Wpływ przepisów prawnych dotyczących inwestycji z zakresu elektrowni wiatrowych na rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Polsce

master
dc.abstract.enThe thesis contracts the legal regulation of wind power plants in order to answer the following research questions:- Are the rules established in Polish law for the formation of onshore wind power investments consistent with the European Union's policy in this regard?- Has Poland's 2016 regulation of onshore wind power investments contributed to the inhibition of wind power development in Poland?- Does the amendment to the 2016 Law on Investment in Wind Power Plants and Certain Other Laws, which came into force in April 2023, respond to the identified problems and restrictions on investment in the construction or expansion of onshore wind power plants, and will it allow the development of wind energy in Poland?The work is divided into three sections. The first chapter discusses EU policy and EU regulations relevant to wind power investments. Assumptions related to climate policy that Poland, as an EU member state, should follow are presented. These form the basis for national regulations and are essential for proper evaluation of Polish regulations. The next two chapters will be devoted to the analysis and evaluation of Polish regulations that may affect the development of wind energy in Poland, and their compliance with EU law. Both regulations that until recently were universally applicable will be considered, as their shape influenced the current state of wind energy in Poland, and the current state of the law after the 2016 amendment to the Wind Power Investment Act. These issues have been divided into two chapters, taking into account whether a given practical problem existed under the Law on Wind Power Investments before its amendment, or is a result of the amendment of the law in question.pl
dc.abstract.plW ramach pracy umówiono regulację prawną w zakresie elektrowni wiatrowych w celu odpowiedzi na następujące pytania badawcze:- Czy ustanowione w prawie polskim zasady powstawania inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych są spójne z polityką Unii Europejskiej w tym zakresie?- Czy polska regulacja dotycząca inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych z 2016 r. przyczyniła się do zahamowania rozwoju energii wiatrowej w Polsce?- Czy zmiana ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 roku oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w kwietniu 2023 roku odpowiada na zidentyfikowane problemy i ograniczenia w zakresie inwestycji dotyczących budowy lub rozbudowy elektrowni wiatrowych na lądzie oraz czy pozwoli na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce?Praca została podzielona na trzy części. W pierwszym rozdziale omówiono politykę Unii Europejskiej oraz przepisy unijne, istotne dla inwestycji z zakresu elektrowni wiatrowych. Przedstawione zostały założenia związane z polityką klimatyczną, którą Polska jako kraj członkowski UE powinna realizować. Stanowią one podstawę dla przepisów krajowych i są niezbędne dla odpowiedniej oceny polskich przepisów. Kolejne dwa rozdziały będą poświęcone analizie i ocenie polskich przepisów mogących mieć wpływ na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, oraz ich zgodności z prawem unijnym. Uwzględnione zostaną zarówno regulacje, które jeszcze do niedawna były powszechnie obowiązujące, ponieważ ich kształt wpłynął na obecny stan energetyki wiatrowej w Polsce, oraz obecnie obowiązujący stan prawny po zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 roku. Zagadnienia te zostały podzielone na dwa rozdziały z uwzględnieniem tego, czy dany praktyczny problem występował na gruncie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przed jej nowelizacją, czy jest skutkiem nowelizacji przedmiotowej ustawy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.contributor.authorTatomir, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.contributor.reviewerBaran, Mariuszpl
dc.date.accessioned2023-07-28T22:31:40Z
dc.date.available2023-07-28T22:31:40Z
dc.date.submitted2023-07-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-169349-259105pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/317367
dc.languagepolpl
dc.subject.enonshore wind energy, wind farms, renewable energy sources, EU law, Law on investment in wind farmspl
dc.subject.pllądowa energetyka wiatrowa, farmy wiatrowe, odnawialne źródła energii, prawo unijne, prawo polskie, ustawa o inwestycjach w zakresie farm wiatrowychpl
dc.titleWpływ przepisów prawnych dotyczących inwestycji z zakresu elektrowni wiatrowych na rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Polscepl
dc.title.alternativeImpact of wind power investment legislation on the development of onshore wind power in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis contracts the legal regulation of wind power plants in order to answer the following research questions:- Are the rules established in Polish law for the formation of onshore wind power investments consistent with the European Union's policy in this regard?- Has Poland's 2016 regulation of onshore wind power investments contributed to the inhibition of wind power development in Poland?- Does the amendment to the 2016 Law on Investment in Wind Power Plants and Certain Other Laws, which came into force in April 2023, respond to the identified problems and restrictions on investment in the construction or expansion of onshore wind power plants, and will it allow the development of wind energy in Poland?The work is divided into three sections. The first chapter discusses EU policy and EU regulations relevant to wind power investments. Assumptions related to climate policy that Poland, as an EU member state, should follow are presented. These form the basis for national regulations and are essential for proper evaluation of Polish regulations. The next two chapters will be devoted to the analysis and evaluation of Polish regulations that may affect the development of wind energy in Poland, and their compliance with EU law. Both regulations that until recently were universally applicable will be considered, as their shape influenced the current state of wind energy in Poland, and the current state of the law after the 2016 amendment to the Wind Power Investment Act. These issues have been divided into two chapters, taking into account whether a given practical problem existed under the Law on Wind Power Investments before its amendment, or is a result of the amendment of the law in question.
dc.abstract.plpl
W ramach pracy umówiono regulację prawną w zakresie elektrowni wiatrowych w celu odpowiedzi na następujące pytania badawcze:- Czy ustanowione w prawie polskim zasady powstawania inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych są spójne z polityką Unii Europejskiej w tym zakresie?- Czy polska regulacja dotycząca inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych z 2016 r. przyczyniła się do zahamowania rozwoju energii wiatrowej w Polsce?- Czy zmiana ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 roku oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w kwietniu 2023 roku odpowiada na zidentyfikowane problemy i ograniczenia w zakresie inwestycji dotyczących budowy lub rozbudowy elektrowni wiatrowych na lądzie oraz czy pozwoli na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce?Praca została podzielona na trzy części. W pierwszym rozdziale omówiono politykę Unii Europejskiej oraz przepisy unijne, istotne dla inwestycji z zakresu elektrowni wiatrowych. Przedstawione zostały założenia związane z polityką klimatyczną, którą Polska jako kraj członkowski UE powinna realizować. Stanowią one podstawę dla przepisów krajowych i są niezbędne dla odpowiedniej oceny polskich przepisów. Kolejne dwa rozdziały będą poświęcone analizie i ocenie polskich przepisów mogących mieć wpływ na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, oraz ich zgodności z prawem unijnym. Uwzględnione zostaną zarówno regulacje, które jeszcze do niedawna były powszechnie obowiązujące, ponieważ ich kształt wpłynął na obecny stan energetyki wiatrowej w Polsce, oraz obecnie obowiązujący stan prawny po zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 roku. Zagadnienia te zostały podzielone na dwa rozdziały z uwzględnieniem tego, czy dany praktyczny problem występował na gruncie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przed jej nowelizacją, czy jest skutkiem nowelizacji przedmiotowej ustawy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.contributor.authorpl
Tatomir, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Mariusz
dc.date.accessioned
2023-07-28T22:31:40Z
dc.date.available
2023-07-28T22:31:40Z
dc.date.submittedpl
2023-07-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-169349-259105
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/317367
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
onshore wind energy, wind farms, renewable energy sources, EU law, Law on investment in wind farms
dc.subject.plpl
lądowa energetyka wiatrowa, farmy wiatrowe, odnawialne źródła energii, prawo unijne, prawo polskie, ustawa o inwestycjach w zakresie farm wiatrowych
dc.titlepl
Wpływ przepisów prawnych dotyczących inwestycji z zakresu elektrowni wiatrowych na rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Polsce
dc.title.alternativepl
Impact of wind power investment legislation on the development of onshore wind power in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Los Angeles
3
Warsaw
3
Lodz
2
Olsztyn
2
Poznan
2
Chorzów
1
Gdynia
1
Katowice
1
Olesnica
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available
Collections