"Obszar ograniczonego użytkowania jako szczególna forma ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości".

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to analyze the institution of the area of restricted use as one of the specific forms of limiting the use of real estate in the environmental law.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza instytucji obszaru ograniczonego użytkowania jako jednej ze szczególnych form ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w prawie ochrony środowiska.Kluczowe elementy prac to omówienie istoty instytucji obszaru ograniczonego użytkowania, trybu jej utworzenia, jak również analiza konsekwencji wiążących się z ustanowieniem tego obszaru specjalnego. Praca podzielona jest na cztery rozdziały.W pierwszym rozdziale wprowadzone zostały podstawowe pojęcia z dziedziny prawa, jaką jest ochrona środowiska, konieczne z punktu widzenia analizy tematu.Drugi rozdział dotyczy sposobu tworzenia tego obszaru specjalnego. Przeanalizowany został zarówno katalog podmiotów, posiadających kompetencje do jego ustanowienia, jak również omówione zostały elementy uchwały, tworzącej obszar ograniczonego użytkowania.Trzeci rozdział dotyczy zagadnień związanych z konsekwencjami ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, uwzględniając rozległą tematykę roszczeń odszkodowawczych związanych z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania oraz podmiotów posiadających legitymację do wystąpienia z nimi. Ostatnia, czwarta część pracy dedykowana jest praktycznym aspektom ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. W rozdziale tym przytoczone oraz omówione zostały orzeczenia odnoszące się do problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.contributor.authorPasiut, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerIwańska, Barbara - 128381 pl
dc.contributor.reviewerPrzybojewska, Ilonapl
dc.date.accessioned2022-07-28T21:30:57Z
dc.date.available2022-07-28T21:30:57Z
dc.date.submitted2022-07-28pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-136815-99527pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297901
dc.languagepolpl
dc.subject.enenvironmental law, area of restricted use, real estate, damagespl
dc.subject.plprawo ochrony środowiska, obszar ograniczonego użytkowania, nieruchomość, odszkodowaniepl
dc.title"Obszar ograniczonego użytkowania jako szczególna forma ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości".pl
dc.title.alternative"The area of restricted use as a special form of limiting the use of real estate."pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to analyze the institution of the area of restricted use as one of the specific forms of limiting the use of real estate in the environmental law.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza instytucji obszaru ograniczonego użytkowania jako jednej ze szczególnych form ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w prawie ochrony środowiska.Kluczowe elementy prac to omówienie istoty instytucji obszaru ograniczonego użytkowania, trybu jej utworzenia, jak również analiza konsekwencji wiążących się z ustanowieniem tego obszaru specjalnego. Praca podzielona jest na cztery rozdziały.W pierwszym rozdziale wprowadzone zostały podstawowe pojęcia z dziedziny prawa, jaką jest ochrona środowiska, konieczne z punktu widzenia analizy tematu.Drugi rozdział dotyczy sposobu tworzenia tego obszaru specjalnego. Przeanalizowany został zarówno katalog podmiotów, posiadających kompetencje do jego ustanowienia, jak również omówione zostały elementy uchwały, tworzącej obszar ograniczonego użytkowania.Trzeci rozdział dotyczy zagadnień związanych z konsekwencjami ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, uwzględniając rozległą tematykę roszczeń odszkodowawczych związanych z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania oraz podmiotów posiadających legitymację do wystąpienia z nimi. Ostatnia, czwarta część pracy dedykowana jest praktycznym aspektom ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. W rozdziale tym przytoczone oraz omówione zostały orzeczenia odnoszące się do problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.contributor.authorpl
Pasiut, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Iwańska, Barbara - 128381
dc.contributor.reviewerpl
Przybojewska, Ilona
dc.date.accessioned
2022-07-28T21:30:57Z
dc.date.available
2022-07-28T21:30:57Z
dc.date.submittedpl
2022-07-28
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-136815-99527
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297901
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
environmental law, area of restricted use, real estate, damages
dc.subject.plpl
prawo ochrony środowiska, obszar ograniczonego użytkowania, nieruchomość, odszkodowanie
dc.titlepl
"Obszar ograniczonego użytkowania jako szczególna forma ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości".
dc.title.alternativepl
"The area of restricted use as a special form of limiting the use of real estate."
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Warsaw
4

No access

No Thumbnail Available
Collections