Grażyna Jagielska i jej mąż korespondent wojenny. Literatura pogranicza jako studium toksycznej relacji, kobiecości i traumy

master
dc.abstract.enAt my master thesis, I conducted research on the works of Grażyna and Wojciech Jagielski. In the first chapter, I described the genesis of reportage in order to classify the works of writers. I presented the problem with the classification of reportage, which stands on the border of journalism and literature, and its borders are dynamically changing. That is why, in the 20th century, the work of Wojciech Jagielski was treated as a reportage, and today it would be considered fictional literature. In the case of Grażyna Jagielska's works, the classification is even more complex. In the second chapter, I presented the biographies of writers and, using the tools of feminist criticism, a psychoanalytical key and publications devoted to journalistic trauma, I analysed the writer's work. In the last chapter, I compared the style of Grażyna and Wojciech Jagielski through the analysis of the book Na Wschód od zachodzie, which they wrote together. Despite the fact that Grażyna Jagielska's name is not on the cover of the book. In the last chapter I would like to prove that she is an equal author of this novel.pl
dc.abstract.plW pracy przeprowadziłam badania nad twórczością Grażyny i Wojciecha Jagielskich. W pierwszym rozdziale opisałam genezę reportażu, aby móc sklasyfikować twórczość pisarzy. Przedstawiłam problem z klasyfikacją reportażu, który stoi na pograniczu publicystyki i literatury, a jego granice dynamicznie się zmieniają. Właśnie dlatego jeszcze w XX wieku twórczość Wojciecha Jagielskiego była traktowana jako reportaż, a współcześnie uznano by ją za literaturę fikcjonalną. W przypadku twórczości Grażyny Jagielskiej klasyfikacja jest jeszcze bardziej złożona. W drugim rozdziale przedstawiłam biogramy pisarzy, a także przy pomocy narzędzi krytyki feministycznej, klucza psychoanalitycznego i publikacji, poświęconej traumie dziennikarskiej, dokonałam analizy twórczości pisarki. W ostatnim rozdziale porównałam styl Grażyny i Wojciecha Jagielskich poprzez analizę książki Na wschód od zachodu, którą napisali wspólnie. Mimo że nazwisko Grażyny Jagielskiej nie znajduje się na okładce książki, starałam się dowieźć, że jest ona równoprawną autorką tej powieści.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.contributor.authorOleksińska, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.contributor.reviewerPekaniec, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:35:13Z
dc.date.available2020-07-28T08:35:13Z
dc.date.submitted2020-07-27pl
dc.fieldofstudypolonistyka - komparatystykapl
dc.identifier.apddiploma-143912-213331pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242802
dc.languagepolpl
dc.subject.enreportage, non-fiction, feminist studies comparative studies, women's literature, Grażyna Jagielska, Wojciech Jagielski, trauma, trauma literature, subconsciousness, therapy, war correspondent, problem of authorship, collusion, toxic relationship, realism, contemporary literature, borderland literaturepl
dc.subject.plreportaż, literatura faktu, feminizm, komparatystyka, porównanie, pisarstwo kobiece, Grażyna Jagielska, Wojciech Jagielski, trauma, literatura traumy, podświadomość, terapia, korespondent wojenny, problem autorstwa, koluzja, toksyczna relacja, realizm, literatura współczesna, literatura pograniczapl
dc.titleGrażyna Jagielska i jej mąż korespondent wojenny. Literatura pogranicza jako studium toksycznej relacji, kobiecości i traumypl
dc.title.alternativeGrażyna Jagielska and her husband the war correspondent. The borderline literature as a study of the femininity, toxic relationship and traumapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
At my master thesis, I conducted research on the works of Grażyna and Wojciech Jagielski. In the first chapter, I described the genesis of reportage in order to classify the works of writers. I presented the problem with the classification of reportage, which stands on the border of journalism and literature, and its borders are dynamically changing. That is why, in the 20th century, the work of Wojciech Jagielski was treated as a reportage, and today it would be considered fictional literature. In the case of Grażyna Jagielska's works, the classification is even more complex. In the second chapter, I presented the biographies of writers and, using the tools of feminist criticism, a psychoanalytical key and publications devoted to journalistic trauma, I analysed the writer's work. In the last chapter, I compared the style of Grażyna and Wojciech Jagielski through the analysis of the book Na Wschód od zachodzie, which they wrote together. Despite the fact that Grażyna Jagielska's name is not on the cover of the book. In the last chapter I would like to prove that she is an equal author of this novel.
dc.abstract.plpl
W pracy przeprowadziłam badania nad twórczością Grażyny i Wojciecha Jagielskich. W pierwszym rozdziale opisałam genezę reportażu, aby móc sklasyfikować twórczość pisarzy. Przedstawiłam problem z klasyfikacją reportażu, który stoi na pograniczu publicystyki i literatury, a jego granice dynamicznie się zmieniają. Właśnie dlatego jeszcze w XX wieku twórczość Wojciecha Jagielskiego była traktowana jako reportaż, a współcześnie uznano by ją za literaturę fikcjonalną. W przypadku twórczości Grażyny Jagielskiej klasyfikacja jest jeszcze bardziej złożona. W drugim rozdziale przedstawiłam biogramy pisarzy, a także przy pomocy narzędzi krytyki feministycznej, klucza psychoanalitycznego i publikacji, poświęconej traumie dziennikarskiej, dokonałam analizy twórczości pisarki. W ostatnim rozdziale porównałam styl Grażyny i Wojciecha Jagielskich poprzez analizę książki Na wschód od zachodu, którą napisali wspólnie. Mimo że nazwisko Grażyny Jagielskiej nie znajduje się na okładce książki, starałam się dowieźć, że jest ona równoprawną autorką tej powieści.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.contributor.authorpl
Oleksińska, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.contributor.reviewerpl
Pekaniec, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:35:13Z
dc.date.available
2020-07-28T08:35:13Z
dc.date.submittedpl
2020-07-27
dc.fieldofstudypl
polonistyka - komparatystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-143912-213331
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242802
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
reportage, non-fiction, feminist studies comparative studies, women's literature, Grażyna Jagielska, Wojciech Jagielski, trauma, trauma literature, subconsciousness, therapy, war correspondent, problem of authorship, collusion, toxic relationship, realism, contemporary literature, borderland literature
dc.subject.plpl
reportaż, literatura faktu, feminizm, komparatystyka, porównanie, pisarstwo kobiece, Grażyna Jagielska, Wojciech Jagielski, trauma, literatura traumy, podświadomość, terapia, korespondent wojenny, problem autorstwa, koluzja, toksyczna relacja, realizm, literatura współczesna, literatura pogranicza
dc.titlepl
Grażyna Jagielska i jej mąż korespondent wojenny. Literatura pogranicza jako studium toksycznej relacji, kobiecości i traumy
dc.title.alternativepl
Grażyna Jagielska and her husband the war correspondent. The borderline literature as a study of the femininity, toxic relationship and trauma
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Gliwice
5
Krakow
4
Wroclaw
3
Skawina
2
Warsaw
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available