Dysfunkcje w procesie zarządzania kapitałem ludzkim - analiza na przykładzie korporacji.

master
dc.abstract.enThe thesis investigates the effect of mobbing in corporations, also how to prevent mobbing effect. Reserch was conducted in the form of anonymous survey. Responders were obliged to answer 30 questions. This study investigated scale of mobbing in corporations in Poland, knowledge of institutions that help people who faced mobbing, reasons and effects if mobbing appear. In this survey took part 100 persons in diffrent age – Womens and Mens from various background and with diversified education level and professional status. Completition of presented work and effective analysis of survey results were possible due to bibliographic positions of management, human resources, pathology in management, in scientific articles from management and legal acts.pl
dc.abstract.plCelem badań była próba określenia skali, przyczyn oraz skutków występowania mobbingu w korporacjach, a także podejmowanych działań zapobiegawczych. Badanie zostało przeprowadzone w formie anonimowych ankiet. Autorski formularz składał się z 30 pytań, na które respondenci byli zobligowani odpowiedzieć. Przeprowadzony kwestionariusz miał na celu ocenę skali występowania mobbingu w korporacjach na terenie Polski, określenie poziomu znajomości instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem patologii w miejscu pracy oraz ocenę przyczyn i skutków pojawiającego się mobbingu. W badaniu uczestniczyło 100 osób w różnym wieku, byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, o różnym poziomie wykształcenia, statusie zawodowym oraz pochodzące z różnych środowisk. Napisanie niniejszej pracy oraz skuteczne przeanalizowanie wyników było możliwe dzięki pozycjom bibliograficznym z dziedziny zarządzania, kapitału ludzkiego, patologii w zarządzaniu, artykułom naukowym oraz aktom prawnym.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.authorWoźniak, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2023-01-02T22:31:23Z
dc.date.available2023-01-02T22:31:23Z
dc.date.submitted2021-07-01pl
dc.fieldofstudyzarządzanie - psychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-149231-266680pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/305492
dc.languagepolpl
dc.subject.enDYSFUNCTION - HUMAN RESOURCES – MANAGEMENT - PATHOLOGY – WORKSITEpl
dc.subject.plDYSFUNKCJE - KAPITAŁ LUDZKI – PATOLOGIE - MIEJSCE PRACY – ZARZĄDZANIEpl
dc.titleDysfunkcje w procesie zarządzania kapitałem ludzkim - analiza na przykładzie korporacji.pl
dc.title.alternativeDysfunction in managment of human resources – analyses corporations as a examplepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis investigates the effect of mobbing in corporations, also how to prevent mobbing effect. Reserch was conducted in the form of anonymous survey. Responders were obliged to answer 30 questions. This study investigated scale of mobbing in corporations in Poland, knowledge of institutions that help people who faced mobbing, reasons and effects if mobbing appear. In this survey took part 100 persons in diffrent age – Womens and Mens from various background and with diversified education level and professional status. Completition of presented work and effective analysis of survey results were possible due to bibliographic positions of management, human resources, pathology in management, in scientific articles from management and legal acts.
dc.abstract.plpl
Celem badań była próba określenia skali, przyczyn oraz skutków występowania mobbingu w korporacjach, a także podejmowanych działań zapobiegawczych. Badanie zostało przeprowadzone w formie anonimowych ankiet. Autorski formularz składał się z 30 pytań, na które respondenci byli zobligowani odpowiedzieć. Przeprowadzony kwestionariusz miał na celu ocenę skali występowania mobbingu w korporacjach na terenie Polski, określenie poziomu znajomości instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem patologii w miejscu pracy oraz ocenę przyczyn i skutków pojawiającego się mobbingu. W badaniu uczestniczyło 100 osób w różnym wieku, byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, o różnym poziomie wykształcenia, statusie zawodowym oraz pochodzące z różnych środowisk. Napisanie niniejszej pracy oraz skuteczne przeanalizowanie wyników było możliwe dzięki pozycjom bibliograficznym z dziedziny zarządzania, kapitału ludzkiego, patologii w zarządzaniu, artykułom naukowym oraz aktom prawnym.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.authorpl
Woźniak, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2023-01-02T22:31:23Z
dc.date.available
2023-01-02T22:31:23Z
dc.date.submittedpl
2021-07-01
dc.fieldofstudypl
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-149231-266680
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/305492
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DYSFUNCTION - HUMAN RESOURCES – MANAGEMENT - PATHOLOGY – WORKSITE
dc.subject.plpl
DYSFUNKCJE - KAPITAŁ LUDZKI – PATOLOGIE - MIEJSCE PRACY – ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Dysfunkcje w procesie zarządzania kapitałem ludzkim - analiza na przykładzie korporacji.
dc.title.alternativepl
Dysfunction in managment of human resources – analyses corporations as a example
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections