:51Z
dc.date.submitted2020-07-13pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-139180-214398pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240068
dc.languagepolpl
dc.subject.enCHILDREN- MEDIA EDUCATION- INTERNET- NEW NEW MEDIA- NETWORKpl
dc.subject.plDZIECI- EDUKACJA MEDIALNA- INTERNET- NOWE NOWE MEDIA- SIEĆpl
dc.titleDzieci w sieci. Odbiorcy nowych nowych mediówpl
dc.title.alternativeChildren on the net. Recipients of new new mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
New new media have a social character and are the contemporary and dominant space of children's lives. Most children spend their first minutes online when they are a few years old, for example by watching cartoons. The media world is both an opportunity and a threat to young users.The aim of this study is to determine whether children's growing interest in new media reduces traditional communication with peers, and whether children's use of social networking sites is increasingly determined by fear of exclusion among peers. The survey was conducted through an online survey of children from third, fifth and seventh grade primary schools. The result of the research is the conclusions drawn about children's contact with new media as well as with peers. The study showed that the majority of primary school students are regular users of new media and their interest in new technologies increases with age.
dc.abstract.plpl
Nowe nowe media posiadają charakter społecznościowy i są współczesną oraz dominującą przestrzenią życia dzieci. Większość dzieci swoje pierwsze minuty w sieci spędza, gdy ma kilka lat, na przykład poprzez oglądanie bajek. Świat medialny jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla młodych użytkowników.Celem niniejszej pracy jest próba określenia, czy rosnące zainteresowanie dzieci nowymi mediami redukuje tradycyjną komunikację z rówieśnikami, a także, czy korzystanie przez dzieci w coraz większym stopniu z portali społecznościowych jest zdeterminowane obawą przed wykluczeniem wśród rówieśników. Badanie zostało przeprowadzone poprzez ankietę internetową wśród dzieci z klas trzecich, piątych oraz siódmych szkół podstawowych. Rezultatem badań są sformułowane wnioski dotyczące kontaktu dzieci z nowymi mediami a także z rówieśnikami. Przeprowadzone badanie wykazało, że większość uczniów szkoły podstawowej to stali użytkownicy nowych nowych mediów, a ich zainteresowanie nowymi technologiami wzrasta wraz z wiekiem.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sasińska-Klas, Teresa - 131806
dc.contributor.authorpl
Oziębło, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sasińska-Klas, Teresa - 131806
dc.contributor.reviewerpl
Bukowski, Michał - 160618
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:27:51Z
dc.date.available
2020-07-28T05:27:51Z
dc.date.submittedpl
2020-07-13
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-139180-214398
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240068
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CHILDREN- MEDIA EDUCATION- INTERNET- NEW NEW MEDIA- NETWORK
dc.subject.plpl
DZIECI- EDUKACJA MEDIALNA- INTERNET- NOWE NOWE MEDIA- SIEĆ
dc.titlepl
Dzieci w sieci. Odbiorcy nowych nowych mediów
dc.title.alternativepl
Children on the net. Recipients of new new media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
3
Warsaw
3
Gdynia
2
Čakovec
1

No access

No Thumbnail Available