Utrwalanie wzorców patriarchalnych w programach telewizyjnych

licenciate
dc.abstract.enToday, the media play a large role in people's lives and influence their beliefs and views. Television reality shows, thanks to the possibility of reaching a wide audience, can perpetuate selected messages among the society. In the media, one can notice the duplication of patriarchal patterns and the related gender inequalities, which can transmit negative patterns, especially to young recipients who are just developing and shaping their own views. The work focuses on the analysis and understanding of how television programs can perpetuate patriarchal patterns in society and aims to raise awareness about the activities carried out by television that may have consequences for social life.pl
dc.abstract.plWspółcześnie media odgrywają dużą rolę w życiu człowieka i wpływają na jego przekonania i poglądy. Telewizyjne programy reality show, dzięki możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców mogą utrwalać pośród społeczeństwa wybrane przekazy. W mediach można zauważyć powielanie wzorców patriarchalnych oraz związanych z nimi nierówności płciowych, które mogą przekazywać negatywne wzorce, szczególnie dopiero rozwijającym i kształtującym własne poglądy młodym odbiorcom. Praca skupia się na analizie i zrozumieniu, w jaki sposób programy telewizyjne mogą utrwalać wzorce patriarchalne w społeczeństwie oraz ma na celu wzbudzenie świadomości na temat dokonywanych przez telewizję działań, które mogą nieść konsekwencje dla życia społecznego.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLubaś, Marcin - 130022 pl
dc.contributor.authorSławeta, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerLubaś, Marcin - 130022 pl
dc.contributor.reviewerNowak, Jacekpl
dc.date.accessioned2023-09-15T21:53:46Z
dc.date.available2023-09-15T21:53:46Z
dc.date.submitted2023-09-15pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-170739-293443pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319140
dc.languagepolpl
dc.subject.enpatriarchy, television, body, sexualization, partnershipspl
dc.subject.plpatriarchat, telewizja, ciało, seksualizacja, relacje partnerskiepl
dc.titleUtrwalanie wzorców patriarchalnych w programach telewizyjnychpl
dc.title.alternativeReproducing patriarchal patterns in television programspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Today, the media play a large role in people's lives and influence their beliefs and views. Television reality shows, thanks to the possibility of reaching a wide audience, can perpetuate selected messages among the society. In the media, one can notice the duplication of patriarchal patterns and the related gender inequalities, which can transmit negative patterns, especially to young recipients who are just developing and shaping their own views. The work focuses on the analysis and understanding of how television programs can perpetuate patriarchal patterns in society and aims to raise awareness about the activities carried out by television that may have consequences for social life.
dc.abstract.plpl
Współcześnie media odgrywają dużą rolę w życiu człowieka i wpływają na jego przekonania i poglądy. Telewizyjne programy reality show, dzięki możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców mogą utrwalać pośród społeczeństwa wybrane przekazy. W mediach można zauważyć powielanie wzorców patriarchalnych oraz związanych z nimi nierówności płciowych, które mogą przekazywać negatywne wzorce, szczególnie dopiero rozwijającym i kształtującym własne poglądy młodym odbiorcom. Praca skupia się na analizie i zrozumieniu, w jaki sposób programy telewizyjne mogą utrwalać wzorce patriarchalne w społeczeństwie oraz ma na celu wzbudzenie świadomości na temat dokonywanych przez telewizję działań, które mogą nieść konsekwencje dla życia społecznego.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lubaś, Marcin - 130022
dc.contributor.authorpl
Sławeta, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Lubaś, Marcin - 130022
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Jacek
dc.date.accessioned
2023-09-15T21:53:46Z
dc.date.available
2023-09-15T21:53:46Z
dc.date.submittedpl
2023-09-15
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-170739-293443
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319140
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
patriarchy, television, body, sexualization, partnerships
dc.subject.plpl
patriarchat, telewizja, ciało, seksualizacja, relacje partnerskie
dc.titlepl
Utrwalanie wzorców patriarchalnych w programach telewizyjnych
dc.title.alternativepl
Reproducing patriarchal patterns in television programs
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
1
Olkusz
1

No access

No Thumbnail Available