Stymulowanie rozwoju lokalnego miasta Bielska-Białej. Studium przypadku

master
dc.abstract.enBased the constitutional principle of subsidiarity, units of territorial self-government have great freedom in choosing the instruments to stimulate local development. Pro-development activities require local authorities to take actions founded on the cooperation between different groups of local actors. The synergy effect of joint activities allows to determine exogenous and endogenous factors of city development, which in turn helps in choosing the right development instruments. The aim of this paper is to determine what actions the authorities of Bielsko-Biała undertake in order to revive local development, and to evaluate these undertakings. Moreover, the recommendations referring to the weakest aspects of the city's development were suggested. The study consists of three parts. The first chapter presents extensive definitions of local development, describes the factors affecting the competitiveness of cities and explains the complexity of development management. The second chapter is devoted to the comprehensive characterization of the Bielsko-Biała commune and the review of local development instruments. The analysis was based on desk research. The third chapter presents the SWOT and PEST analysis of the city's local development. The results of this study indicate that Bielsko-Biała is a highly developed city. The development instruments used prove effective. However, two key areas that require further development remain: territorial marketing and serving the tourist function of the city.pl
dc.abstract.plJednostki samorządu terytorialnego, w oparciu o konstytucyjną zasadę subsydiarności, posiadają dużą swobodę w wyborze instrumentów stymulowania rozwoju lokalnego. Działania prorozwojowe wymagają od władz lokalnych podjęcia działań opartych na współpracy pomiędzy różnymi grupami lokalnych aktorów. Efekt synergii wspólnych działań pozwala na określenie egzogenicznych i endogenicznych czynników rozwoju miasta, co z kolei pomaga w wyborze odpowiednich instrumentów rozwojowych. Celem niniejszej pracy jest określenie, jakie działania podejmują władze Bielska-Białej w celu ożywiania rozwoju lokalnego oraz dokonanie oceny tychże przedsięwzięć. Ponadto przedstawione zostały sugerowane rekomendacje odnoszące się do najsłabszych aspektów rozwoju miasta. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały obszerne definicje rozwoju lokalnego, opisano czynniki wpływające na konkurencyjność miast oraz wyjaśniono złożoność zarządzania rozwojem. Rozdział drugi poświęcony został kompleksowej charakterystyce gminy Bielsko-Biała oraz przeglądowi instrumentów rozwoju lokalnego. Analiza przeprowadzona była z wykorzystaniem techniki desk research. W trzecim rozdziale zaprezentowano analizę SWOT oraz PEST rozwoju lokalnego miasta. Wyniki niniejszej pracy pozwalają stwierdzić, iż Bielsko-Biała jest miastem wysoko rozwiniętym. Stosowane instrumenty rozwojowe są skuteczne. Pozostają jednak dwa kluczowe obszary wymagające rozwoju: marketing terytorialny oraz wypełnianie funkcji turystycznej miasta.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLenart-Gansiniec, Reginapl
dc.contributor.authorStarczewska-Zątek, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLenart-Gansiniec, Reginapl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:48:07Z
dc.date.available2020-07-28T05:48:07Z
dc.date.submitted2020-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-139738-142953pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240379
dc.languagepolpl
dc.subject.enBIELSKO-BIAŁA, LOCAL DEVELOPMENT INSTRUMENTS, LOCAL POLITICS, LOCAL DEVELOPMENT, STRATEGYpl
dc.subject.plBIELSKO-BIAŁA, INSTRUMENTY ROZWOJU LOKALNEGO, POLITYKA LOKLANA, ROZWÓJ LOKALNY, STRATEGIApl
dc.titleStymulowanie rozwoju lokalnego miasta Bielska-Białej. Studium przypadkupl
dc.title.alternativeStimulating the development of the local city of Bielsko-Biała. Case studypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Based the constitutional principle of subsidiarity, units of territorial self-government have great freedom in choosing the instruments to stimulate local development. Pro-development activities require local authorities to take actions founded on the cooperation between different groups of local actors. The synergy effect of joint activities allows to determine exogenous and endogenous factors of city development, which in turn helps in choosing the right development instruments. The aim of this paper is to determine what actions the authorities of Bielsko-Biała undertake in order to revive local development, and to evaluate these undertakings. Moreover, the recommendations referring to the weakest aspects of the city's development were suggested. The study consists of three parts. The first chapter presents extensive definitions of local development, describes the factors affecting the competitiveness of cities and explains the complexity of development management. The second chapter is devoted to the comprehensive characterization of the Bielsko-Biała commune and the review of local development instruments. The analysis was based on desk research. The third chapter presents the SWOT and PEST analysis of the city's local development. The results of this study indicate that Bielsko-Biała is a highly developed city. The development instruments used prove effective. However, two key areas that require further development remain: territorial marketing and serving the tourist function of the city.
dc.abstract.plpl
Jednostki samorządu terytorialnego, w oparciu o konstytucyjną zasadę subsydiarności, posiadają dużą swobodę w wyborze instrumentów stymulowania rozwoju lokalnego. Działania prorozwojowe wymagają od władz lokalnych podjęcia działań opartych na współpracy pomiędzy różnymi grupami lokalnych aktorów. Efekt synergii wspólnych działań pozwala na określenie egzogenicznych i endogenicznych czynników rozwoju miasta, co z kolei pomaga w wyborze odpowiednich instrumentów rozwojowych. Celem niniejszej pracy jest określenie, jakie działania podejmują władze Bielska-Białej w celu ożywiania rozwoju lokalnego oraz dokonanie oceny tychże przedsięwzięć. Ponadto przedstawione zostały sugerowane rekomendacje odnoszące się do najsłabszych aspektów rozwoju miasta. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały obszerne definicje rozwoju lokalnego, opisano czynniki wpływające na konkurencyjność miast oraz wyjaśniono złożoność zarządzania rozwojem. Rozdział drugi poświęcony został kompleksowej charakterystyce gminy Bielsko-Biała oraz przeglądowi instrumentów rozwoju lokalnego. Analiza przeprowadzona była z wykorzystaniem techniki desk research. W trzecim rozdziale zaprezentowano analizę SWOT oraz PEST rozwoju lokalnego miasta. Wyniki niniejszej pracy pozwalają stwierdzić, iż Bielsko-Biała jest miastem wysoko rozwiniętym. Stosowane instrumenty rozwojowe są skuteczne. Pozostają jednak dwa kluczowe obszary wymagające rozwoju: marketing terytorialny oraz wypełnianie funkcji turystycznej miasta.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lenart-Gansiniec, Regina
dc.contributor.authorpl
Starczewska-Zątek, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lenart-Gansiniec, Regina
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:48:07Z
dc.date.available
2020-07-28T05:48:07Z
dc.date.submittedpl
2020-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-139738-142953
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240379
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
BIELSKO-BIAŁA, LOCAL DEVELOPMENT INSTRUMENTS, LOCAL POLITICS, LOCAL DEVELOPMENT, STRATEGY
dc.subject.plpl
BIELSKO-BIAŁA, INSTRUMENTY ROZWOJU LOKALNEGO, POLITYKA LOKLANA, ROZWÓJ LOKALNY, STRATEGIA
dc.titlepl
Stymulowanie rozwoju lokalnego miasta Bielska-Białej. Studium przypadku
dc.title.alternativepl
Stimulating the development of the local city of Bielsko-Biała. Case study
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Gliwice
5
Andrychow
4
Krakow
4
Jasienica
3
Dublin
2
Pogwizdow
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Brzesko
1
Brzeziny
1

No access

No Thumbnail Available