Strategia rozwoju przedsięwzięcia sportowego na przykładzie Błonia Sport

master
dc.abstract.enOne of the many areas constantly developing and gaining popularity is the sports industry. A significant number of personal trainers, influencers, well-known professional athletes promote on social media a healthy lifestyle and attention to regular physical activity. Through such activities, they want to encourage the public to cultivate a love of sports. In retrospect, more and more facilities and centers are being established, with diverse offerings fora particular sport. The thesis analyzes the development strategy of the Blonia Sport complex. It is one of the largest recreational and sports facilities operating in Krakow for four years. In order to carry out a detailed analysis, the rest of the thesis used the Churchill and Lewis and Bruce and Scott models, the SWOT and POS research method and participant observation. The research fell within the period of 2019-2023, and through the research it is possible to evaluate the evaluation of management effectiveness and development strategies. Although it is a new facility, many issues have changed dramatically in its operation. Relevant issues addressed in the study will be the proposed complex's offerings, infrastructure, management and marketing.pl
dc.abstract.plJedną z wielu dziedzin stale rozwijących się i zyskujących na popularności jest branża sportowa. Znaczna część trenerów personalnych, influencerów, znanych, zawodowych sportowców promuje w mediach społecznościowych zdrowy styl życia i dbałość o regularną aktywność fizyczną. Dzięki takim działaniom pragną oni zachęcić społeczeństwo do krzewienia w sobie zamiłowania do sportu. Z perspektywy czasu powstaje coraz więcej obiektów i ośrodków, które posiadają zróżnicowane oferty dotyczące danej dyscypliny sportowej.W pracy magisterskiej poddano analizie strategię rozwoju kompleksu sportowego Błonia Sport. Jest to jeden z największych obiektów rekreacyjno- sportowych funkcjonujących na terenie Krakowa od czterech lat. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy w dalszej części pracy posłużono się modelem Churchilla i Lewisa oraz Bruce’a i Scotta, metodą badań SWOT oraz POS a także obserwacją uczestniczącą. Badania przypadały na lata 2019-2023 i dzięki nim można ocenićewaluację efektywności zarządzania oraz strategii rozwoju. Mimo, iż jest to nowy obiekt wiele kwestii uległo diametralnej zmianie w jego funkcjonowaniu. Istotnezagadnienia, które zostały poruszone w pracydotyczyły będą proponowanej oferty kompleksu, infrastruktury, zarządzania oraz marketingu.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.authorNowak, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.date.accessioned2023-10-30T22:37:40Z
dc.date.available2023-10-30T22:37:40Z
dc.date.submitted2023-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-164451-278888pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322571
dc.languagepolpl
dc.subject.enKEYWORDS: MANAGEMENT, MARKETING, SPORTS FACILITY, DEVELOPMENT STRATEGY, ANALYSIS, BLONIA SPORTpl
dc.subject.plSŁOWA KLUCZOWE: ZARZĄDZANIE, MARKETING, OBIEKT SPORTOWY, STRATEGIA ROZWOJU, ANALIZA, BŁONIA SPORTpl
dc.titleStrategia rozwoju przedsięwzięcia sportowego na przykładzie Błonia Sportpl
dc.title.alternativeStrategy for the development of a sports venture on the example of Blonia Sportpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
One of the many areas constantly developing and gaining popularity is the sports industry. A significant number of personal trainers, influencers, well-known professional athletes promote on social media a healthy lifestyle and attention to regular physical activity. Through such activities, they want to encourage the public to cultivate a love of sports. In retrospect, more and more facilities and centers are being established, with diverse offerings fora particular sport. The thesis analyzes the development strategy of the Blonia Sport complex. It is one of the largest recreational and sports facilities operating in Krakow for four years. In order to carry out a detailed analysis, the rest of the thesis used the Churchill and Lewis and Bruce and Scott models, the SWOT and POS research method and participant observation. The research fell within the period of 2019-2023, and through the research it is possible to evaluate the evaluation of management effectiveness and development strategies. Although it is a new facility, many issues have changed dramatically in its operation. Relevant issues addressed in the study will be the proposed complex's offerings, infrastructure, management and marketing.
dc.abstract.plpl
Jedną z wielu dziedzin stale rozwijących się i zyskujących na popularności jest branża sportowa. Znaczna część trenerów personalnych, influencerów, znanych, zawodowych sportowców promuje w mediach społecznościowych zdrowy styl życia i dbałość o regularną aktywność fizyczną. Dzięki takim działaniom pragną oni zachęcić społeczeństwo do krzewienia w sobie zamiłowania do sportu. Z perspektywy czasu powstaje coraz więcej obiektów i ośrodków, które posiadają zróżnicowane oferty dotyczące danej dyscypliny sportowej.W pracy magisterskiej poddano analizie strategię rozwoju kompleksu sportowego Błonia Sport. Jest to jeden z największych obiektów rekreacyjno- sportowych funkcjonujących na terenie Krakowa od czterech lat. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy w dalszej części pracy posłużono się modelem Churchilla i Lewisa oraz Bruce’a i Scotta, metodą badań SWOT oraz POS a także obserwacją uczestniczącą. Badania przypadały na lata 2019-2023 i dzięki nim można ocenićewaluację efektywności zarządzania oraz strategii rozwoju. Mimo, iż jest to nowy obiekt wiele kwestii uległo diametralnej zmianie w jego funkcjonowaniu. Istotnezagadnienia, które zostały poruszone w pracydotyczyły będą proponowanej oferty kompleksu, infrastruktury, zarządzania oraz marketingu.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.authorpl
Nowak, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.date.accessioned
2023-10-30T22:37:40Z
dc.date.available
2023-10-30T22:37:40Z
dc.date.submittedpl
2023-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-164451-278888
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322571
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
KEYWORDS: MANAGEMENT, MARKETING, SPORTS FACILITY, DEVELOPMENT STRATEGY, ANALYSIS, BLONIA SPORT
dc.subject.plpl
SŁOWA KLUCZOWE: ZARZĄDZANIE, MARKETING, OBIEKT SPORTOWY, STRATEGIA ROZWOJU, ANALIZA, BŁONIA SPORT
dc.titlepl
Strategia rozwoju przedsięwzięcia sportowego na przykładzie Błonia Sport
dc.title.alternativepl
Strategy for the development of a sports venture on the example of Blonia Sport
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Zielona Góra
2
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections