Kadra ucząca dorosłych : warunki, kompetencje i rozwój

2009
journal article
article
dc.abstract.enThe paper presents reflections rising from a study on adult learning professions in Poland. Changes in the socio-political and legal context created phenomena that have occurred in the adult education systems, mechanisms and approaches. The article focuses on the impact of those processes on a specific professional group - adult educators. Because of the increasing importance of life long learning and the promising vision of a knowledge society, new initiatives in education open challenging possibilities for human development. Based on interviews with practitioners the article describes the professional situation of adult educators: training, development, awareness, values, priorities and practice. There is a new trend noticeable in these interviews - the emergence of a new kind of educator. The specific working style of this new group (operating like a closed caste) with a specific language and communication style, value system, ethics and critical skills resulted in the creation of the new culture of life long learning. The culture of adult educators has developed skills of survival in fragmented reality of Polish educational policy, a chaotic legal frame and the strong pressure of labour market.pl
dc.abstract.plArtykuł prezentuje refleksje wynikłe z badań przeprowadzone nad kadrą kształcących w Polsce osoby dorosłe. Zmiany kontekstu społeczno-politycznego i prawnego wywołały nowe zjawiska w systemie kształceniu dorosłych, mechanizmach i podejściach do problemu. Artykuł koncentruje się na wpływie tych zmian na jedną grupę - edukatorów osób dorosłych. Z powodu coraz większej roli uczenia się przez całe życie i wizji społeczeństwa wiedzy pojawiające się nowe inicjatywy edukacyjne otwierają nowe szanse rozwojowe. Dzięki wywiadom przeprowadzonym z praktykami w artykule opisano sytuację zawodową osób kształcących dorosłych: przygotowanie, rozwój, świadomość, wartości, priorytety i codzienną praktykę. Można zauważyć nowy trend – pojawienie się specyficznej grupy edukatorów. Specyficzny styl pracy tej grupy (działającej jak zamknięta kasta), z jej specyficznym językiem i stylem komunikacyjnym, systemem wartości, etyką i umiejętnościami zaowocował stworzeniem nowej kultury uczenia się przez całe życie. Kultura wykształcona przez kadrę uczącą dorosłych pomogła wytworzyć istotne umiejętności przetrwania w sfragmentaryzowanej rzeczywistości polskiej polityki edukacyjnej, chaotycznych uwarunkowań prawnych i silnej presji ze strony rynku pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznychpl
dc.contributor.authorMazurkiewicz, Grzegorz - 130449 pl
dc.date.accession2019-06-26pl
dc.date.accessioned2019-06-26T08:08:48Z
dc.date.available2019-06-26T08:08:48Z
dc.date.issued2009pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 130-131pl
dc.description.number1 (5)pl
dc.description.physical119-131pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2084-3968pl
dc.identifier.issn1896-0200pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77997
dc.identifier.weblinkhttp://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-1-2009/art/5501/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enadult educatorspl
dc.subject.enadult learningpl
dc.subject.enchangespl
dc.subject.endevelopmentpl
dc.subject.plkadra ucząca dorosłychpl
dc.subject.pluczenie się dorosłychpl
dc.subject.plzmianypl
dc.subject.plrozwójpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKadra ucząca dorosłych : warunki, kompetencje i rozwójpl
dc.title.alternativeTeaching staff for adults : conditions, competences and developmentpl
dc.title.journalZarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents reflections rising from a study on adult learning professions in Poland. Changes in the socio-political and legal context created phenomena that have occurred in the adult education systems, mechanisms and approaches. The article focuses on the impact of those processes on a specific professional group - adult educators. Because of the increasing importance of life long learning and the promising vision of a knowledge society, new initiatives in education open challenging possibilities for human development. Based on interviews with practitioners the article describes the professional situation of adult educators: training, development, awareness, values, priorities and practice. There is a new trend noticeable in these interviews - the emergence of a new kind of educator. The specific working style of this new group (operating like a closed caste) with a specific language and communication style, value system, ethics and critical skills resulted in the creation of the new culture of life long learning. The culture of adult educators has developed skills of survival in fragmented reality of Polish educational policy, a chaotic legal frame and the strong pressure of labour market.
dc.abstract.plpl
Artykuł prezentuje refleksje wynikłe z badań przeprowadzone nad kadrą kształcących w Polsce osoby dorosłe. Zmiany kontekstu społeczno-politycznego i prawnego wywołały nowe zjawiska w systemie kształceniu dorosłych, mechanizmach i podejściach do problemu. Artykuł koncentruje się na wpływie tych zmian na jedną grupę - edukatorów osób dorosłych. Z powodu coraz większej roli uczenia się przez całe życie i wizji społeczeństwa wiedzy pojawiające się nowe inicjatywy edukacyjne otwierają nowe szanse rozwojowe. Dzięki wywiadom przeprowadzonym z praktykami w artykule opisano sytuację zawodową osób kształcących dorosłych: przygotowanie, rozwój, świadomość, wartości, priorytety i codzienną praktykę. Można zauważyć nowy trend – pojawienie się specyficznej grupy edukatorów. Specyficzny styl pracy tej grupy (działającej jak zamknięta kasta), z jej specyficznym językiem i stylem komunikacyjnym, systemem wartości, etyką i umiejętnościami zaowocował stworzeniem nowej kultury uczenia się przez całe życie. Kultura wykształcona przez kadrę uczącą dorosłych pomogła wytworzyć istotne umiejętności przetrwania w sfragmentaryzowanej rzeczywistości polskiej polityki edukacyjnej, chaotycznych uwarunkowań prawnych i silnej presji ze strony rynku pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych
dc.contributor.authorpl
Mazurkiewicz, Grzegorz - 130449
dc.date.accessionpl
2019-06-26
dc.date.accessioned
2019-06-26T08:08:48Z
dc.date.available
2019-06-26T08:08:48Z
dc.date.issuedpl
2009
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 130-131
dc.description.numberpl
1 (5)
dc.description.physicalpl
119-131
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2084-3968
dc.identifier.issnpl
1896-0200
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77997
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-1-2009/art/5501/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
adult educators
dc.subject.enpl
adult learning
dc.subject.enpl
changes
dc.subject.enpl
development
dc.subject.plpl
kadra ucząca dorosłych
dc.subject.plpl
uczenie się dorosłych
dc.subject.plpl
zmiany
dc.subject.plpl
rozwój
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kadra ucząca dorosłych : warunki, kompetencje i rozwój
dc.title.alternativepl
Teaching staff for adults : conditions, competences and development
dc.title.journalpl
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Gdansk
1
Gdynia
1
Jelcz Laskowice
1
Downloads
mazurkiewicz_kadra_uczaca_doroslych_2009.pdf
4